Terugblik 2017
Terugblik 2017

Terugblik 2017

15 maart 2018

In 2017 stond, en staat ook de komende jaren, het versterken van de relatie tussen onze klanten en medewerkers centraal. Want alleen samen, met oprechte belangstelling voor elkaars wensen en mogelijkheden, bereiken we ons doel: een gelukkig leven.

De zoektocht naar geluk, van onze medewerkers en klanten, hebben wij vastgelegd in een korte film. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Als u een reactie wilt geven, dan zouden we dat zeer waarderen.

Echte belangstelling

De belofte van een gelukkig en vrij leven is natuurlijk een mooi streven, maar het in de praktijk brengen is een leerproces:

Wat vinden onze klanten belangrijk? Hoe kunnen we dat realiseren? Hoe combineren we de oprechte aandacht voor de wensen van onze klanten met de regels en de werkdruk, de krapte aan personeel en de verwachtingen in de samenleving? Hoe vernieuwen we de zorg fundamenteel, zodat onze klanten ook echt het leven kunnen leven dat zij willen?

In deze terugblik leest u welke initiatieven wij daarvoor in 2017 ontplooiden.

Onze medewerkers aan het woordIn onze Terugblik op 2016 lieten wij onze klanten aan het woord over hun leven, hun verlangens en hun zorgen. In deze terugblik op 2017 laten wij onze medewerkers aan het woord. Over echte interesse in mensen. Over de passie voor hun vak en de belofte aan hun klanten.

Nieuwe ideeen

In De Lindenhof in Vorden, een huis voor mensen met dementie, werd in 2017 stevig voortgebouwd aan de volwaardige relatie tussen bewoners, hun familie en het team.

Niet denkend vanuit regels, maar kijkend vanuit mogelijkheden zoeken ze samen voortdurend naar kansen om de bewoners het leven te laten leiden zoals ze dat gewend zijn.

Uit het hart

De nieuwe initiatieven binnen De Lindenhof worden gesteund vanuit het landelijke project ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. Dat klinkt formeel, maar staat voor een verandering waarbij er niet vanuit regels, maar vanuit mogelijkheden wordt gedacht.

De teamleden van dit huis hebben zich ten doel gesteld om van De Lindenhof de beste plek te maken om te wonen als het thuis niet meer gaat. De gewoontes van thuis horen daarbij. Samen naar de bakker, bijvoorbeeld.

Elkaar leren kennen

Een volwaardige relatie tussen klanten of bewoners en de medewerkers van Sensire steunt op echte ontmoetingen, waarin de medewerkers van Sensire hun klanten of bewoners goed leren kennen.

Daarom kregen toekomstige bewoners van een verpleeghuis in 2017 steeds vaker al vooraf een huisbezoek van de teamleden, zodat die zich konden verdiepen in hun leven: wat is de sfeer, met welke meubels en voorwerpen omgeeft iemand zich het liefst en welke gewoontes worden er gekoesterd?

In 2017 en in het begin van 2018 doorliep een aantal medewerkers van Wonen met zorg de training ‘U woont nu bij Sensire’, waarin ze zich verder leerden inleven in de situatie van bewoners.

Kijkend door hun ogen bracht dat nieuwe inzichten over hoe de teams van de huizen van Sensire nog een prettiger plek kunnen maken. De mensen die de training hebben gevolgd, nemen ook in de komende tijd hun teams mee in deze manier van kijken. Velen noemden dat niet alleen nuttig, maar ook leuk.

Parkinson begrijpen

Klanten en bewoners goed leren kennen, kreeg ook bij de behandeling van Parkinson een nieuwe dimensie in 2017. In februari 2017 opende Oleander, een huis onder het dak van Den Ooiman in Doetinchem dat met het heldere licht en de rustige aankleding geheel is ingericht op de wensen en behoeften van mensen met Parkinson.

De gespecialiseerd verpleegkundigen en het team werken in het besef dat Parkinson bij iedereen anders is en voortdurend nieuwe, persoonlijke aanpassingen vraagt.

Het heeft ze experts gemaakt in het zich inleven in mensen met Parkinson. Zozeer dat ze de goede sfeer van Oleander delen met al hun klanten, of het nu de bewoners van Oleander, de deelnemers aan de dagbehandeling of de mensen in de wijk zijn.

In de samenleving 

De gespecialiseerde omgeving binnen Oleander en daarbuiten staat voor een grote vooruitgang in de zorg voor mensen met Parkinson, maar ook op andere gebieden werd in 2017 volop geïnnoveerd.

Een deel van die innovatie komt tot stand met behulp van moderne technologie, aan een ander deel liggen opnieuw oprechte belangstelling en een persoonlijke relatie ten grondslag.

Zo bracht goed kijken naar mensen met dementie een groot aantal huizen van Sensire tot de aanschaf van een Tovertafel, die bewoners uitdaagt om actief te kijken en te bewegen.

En zo was het de persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligster Tina Lindenhovius bij haar oma in Den Ooiman die haar inspireerde tot het realiseren van de Droombus. Daarin kunnen bewoners en hun familie een virtueel ritje maken door de Achterhoek. Voor afleiding, herinneringen, een fijn gesprek of om gewoon even weg te dromen.

Deel van de maatschappij

In alle nieuwe vondsten die in 2017 bij Sensire het licht zagen, kreeg de relatie met bewoners en klanten ook nog een maatschappelijke dimensie. De bewoners van De Lindenhof die zelf boodschappen doen, doen dat met actieve hulp van de middenstanders in het dorp.

De Tovertafel In De Bloesem in Neede kwam tot stand met het verkopen van lootjes door winkeliers. En voor de Droombus schonk een heus busbedrijf de onderdelen en werd de bouw gefinancierd door sponsors.

Concrete voorbeelden als deze dragen bij aan de overtuiging dat we nog meer de aansluiting kunnen zoeken met de maatschappij. Zoals het verhuizen naar een verpleeghuis voor een bewoner geen ‘knip’ hoeft te zijn met zijn of haar sociale leven, zo kan ook de relatie met de maatschappelijke omgeving volwaardig blijven.

Het leven centraal 

Sensire wil altijd klaarstaan voor mensen die zo aangewezen zijn op hulp dat er dagelijks contact is. Maar als het even kan, heeft de zorg een zo bescheiden mogelijke plaats in het leven van mensen, zodat ze zich kunnen richten op alles wat voor hen echt belangrijk is.

Voor mensen die zelfstandig wonen scheelt ‘zorg op afstand’ nu al een enorm aantal bezoeken aan huis of afspraken bij de huisarts of in het ziekenhuis. Zo helpt de Medido mensen hun medicijnen op tijd en in de goede dosering in te nemen en zorgt personenalarmering ervoor dat mensen zich ook als ze alleen thuis zijn veilig kunnen voelen.

Een iPad is ook gewoon leuk

John Diederik trok in 2017 de aandacht, toen hij alom demonstreerde hoe hij dankzij zijn iPad van Sensire bijna nooit meer naar de poli hoeft, omdat hij zijn hartslag, bloeddruk en gewicht gewoon digitaal rapporteert. En het mooiste is wel dat zelfs op die iPad de zorg niet meer centraal staat: “Ik lees er ook de krant op.”

Dat is waar het naartoe moet, vinden wij. In 2017 lukte het al om stappen te maken die de kwaliteit van leven van onze klanten en bewoners verbeterden. Het was mooi om te zien hoe ook medewerkers daar energie van kregen. Dat stimuleert ons om er in 2018 met kracht mee door te gaan. We zijn er nog niet, maar het is een boeiend proces.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.