Sociaal raadslieden Sensire en het Juridisch Loket slaan handen ineen
Sociaal raadslieden Sensire en het Juridisch Loket slaan handen ineen

Sociaal raadslieden Sensire en het Juridisch Loket slaan handen ineen

30 maart 2022

Gezamenlijk Spreekuur Sociaal Raadslieden Sensire en het Juridisch Loket

De sociaal raadslieden van Sensire gaan vanaf 5 april 2022 gezamenlijke spreekuren houden met de juristen van het Juridisch Loket (srw@sensire.nl en 088 - 260 91 82). Het doel is dat inwoners laagdrempelig en sneller de juiste oplossing voor hun (sociaal) juridisch probleem krijgen. Hierdoor proberen we onnodige procedures te voorkomen.

“Het sociale en het juridische domein liggen nu nog té ver uit elkaar.” constateert Antoinette Duenk, Sociaal Raadsvrouw bij Sensire. Sociaal raadslieden en Het Juridisch loket willen deze kloof dichten. “De inwoner die een juridische vraag heeft kan meestal wel een antwoord vinden, al dan niet via het Juridisch Loket en/of internet. Maar of dit antwoord ook een oplossing biedt voor zijn of haar probleem, is maar de vraag. Regelmatig is er meer, of andere, ondersteuning nodig. De praktijk leert ook dat problemen van sociale aard vaak terecht komen op het bordje van een jurist/advocaat en juridische complicaties niet altijd worden opgemerkt bij de sociale hulpverlener.” verduidelijkt de Sociaal Raadsvrouw. Inwoners van de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, Berkelland en Lochem kunnen een afspraak maken via srw@sensire.nl of via 088 - 260 91 82.

Het Juridisch Loket geeft in heel Nederland eerste hulp bij juridische vragen. Dat doen ze via de webiste www.juridischloket.nl, via 0900 - 8020 (€ 0,10 per minuut) of tijdens het inloopspreekuur bij een van hun vestigingen in de buurt. De juristen kijken dan of zij het probleem kunnen oplossen. Lukt dat niet? Dan verwijzen ze door naar de juiste persoon of instantie. Dat kan soms een advocaat of mediator zijn. Als de jurist van het Juridisch Loket doorverwijst naar een advocaat of mediator, bespreekt hij of zij de voorwaarden voor subsidie op de kosten hiervan. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of er recht bestaat op deze subsidie en welke eigen bijdrage betaald moet worden.

Sociaal raadslieden daarentegen zijn plaatselijk georganiseerd en werken samen in het sociale domein van de gemeente. “Door intensiever samen te werken, kunnen de complexe sociaal- juridische problemen beter, eerder en laagdrempelig opgelost worden. Dichtbij, snel en duidelijk!’ verwacht Antoinette. “De kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog door het houden van gezamenlijke spreekuren en het bespreken van ingewikkelde vragen. Zo wordt sneller duidelijk welke weg ingegaan moet worden.

Inwoners van de volgende gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, Berkelland en Lochem kunnen vanaf 5 april 2022 naar het twee wekelijkse spreekuur in Varsseveld komen (gebouw Sensire, Boterstraat 2). De spreekuren zijn 2 x per maand, op afspraak, gratis en bovendien vertrouwelijk.

Afspraak maken?

Voor een spreekuurafspraak in het gebouw Sensire aan de Boterstraat 2 in Varsseveld neem je contact op met de sociaal raadslieden via srw@sensire.nl of via 088 - 260 91 82.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.