Sensire en Klimmendaal intensiveren de samenwerking
Sensire en Klimmendaal intensiveren de samenwerking

Sensire en Klimmendaal intensiveren de samenwerking

15 februari 2023

Sensire en Klimmendaal tekenden op 14 februari 2023 een tweeledige samenwerkingsovereenkomst. Een verlenging en uitbreiding van de samenwerking in Oost-Nederland en een overeenkomst voor de nieuwbouw van Sensire bij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis aan de A18.

Verbinding geriatrische revalidatiezorg en medisch-specialistische revalidatie naar de volgende fase

De samenwerking op het gebied van medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt steeds intensiever. Klimmendaal en Sensire werken in Zutphen al ruim 10 jaar samen. In april 2022 kwam daar de locatie Den Ooiman in Doetinchem bij. Martijn Kuit, bestuurder van Klimmendaal: “We delen al jaren kennis en ervaring op het gebied van revalidatie. Het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst is dan ook een vanzelfsprekendheid. Zo kunnen we met kwetsbare patiënten werken aan verbetering en herstel om het dagelijks leven weer zo goed mogelijk zelfstandig op te pakken. Dit doen we met een multidisciplinair team van artsen, behandelaren, verpleegkundigen én de naaste omgeving.”

Samenwerking op revalidatie krijgt steeds meer vorm

Ook op locatie Den Ooiman in Doetinchem werken Klimmendaal en Sensire samen en maken ze gebruik van elkaars faciliteiten. Renée Wilke, bestuurder van Sensire: “Door op dezelfde locatie te werken zien we dat de samenwerking op het gebied van revalidatie steeds verder vorm krijgt. Fantastisch dat we vandaag de volgende stap hebben gezet in de intensivering van onze samenwerking, met het tekenen van de overeenkomst voor samenwerking in de klinische en poliklinische revalidatie nabij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis.”