Samen d'ran voor duurzame ouderenzorg
Samen d'ran voor duurzame ouderenzorg

Samen d'ran voor duurzame ouderenzorg

31 juli 2023

Als zorgorganisaties staan we voor de uitdaging om de ouderenzorg anders vorm te geven. Alleen de opeenstapeling van financiële onzekerheden en het ontbreken van compensatie voor kostenstijgingen en tariefkortingen brengen ons in een lastige positie. Daarover maken we ons grote zorgen. De noodzakelijke veranderingen vertragen hierdoor. Terwijl we juist samen aan de slag zijn om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Daarom hebben wij noodgedwongen de keuze gemaakt om hiertegen in protest te gaan en juridische stappen te ondernemen met als doel om een passende Wlz financiering te krijgen.

Waarom onze gemeenschappelijke actie

Er zijn zorgen over de toekomst. De dubbele vergrijzing en de groeiende groep kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van onze zorg, leggen een enorme druk op VVT-organisaties. Daarnaast worden wij geconfronteerd met een steeds groter tekort aan medewerkers. Dit heeft een negatieve invloed op de dagelijkse praktijk waarin jullie je waardevolle werk doen. Het is duidelijk dat passief afwachten geen optie is. Daarom zijn wij als VVT-organisaties samen in beweging naar een toekomstbestendige ouderenzorg.

Vooropgesteld: wij staan voor goed werkgeverschap. Een eerlijk, marktconform salaris is belangrijk. Wij benadrukken dan ook dat we volledig achter de cao-loonsverhogingen staan. Alleen kunnen wij deze verhogingen niet uit onze eigen middelen bekostigen. De voorgenomen tariefkortingen door het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland in combinatie met het niet gecompenseerd krijgen van stijgende loonkosten raken onze organisaties fors.

Ons doel

Wij staan achter de doelstellingen en plannen uit het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen). De zorg willen we anders organiseren, zodat we in de toekomst zorg kunnen blijven leveren aan de meest kwetsbare (oudere) bewoners in de Achterhoek. Wij zijn bereid om onze inspanningen te leveren om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te pakken. Dit laten we al zien met diverse projecten rondom digitalisering, organisatie van wijkverpleging en reablement. Dat vraagt een passende financiering om deze veranderingen te kunnen maken. Daarom onze juridische stap. Met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS willen wij de dialoog over de toekomst van de zorg voortzetten én meebewegen naar de toekomst. Op een manier die passend is voor ons als zorgorganisaties. Samen d’ran!

Namens de raden van bestuur van onderstaande zorgorganisaties

  • Azora
  • Careaz
  • Marga Klompé
  • Markenheem
  • Sensire
Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.