Leven met (in)continentieklachten
Leven met (in)continentieklachten

Leven met (in)continentieklachten

Synoniemen: continentieklachten

Iedereen gaat naar het toilet om te urineren of voor de stoelgang. Vaak zonder erbij na te denken. Maar wanneer het plassen of ontlasten ineens moeilijker gaat, kan dat problemen veroorzaken en/of impact hebben op de kwaliteit van leven. Sommigen durven niet meer op visite, een boodschap te doen of slapen 's nachts minder goed wat overdag ook weer een minder fit gevoel kan veroorzaken. De continentieverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen en begeleiden.

Continentie stoornissen zijn functiestoornissen in de uitscheiding van urine en/of ontlasting. Te denken valt aan:

 • Ongewild verliezen van urine en/of ontlasting (incontinentie)
 • Een overactieve blaas, dat zich kan uiten in vaak kleine beetjes plassen, vaak nachtelijk plassen of aandrang tot plassen maar er komt niets
 • De blaas niet of niet volledig leeg kunnen plassen (blaasledigingsstoornissen)
 • Chronische obstipatie (verstopping) of diarree

Continentie stoornissen komen veel voor, maar door bijvoorbeeld schaamte of omdat men denkt dat het “erbij hoort”, zoeken veel mensen geen hulp. Het gaat niet vanzelf over, maar vaak is er wel wat aan te doen, wat de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Ook wordt vaak gedacht dat het bij de leeftijd hoort. Naarmate de leeftijd vordert wordt de kans op het krijgen van een continentie stoornis wel groter, maar ook dan kan het erg veel invloed hebben op het sociale leven. En ook dan zijn er maatregelen te treffen die het probleem kunnen verhelpen of een verbetering van kwaliteit van leven kunnen bieden (ook wanneer iemand geen wens tot behandelen heeft)

Een continentie stoornis kan een aandoening zijn ten gevolge van een andere ziekte, aandoening of stoornis, zoals MS, ziekte van Parkinson, diabetes mellitus (suikerziekte), dementie, verzakking. En deze ongemakken komen zowel bij mannen als vrouwen voor van jong tot oud!

De continentieverpleegkundige

Heeft u (te horen gekregen dat u) een continentiestoornis? Dan is het vaak even onduidelijk: wat kan en moet ik doen? De continentieverpleegkundige kan u hierbij helpen. Zij weet veel over de verschillende stoornissen en kan u helpen om te gaan met de gevolgen en zo nodig om uw leefstijl aan te passen. Ze kan u adviseren over bijvoorbeeld:

 • Advies over de aandoening en eventuele behandelmogelijkheden in overleg met de huisarts/specialist
 • Advies over de voeding, toiletadviezen, leefstijladviezen in relatie tot continentiestoornissen
 • Voorschrijven van passende hulpmiddelen samen met de klant en leverancier of apotheek
 • Uitleg juist gebruik van incontinentiemateriaal (bijvoorbeeld inleggers, condoomkatheter, anaal tampon)
 • Uitleg over en het regelen van vergoedingen bij de zorgverzekering
 • Hulp bij (problemen met en/of vragen over) een blaaskatheter
 • Hulp, begeleiding en aanleren van bepaalde (be)handelingen (bijv. zelfkatherisatie, darmspoelen)
 • Adviezen bij huidletsel t.g.v. urine en/of ontlastingverlies

Kortom, de continentieverpleegkundige kan u en uw naasten begeleiden wanneer er sprake is van een continentiestoornis, zodat deze stoornis de kwaliteit van leven van u en uw naasten zo min mogelijk beïnvloed. En u een leven kunt leven zoals u wilt, ondanks een continentiestoornis.

Praktische informatie

U kunt contact opnemen met de continentieverpleegkundige via het algemene telefoonnummer van Sensire: 0900 88 56. De continentieverpleegkundige belt u dan terug. Ook uw wijkverpleegkundige kan u met haar in contact brengen.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina