Sensire De Bloesem breidt uit: een fijne woongemeenschap voor de regio
Sensire De Bloesem breidt uit: een fijne woongemeenschap voor de regio

Sensire De Bloesem breidt uit: een fijne woongemeenschap voor de regio

13 mei 2024
Sensire De Bloesem in Neede biedt vanaf september aan meer mensen met een zorgvraag een thuis. De locatie wordt namelijk uitgebreid: er komen boven (in het voormalige pand van Estinea) zeven woonzorgappartementen vrij. Na een kleine renovatie is de locatie klaar om een hechte woongemeenschap te vormen, waar het draait om eigen regie en elkaar versterken.

Hechte woongemeenschap

Steeds meer ouderen zijn op zoek naar een woonplek om te wonen als thuis wonen niet meer gaat. Sensire de Bloesem breidt uit om aan meer mensen met een zorgvraag een thuis te bieden in de regio. Hanny Veenhuis, regiodirecteur Sensire: “Op de bovenverdieping van Sensire De Bloesem zijn er straks zeven appartementen meer voor mensen met een lichamelijke en/of psychische zorgvraag. Er wordt niet alleen gekeken naar de zorgindicatie van mogelijke nieuwe bewoners, maar gaat het met name om of de woongemeenschap aansluit op de ondersteuningsbehoeften die iemand heeft.”

Op andere woonzorglocaties van Sensire wonen mensen ook ‘gemengd’ en bevalt dat de bewoners maar ook het zorgteam heel goed. Jarno Groot Bramel, projectleider van de uitbreiding en Regieverpleegkundige Ouderenzorg Sensire: “Doordat er mensen met verschillende soorten zorgindicaties bij elkaar wonen, ontstaat er een fijne dynamiek in de huiskamer. Er is begrip voor elkaar en er is een natuurlijke vorm van elkaar ondersteunen bij kleine dagelijkse handelingen.” Er wordt als het ware een hechte woongemeenschap gevormd waar het draait om het zoveel mogelijk behouden van eigen regie: wat kan en wil iemand nog zelf doen? “We coachen als het ware bewoners om de dingen die zij zelf graag willen en nog kunnen doen, vooral zelf te blijven doen. Zo behoudt iemand zijn zelfstandigheid en kan iemand zo veel mogelijk zijn leven blijven leiden zoals hij of zij dat gewend was”, vertelt Jarno. “Daarbij draait het ook om het versterken van elkaar. De bewoners met al hun sterke eigenschappen, maar ook hun beperkingen kunnen elkaar dagstructuur bieden en in het dagelijks leven ondersteunen. Ook gaat het om elkaar begrijpen, het omkijken naar elkaar en het bieden van een luisterend oor. Zo vormen zij een soort samenleving in het klein, natuurlijk samen met hun naasten en de zorgprofessionals van Sensire om de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is.”

Mooie woon- én werkplek

Na een renovatie die eind mei start, zijn de woonzorgappartementen naar verwachting in september klaar om bewoond te worden. Ook de benedenverdieping van de Bloesem zal een kleine renovatie ondergaan, zodat beide verdiepingen als één geheel gaan voelen. De zorgprofessionals die nu werkzaam zijn op de Bloesem zullen ook de nieuwe bewoners gaan ondersteunen, samen met het netwerk om de bewoners heen. Jolien Brandenbarg, Verzorgende IG vertelt over het werken op de Bloesem: "Het is leuk om bij ons te werken, omdat we allemaal verschillend zijn. Ieder van ons neemt zijn eigen persoonlijkheid mee. En we vullen elkaar goed aan. Jong en oud, we werken allemaal samen."

Ook worden er nieuwe zorgprofessionals geworven. De Bloesem biedt een warme, moderne werkplek voor zorgprofessionals die hun expertise willen inzetten op het gebied van somatiek én dementie (zie www.werkenbijsensire.nl voor de vacatures).

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.