Vaccinatieprogramma van start
Vaccinatieprogramma van start

Vaccinatieprogramma van start

07 januari 2021

Het zal u niet zijn ontgaan. Zorgmedewerkers worden door de Rijksoverheid als (een van) de eerste Nederlanders in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren. Een bijzonder voorrecht waar onze zorgprofessionals van gebruik van kunnen maken. Sensire ondersteunt op verschillende manieren de zorgmedewerkers om gebruik te maken van de vaccinatiemogelijkheden.

Op dit moment hebben de zorgmedewerkers werkzaam op onze woonzorglocaties die direct in contact staan met de bewoners een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren. Later volgen ook de zorgmedewerkers van Zorg Thuis en de Dagvoorziening.

Of onze collega’s zich willen laten vaccineren is overigens een eigen persoonlijke afweging die met niemand en ook niet met Sensire als werkgever hoeft te worden gedeeld. We respecteren ieders eigen keuze en privacy. Ook aan bewoners of naasten van bewoners hoeven zij niet te laten weten of zij gevaccineerd zijn. We weten inmiddels door middel van een anonieme peiling eind 2020 dat ruim 70% van de zorgmedewerkers van plan is zich te laten vaccineren. Een aantal collega’s denkt nog na over hun beslissing en er zijn ook collega’s die geen vaccinatie zullen nemen. Verschillende afwegingen spelen hierbij een rol.

Vaccinatieprogramma voor bewoners

In een later stadium, zoals het er nu naar uitziet begin februari, kunnen de bewoners van onze woonzorglocaties worden gevaccineerd. De grove planning van het vaccinatieprogramma is bekend en we weten dat het vaccin van Moderna en/of van Pfizer zal worden gebruikt. Maar we weten ook heel veel nog niet. Op welke datum het vaccineren precies wordt gestart en wanneer bewoners een uitnodigingsbrief met het verzoek om instemming met de vaccinatie kunnen verwachten is bijvoorbeeld nog niet bekend.

We bereiden ons al wel voor op het toedienen van de vaccins. Er is een werkgroep opgericht om het vaccinatieprogramma voor bewoners in goede banen te leiden. We houden alles nauwlettend in de gaten en hebben nauw contact met andere organisaties en verenigingen in de branche. Ook helpt onze ervaring met het geven van de jaarlijkse griepprik hier bij.

Ondanks dat we nog niet alles weten en nog niet alle vragen kunnen beantwoorden, willen we de bewoners en hun naasten zo goed mogelijk informeren en meenemen in de ontwikkelingen. Er volgt zeer binnenkort meer informatie op onze website over het vaccinatieprogramma voor bewoners en de hierbij voor bewoners en naasten belangrijke thema’s, zoals onder andere de veiligheid, het waarom van vaccineren, informatie over het vaccin, hoe het vaccineren in zijn werk gaat. Het gaat hier voornamelijk om betrouwbare informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodat bewoners en hun naasten weten waar zij aan toe zijn en zelf een goede afweging kunnen maken om wel of niet te vaccineren.

Invloed op de beschermende maatregelen

Als meer mensen het vaccin hebben gekregen daalt de kans dat mensen het coronavirus krijgen. Het wordt veiliger voor iedereen en er worden minder mensen ziek. Maar het duurt nog wel een paar maanden voordat iedereen het vaccin heeft gekregen. Tot die tijd moeten we de maatregelen blijven volhouden en ons laten testen bij klachten. De maatregelen die op dit moment in onze woonzorglocaties gelden blijven daarom van kracht. Ook blijven we voorlopig gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen om de kans op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. We blijven u informeren over de maatregelen die we genoodzaakt zijn te nemen zoals u dat gewend bent. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.coronavaccinatie.nl

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.