Samen kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren en vereenvoudigen
Samen kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren en vereenvoudigen

Samen kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren en vereenvoudigen

23 februari 2022

Azora, Sensire en gemeente ondertekenen intentieverklaring

Azora, Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de gezamenlijke ambitie om de zorg en ondersteuning voor inwoners op een nieuwe manier te organiseren. De partijen streven ernaar inwoners op zo’n manier te ondersteunen dat zij zichzelf kunnen helpen en van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Door de krachten te bundelen, kan de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeterd worden. Op 21 februari hebben Maarten van Rixtel (Raad van Bestuur Sensire), Mieke Zemmelink (bestuurder Azora) en wethouder Marieke Overduin een intentieverklaring ondertekend, waarin de drie partners aangeven duurzaam hieraan samen te werken in een organisatienetwerk, genaamd samen sterk.

Azora, Sensire en de gemeente gaan intensief samenwerken aan het vereenvoudigen van de hulp. Vanwege de groeiende vraag naar zorg de komende jaren is dit een must voor zowel de inwoner als de organisaties. De partijen organiseren dat er goede zorg en ondersteuning is, als dat nodig is.

Doorbraak realiseren

De drie partijen werken aan een nieuwe werkwijze die de drie wetten WIz, Wmo en Zvw (Wet Langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet) integreert. Ze richten zich daarbij op de veerkracht van inwoners, hun aanpassingsvermogen en eigen regie. Dat noemen we positieve gezondheid. De partijen stimuleren inwoners om stappen te zetten in hun onafhankelijkheid en om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. Vanuit het principe dat inwoners leren zichzelf en elkaar te helpen. De professionals zijn vakbekwaam en krijgen de ruimte om écht te doen wat nodig. Wat de juiste aanpak is, verschilt per inwoner en kan ook in de tijd veranderen.

Mieke Zemmelink, bestuurder Azora: "Samen sterk geeft precies aan waar het om draait als we naar de toekomst kijken. Samen met de inwoners, de zorgorganisaties en de gemeente kijken hoe we de zorg bij een toenemende vraag zo goed mogelijk kunnen organiseren. Hierbij wordt altijd uitgegaan van wat voor de inwoner belangrijk is. Het leefplezier van de bewoner blijft voorop staan. Belangrijk is om daarbij te kijken naar wat iemand nog wel kan of weer kan leren. Daarnaast is een gezamenlijke wens de organisatie van de zorg te vereenvoudigen. Azora ziet er naar uit om samen met de gemeente Oude IJsselstreek en Sensire deze nieuwe manier van werken verder vorm te geven."

Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire: "De wijze waarop we zorg en welzijn nu organiseren, staat steeds meer onder druk. Daarom zoeken we nieuwe manieren van samenwerken, zodat we er ook in de toekomst kunnen zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Dat doen we door zowel dichtbij de inwoner te staan als samen op te trekken met partijen die direct bijdragen aan ondersteuning van inwoners. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en steeds minder mensen kunnen die zorg leveren. Daarom moeten we aan de slag met het levensgeluk van de inwoners én het werkplezier van zorgverleners - binnen een budget dat haar grenzen kent. Sensire ziet er naar uit om samen met de gemeente Oude IJsselstreek en met Azora deze thema’s samen op te pakken en een echte doorbraak te bereiken in de manier waarop we omgaan met zorg en welzijn."

Marieke Overduin, Wethouder Oude IJsselstreek: "De nieuwe werkwijze vloeit logischerwijze voort uit onze gezamenlijke wens om zo dicht mogelijk bij inwoners hulp, zorg en ondersteuning te organiseren die gemakkelijk bereikbaar is. Inwoners kunnen vaak hun eigen oplossingen vinden of zaken (opnieuw) leren. En soms is daarbij wat hulp nodig. Deze hulp is niet alleen dichtbij inwoners georganiseerd, de hulp gaat uit van wie de inwoner is en sluit daar bij aan. Vertrouwen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit alles vormt de basis voor de nieuwe wijze van samenwerken met Azora en Sensire. Ik kijk daar naar uit en ben ervan overtuigd dat we hiermee de zorg en ondersteuning voor onze inwoners verbeteren.”

Hoe verder?

De partijen gaan als organisatienetwerk ‘samen sterk’ een duurzaam partnerschap aan van minimaal 5 jaar. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, welke naar verwachting in de loop van 2022 wordt afgerond. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.