Veel werk en leuk werk, in de huizen van Sensire

05 maart 2018

Er komt extra geld voor de verpleeghuiszorg, zo heeft de regering besloten. En geloof maar dat dat allemaal direct naar de teams gaat. Dat zegt Frederik Lindenhovius, manager van Sensire Wonen met Zorg. “Er is veel werk, en het is leuk werk.”

Dit jaar komt er landelijk 435 miljoen euro extra los, en op termijn meer dan 2 miljard per jaar, heeft minister Hugo de Jonge toegezegd. In totaal komt er ruimte voor omgerekend 7.000 voltijdsbanen aan zorgmedewerkers per jaar. Welke verpleeghuizen hoeveel geld krijgen is nog niet precies te zeggen, maar ook de huizen van Sensire mogen rekenen op een hoger budget. En er zijn mogelijkheden te over om dat op een goede manier te besteden.

“Het extra geld gaat in ieder geval direct naar de teams”, zegt Lindenhovius. “We kunnen ze meer uren geven, en dat vertaalt zich direct in meer aandacht voor bewoners. En we kunnen verder vernieuwen in onze manier van werken, wat het zowel voor de bewoners als voor de medewerkers leuker maakt.”

In het afgelopen jaar zette Sensire al flinke stappen om de woonzorgcentra te verbeteren. De Lindenhof in Vorden en De Heikant in Wehl doen bijvoorbeeld mee aan de landelijke beweging van verpleeghuizen ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. Binnen die beweging is bijvoorbeeld de praktijk ontstaan om bewoners thuis te bezoeken, al voordat ze daadwerkelijk verhuizen, zodat het team de bewoner gelijk goed leert kennen en de mensen zich snel thuis voelen als ze naar Sensire verhuizen.

Ook de samenwerking met familieleden en het meenemen van het sociale netwerk van de bewoner hebben onder ‘Radicale zorgvernieuwing’ een nieuwe impuls gekregen. Bewoners blijven lid van de samenleving en zo zijn er mensen soms ook na de verhuizing nog gewoon lid van het koor, waar ze altijd gezongen hebben.

Nog mooier is dat deze innovaties in Wehl en Vorden ook de andere woonzorgcentra van Sensire inspireren. “We hebben het nooit opgelegd, we wilden onze mensen helemaal zelf laten beslissen om die huisbezoeken te doen”, vertelt Lindenhovius, “maar allemaal zijn ze het gaan doen.”

Het tekent het enthousiasme onder de verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeghuizen van Sensire. Je bewoners echt goed leren kennen en zelf creatieve oplossingen mogen verzinnen om bij te dragen aan het geluk van de mensen, maakt het werk extra mooi en zinvol. Niemand koos dit vak uit liefde voor administratie of regels. “We werken niet vanuit de regels, maar vanuit de bedoeling”, zegt Lindenhovius.

Hoe mooi het werk er ook van kan worden, het moet je wel liggen. “De ommekeer van zorg naar het gewone leven is niet vrijblijvend”, zegt Lindenhovius. “Het is ook iets wat we gewoon van al onze medewerkers verwachten. En je krijgt goede begeleiding en scholing. Zo worden alle Woonbegeleiders 1 opgeleid naar Woonbegeleider 2 (helpende), zodat in elk team de kennis en kunde op peil zijn.”

Sensire werkt met zelfstandige teams. Dat betekent dat je met je team de bewonerszorg organiseert en de dagelijkse gang van zaken regelt. Verpleegkundigen, verzorgenden en woonbegeleiders werken samen. Je hebt daarin veel mogelijkheden om het wonen en de zorg goed te laten aansluiten op de behoefte van bewoners. Die zelfstandigheid maakt het werk ook leuk.

En voor wie zich aangesproken voelt: “Er is veel werk, en het is leuk werk”. In de Week van Zorg en Welzijn, van 12 tot en met 17 maart, gaan op tal van locaties de deuren open en is iedereen van harte welkom om eens te komen kijken en te spreken met medewerkers van Sensire. Misschien word je wel een van onze collega’s! Op onze website sensire.nl vind je het programma.