Hulp door Logopedie
Hulp door Logopedie

Hulp door Logopedie

Voor wie spraak-, taal- en gehoorproblemen heeft, of moeite heeft met kauwen en slikken, is elke vooruitgang van grote waarde. Met logopedie is het soms zelfs na lange tijd nog mogelijk om functies te behouden of te verbeteren.

Bij iedereen is het anders

Bij logopedie denken veel mensen aan spraakles. Maar logopedie omvat veel meer. De logopedist is gespecialiseerd in problemen op het gebied van spraak, stem, taal, gehoor, kauwen en slikken.

Met u en uw naasten bespreekt de logopedist wat uw klachten zijn. Daarbij krijgt u handige tips en adviezen. Het kan soms ook nodig zijn om een behandeling te starten. Dan stelt de logopedist een behandelplan op, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Bij welke klachten helpt logopedie?

Logopedie helpt bij uiteenlopende klachten, bijvoorbeeld:

  • Taal. Na een beroerte kunt u problemen krijgen met spreken, begrijpen, lezen of schrijven. U komt niet meer op de juiste woorden en kunt uw gedachten moeilijk onder woorden brengen. Vaak wordt dit veroorzaakt door afasie. De logopedisten van Sensire zijn geregistreerd als afasietherapeut en mogen u daarom een behandeling van een uur aanbieden.
  • Spraak. Door verschillende aandoeningen, zoals parkinson, een beroerte of ALS, kan spreken moeilijker gaan. Als u uw lippen en/of tong moeilijk beweegt, is het ook lastiger om klanken te vormen.
  • Stem. Als u ouder wordt, kan uw stem hees worden. Ook kan de kracht van uw stem afnemen, omdat u onvoldoende adem heeft.
  • Gehoor. Bij oudere mensen verslechtert het gehoor op den duur. Door een slecht gehoor verloopt de communicatie met anderen vaak moeizamer.
  • Kauwen en slikken. Door ouderdom, een aandoening van het zenuwstelsel of medicijngebruik kunt u problemen krijgen met eten en drinken. Harde en taaie voeding krijgt u bijvoorbeeld minder goed weg. Of u hoest of verslikt zich regelmatig tijdens het drinken.

De man met wie ik altijd lekker kletste, leek me na zijn beroerte niet meer te begrijpen. Nu overwint hij zichzelf.
~Roelien (62)

Hulp in de volle breedte

De logopedist ondersteunt u en uw naasten op maat, zodat u zo prettig en makkelijk mogelijk kunt communiceren en eten en drinken. Zo nodig schakelt zij hulp in van andere behandelaren, zoals een diëtist of ergotherapeut.

Soms komen problemen op het gebied van spraak, taal, kauwen of slikken door een aandoening. Bijvoorbeeld parkinson, dementie of een beroerte. De logopedisten van Sensire zijn gespecialiseerd in de behandeling van klachten bij deze specifieke aandoeningen bij volwassenen. Zo zijn onze logopedisten aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van parkinsonpatiënten.

Roelien (62): zelf naar de visboer

“De man met wie ik altijd lekker kletste, liefst de hele dag door, leek me na zijn beroerte ineens niet meer te begrijpen. Alsof wat ik zei niet tot hem doordrong. Zelf kwam hij ook niet meer op woorden. En had hij het woord eenmaal gevonden, dan leverde het volgende woord weer problemen op. Het frustreerde hem, maar ook mij. Gevolg was dat we allebei maar onze mond hielden. De stilte in huis was oorverdovend.

In de behandeling probeerde de logopedist steeds meer ‘taal’ terug te krijgen bij mijn man. Bijvoorbeeld door hem te vragen lichaamsdelen te benoemen en namen uit de familie op te zeggen. Ook raadde ze ons aan thuis het eenvoudige kletsen weer op te pakken. Voor mij betekende dat vooral: veel geduld opbrengen. De achterstand in taal blijft, maar hij doet zijn best. Daarbij overwint hij zichzelf: hij durft zelfs weer zelf naar de visboer.”

Bij u in de buurt

Logopedie regio Doetinchem is bereikbaar op 088 26 09 230 of via logopedie.wmz@sensire.nl.

Logopedie regio Zutphen is bereikbaar op 088 26 09 230 of via logopedie.wmz@sensire.nl.

Onno Wagenmakers
Logopedist, ParkinsonNet-therapeut
06 51 09 7028 en o.wagenmakers@sensire.nl
Werkdagen: woensdagochtend en vrijdagochtend
Locatie De Lunette, Zutphen

Carmen Sellink
Logopedist
06 51 15 65 01 en c.sellink@sensire.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Locatie De Lunette, Zutphen

Anja Masselink
Logopedist, afasietherapeut
06 22 78 02 89 en a.masselink@sensire.nl
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Locatie regio Doetinchem

Tisja Obbes-Zondergeld
Logopedist, afasietherapeut
06 10 47 07 15 en t.zondergeld@sensire.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Locatie regio Doetinchem

Maurien Eggink
Logopedist, afasietherapeut, ParkinsonNettherapeut
06 13 61 25 18 en m.eggink@sensire.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Locatie regio Doetinchem en regio Zutphen

Berber Elzinga
Logopedist, afasietherapeut
06 83 00 94 01 en b.elzinga@sensire.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Locatie regio Doetinchem

Michelle Ratering
Logopedist, afasietherapeut, ParkinsonNettherapeut
06 51 09 63 57 en m.ratering@sensire.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Locatie regio Doetinchem


U kunt ons op de volgende locaties bezoeken: Den Ooiman (Doetinchem) en/of De Lunette (Zutphen):

Sensire Den Ooiman
Groot Hagen 6
7009 AM Doetinchem

Sensire De Lunette
Coehoornsingel 3
7101 AA Zutphen

Onze logopedisten komen ook aan huis. 


Praktische informatie

Voor de Regio Zutphen en omstreken
Voor meer informatie kunt u bellen met het behandelsecretariaat. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 088 - 26 09 300 of via e-mail behandelsecretariaat@sensire.nl

Voor het overige deel van het werkgebied
U kunt contact opnemen met de logopedist op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer 0314 - 35 62 32. Mocht er niemand opnemen, probeert u het dan later nog eens of spreek de voicemail in. Dan wordt u teruggebeld.

U kunt ook mailen naar logopedie.wmz@sensire.nl. Als een bezoek aan huis niet noodzakelijk is, kan de behandeling met of zonder verwijzing plaatsvinden.

Voor een veilige doorverwijzing vanuit een huisarts of specialist is Sensire aangesloten bij ZorgDomein. Verwijzers in Regio Achterhoek en Liemers kunnen voor behandeling eenvoudig digitaal verwijzen naar Sensire. Verwijzers overleggen veilig, vragen diagnostiek of een teleconsult aan en sturen makkelijk de juiste informatie mee. En bent u verwezen via ZorgDomein? Dan is een afspraak zo gemaakt. En u ziet meteen welke informatie u de eerste keer mee moet nemen. Zo wordt met ZorgDomein een volgende stap gezet in het verkorten van de weg naar passende zorg. Lees meer over ZorgDomein of bekijk de veelgestelde vragen.

Voor algemene vragen kunt u Sensire altijd bereiken op nummer 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar kosten voor logopedie, maar deze vergoeding betreft doorgaans een beperkt aantal uren per jaar. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina