Sensire en Sutfene onderzoeken fusie

19 november 2019

Zorgorganisaties Sutfene en Sensire onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie. Binnenkort tekenen beide partijen een intentieverklaring. Vandaag werden de medewerkers van beide organisaties geïnformeerd. “Samen kunnen we betere zorg bieden aan onze klanten en meer perspectief voor onze medewerkers.”

Sensire levert onder meer thuiszorg, verpleeghuiszorg en jeugdgezondheidszorg in de Achterhoek. Sutfene is actief in de regio Zutphen met verpleeghuiszorg en revalidatiezorg. “Al tien jaar lang werken Sensire en Sutfene heel goed samen”, zegt bestuurder Maarten van Rixtel van Sensire. “Dit fusievoornemen is dus een heel natuurlijke zaak”.

Veranderende zorg

Sutfene ziet in de fusie vooral mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de veranderende zorg aan klanten en bewoners. “Sutfene heeft als strategische koers een brede speler in het werkgebied te zijn en zoekt aanvulling en innovatie in het aanbod om dat te kunnen realiseren. Dit is de aanleiding geweest om met elkaar een strategische samenwerking te verkennen”, zegt Sutfene-bestuurder Ben van Gent. “Sutfene specialiseert zich in verpleeghuiszorg en revalidatie. Samen kunnen we beter inzetten op preventie, vroeg signaleren van zorgvraag en het verbeteren van de zogenaamde ketenzorg: de zorg die je als klant ontvangt vanuit verschillende zorgverleners.”

Innovatie en specialisatie

“Beide organisaties zijn innovatief binnen hun eigen specialisme”, stelt ook bestuurder Renée Wilke van Sensire. “We kunnen elkaar op een heel natuurlijke wijze versterken. Waar Sutfene bijvoorbeeld in Zutphen investeert in revalidatiezorg, zijn wij in Doetinchem actief met dezelfde partners en lopen we tegen dezelfde uitdagingen aan. We brengen in deze voorgenomen fusie het beste van twee werelden samen.”

Ook voor medewerkers ontstaat er een breder perspectief: wijkverpleging en ouderenzorg wordt steeds complexer, door de verschuivingen in de zorg en de vergrijzing. Wilke: “Een organisatie die meerdere specialismen onder een dak brengt, biedt voor zorgprofessionals ook meer ruimte tot groei, ontwikkeling en specialisatie.

Eerste stap

Het tekenen van de intentieverklaring is een eerste stap naar een fusie, waarbij nog veel concrete uitwerking nodig is. In dit stadium hebben beide organisaties gesprekken gevoerd met cliënten- en ondernemingsraden en de raden van toezicht. De komende weken worden ook inhoudelijke gesprekken met zorgprofessionals gevoerd. In de eerste helft van 2020 willen beide partijen hun voornemen concretiseren en wordt ook de noodzakelijke goedkeuring gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Beide organisaties verwachten dat de voorgenomen fusie geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in de zorg.