Stichting Vrienden van Sydehem
Stichting Vrienden van Sydehem

Stichting Vrienden van Sydehem

Stichting Vrienden van Sydehem probeert het leven van bewoners mooier en aangenamer te maken. De stichting is onafhankelijk van Sensire. Dat betekent dat alle voorzieningen die de stichting realiseert, een echte aanvulling zijn op de zorg die Sensire in Sydehem biedt.

Sinds 1993 actief

Sinds 1993 heeft de stichting al meer dan € 200.000 ingezameld om het wonen in Sydehem te veraangenamen.

Voorbeelden geschonken voorzieningen

  • Qwiek Up
    • De Qwiek.up is een product dat bewoners op verschillende niveaus prikkels kan geven door middel van een audiovisuele beleving in hun eigen omgeving. Het is een mobiel in te zetten product dat beelden projecteert op het plafond of de muur, ondersteund met rustgevende muziek. Het product is erop gericht om bewoners enerzijds mentaal te activeren en anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt. Het is dus goed in te zetten bij de zorgverlening. Ook voor familie is de Qwiek.up makkelijk te gebruiken. Het werkt perfect als communicatiemiddel door middel van persoonlijke foto’s en muziek die op een USBstick worden gezet. Op deze manier biedt je familie handvatten om een gezamenlijk onderwerp te bekijken of te bespreken. Daarnaast kan het apparaat helpen bij het oproepen van herinneringen, waarmee je de bewoner terugbrengt in de eigen beleefwereld.
  • Duo-fiets
    • De fiets is voor allerlei beperkingen inzetbaar. De bewoners hoeven zelf niet te fietsen maar kunnen mee bewegen. Het bevordert de sociale contacten, vergroot het gevoel van eigenwaarde, stimuleert om naar buiten te gaan en is goed voor de bloedsomloop.

Uw steun is welkom

Stichting Vrienden van Sydehem kan dergelijke projecten niet alleen. Uw steun is van harte welkom. U kunt helpen door donateur te worden of op incidentele basis onze projecten te ondersteunen. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op: NL11 RABO 0374 6340 33. 

Jaarrekening

De jaarrekening van de stichting treft u aan op deze site. Stichting Vrienden van Sydehem is een ANBI stichting. Dat houdt in dat uw schenkingen en donaties fiscaal aftrekbaar zijn en vrij van schenkingsrechten.

De stichting streeft ernaar om meer dan 90% van de ontvangen giften aan onze doelstelling te besteden. De overige 10% is voor wervingskosten en bureaukosten. Onderstaand treft u de jaarrekening aan.

Praktische informatie

Stichting Vrienden van Sydehem
J. van Paassen
Gerrit Varwijckplein 23
7038 BX Zeddam

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vier leden:

  • Mevrouw A.H.M. van Schriek – Schlebusch (voorzitter)
  • De heer J.H. van Paassen: secretaris
  • De heer P.A. van de Weerd: penningmeester
  • De heer B.T. Tönissen
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina