Sensire verzelfstandigt haar activiteiten voor e-health onder de naam NAAST.
Sensire verzelfstandigt haar activiteiten voor e-health onder de naam NAAST.

Sensire verzelfstandigt haar activiteiten voor e-health onder de naam NAAST

08 januari 2018

Sensire verzelfstandigt haar activiteiten voor e-health onder de naam NAAST. Per 1 januari 2018 biedt NAAST in heel Nederland zorg op afstand, met als doel voor haar klanten zowel de kwaliteit van zorg als de kwaliteit van leven te verbeteren.

Zorg op afstand is de term voor alle manieren waarop zorg niet wordt gegeven via persoonlijk contact, maar via de computer of de telefoon. Bij Sensire werd dat tot nu toe gedaan door het Medisch Service Centrum (MSC), de voorloper van NAAST.

Daar zitten dag en nacht verpleegkundigen die reageren op personenalarmering en bijvoorbeeld meekijken bij verpleegtechnische handelingen en de inname van medicijnen. Zo hoeven mensen minder voor controles naar de dokter of het ziekenhuis, terwijl hun gezondheid en verzorging veel nauwkeuriger worden gevolgd. NAAST heeft in Nederland een gunstige uitgangspositie. Zo beoordeelt de organisatie al hartfilmpjes van klanten die via huisartsen vanuit heel Nederland komen en staat het tal van zorgaanbieders bij in het dubbelchecken van de toediening van medicatie. In totaal zijn al 45 zorginstellingen klant.

De verzelfstandiging stelt NAAST in staat om niet alleen zelf als zorgorganisatie een koploper te worden in de digitale transitie van de zorg, maar ook om de ambities van andere zorgaanbieders in e-health waar te maken. Voor zorgaanbieders is zorg op afstand een onontkoombaar middel om de groeiende vraag naar zorg betaalbaar en efficiënt te houden. NAAST is een zelfstandige onderneming onder Sensire.

Als directeur is René Baljon aangesteld. Die verdiende zijn sporen in Rotterdam, waar hij het Brandwondencentrum van het Medisch Centrum Rijnmond Zuid leidde en 16 jaar aan het hoofd stond van Het Oogzorgnetwerk. Hij is ook voorzitter van WCS Kenniscentrum Wondzorg.

Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire: “Sensire heeft altijd de visie gehad dat digitale zorgverlening de toekomst is. Daar hebben we dan ook al veel in geïnvesteerd. Met de verzelfstandiging kan NAAST zich verder ontwikkelen en nog beter voldoen aan de wensen van onze klanten in het land.”

René Baljon, directeur van NAAST: “Met goede zorg op afstand stijgt zowel de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit van leven. Met NAAST kunnen wij mensen in elke fase van hun leven ondersteunen.”

Zorg op afstand, voor een beter leven (interview met René Baljon, directeur van NAAST)

Voor wie ziek wordt of als oudere hulp nodig heeft, kan het lijken alsof de zorg het hele leven bepaalt. Maar zorg moet naast je staan, zodat je leven ook gewoon doorgaat. Onder de naam NAAST verzelfstandigt Sensire haar activiteiten voor zorg op afstand. Volgens directeur René Baljon kunnen digitale middelen de kwaliteit van de zorg én van het leven enorm verbeteren. Zorg op afstand is de term voor alle manieren waarop zorg niet wordt gegeven via persoonlijk contact, maar via de telefoon of de computer. Bij Sensire werd dat tot nu toe gedaan door het Medisch Service Centrum (MSC), de voorloper van NAAST. Dag en nacht zitten daar verpleegkundigen die reageren op personenalarmering en bijvoorbeeld meekijken bij verpleegtechnische handelingen en de inname van medicijnen. Ze beoordelen dagelijks honderden hartritmestroken voor huisartsenpraktijken in Nederland en ze analyseren ook de gegevens die klanten zelf aanleveren via hun iPad, zoals de bloeddruk, de hartslag en het gewicht van mensen met hartfalen.

Dat klinkt afstandelijk, en in positieve zin is het dat ook. “Aanbieders van zorg zijn met dit soort middelen bescheidener aanwezig in het leven van mensen”, zegt directeur René Baljon van NAAST. “Als je minder naar het ziekenhuis moet voor controles, of als er minder zorgverleners bij je thuis hoeven te komen, dan kan je ziekte misschien een minder prominent deel van je leven worden. Terwijl het gevoel dat er altijd, 24/7, iemand te bereiken is die met je mee kan denken juist groter is. Zorg op afstand kan de zorg dus niet alleen zuiniger, maar ook zinniger maken.” Met zijn uitgebreide ervaring in de ziekenhuiszorg weet Baljon waarover hij het heeft. In Rotterdam leidde hij het Brandwondencentrum van het Medisch Centrum Rijnmond Zuid en gaf hij 16 jaar leiding aan Het Oogzorgnetwerk. Hij is ook voorzitter van WCS Kenniscentrum Wondzorg. ‘Warme zorg’ in combinatie met technologie die de zorg gemakkelijker en efficiënter maakt, daar gaat het volgens Baljon naartoe.

Nu NAAST op 1 januari 2018 als zelfstandige onderneming onder Sensire doorgaat, kan het de vleugels nog verder uitspreiden in Nederland. Daarmee wordt NAAST deel van een ontwikkeling die volgens Baljon onontkoombaar is. “Iedereen is ervan overtuigd dat de zorg sterk gaat veranderen. We staan voor een ommekeer”, zegt hij, “maar we worstelen daar ook allemaal mee.” “De vraag naar zorg blijft toenemen, terwijl de capaciteit om zorg te verlenen kleiner is. Dat betekent dat we delen van de zorg moeten ontlasten en anders moeten inrichten. Het mooie is, dat het mes aan twee kanten kan snijden. Natuurlijk wil je mensen het persoonlijke contact geven dat nodig en fijn is. Maar waar dat persoonlijke contact niet echt nodig is, geef je mensen ook vrijheid terug.”

Daarbij komt dat zorg op afstand de zorg ook kan verbeteren op punten waarop ook de verpleegkundige of verzorgende aan huis maar beperkt invloed heeft. “Een van de grootste problemen bij zorg thuis is medicatie-ontrouw. Mensen nemen hun medicijnen vaak niet in, bijvoorbeeld omdat ze het vergeten”, vertelt Baljon. De oplossing is er al: “De Medido is een elektronische medicijnendoos die een signaal geeft als er een medicijn moet worden ingenomen en dan ook de juiste dosering aanreikt. Maar de Medido wordt nog veel te weinig ingezet. Er zijn er in Nederland nu zo’n 3000, terwijl dat er zeven keer zoveel zouden moeten zijn.” Dat kost tijd, al was het maar omdat een hele generatie nu voor het eerst kennismaakt met digitale middelen, bijvoorbeeld omdat er nu voor het eerst een iPad in huis is.

Baljon wil met NAAST het gevarieerde en hoogcomplexe dienstenpakket uitbouwen. “Wij onderscheiden ons nu al door diensten als hartritmediagnostiek en het monitoren van chronisch zieken met aandoeningen als COPD en hartfalen. Door dit te combineren met diensten als personenalarmering kunnen wij klanten in elke fase van hun leven ondersteunen”, aldus Baljon. “Maar daarvoor is de zorgsector zelf ook nog aan het veranderen. Voor ziekenhuizen zijn we nu eigenlijk nog geen goed nieuws: We nemen ze werk uit handen. Maar met een zorgverzekeraar als Menzis komen we tot een financieringsstructuur die mensen ontlast. En diverse techbedrijven helpen ons aan de technologie waardoor het gewoon goed werkt.” ”Uiteindelijk wordt de zorg er beter van en bovenal de burger. Met goede zorg op afstand stijgt zowel de kwaliteit van zorg als de kwaliteit van leven.”

Zie ook de nieuwe website: www.naast.je