Ondersteuning met Palliatieve zorg
Ondersteuning met Palliatieve zorg

Ondersteuning met Palliatieve zorg

Als u ziek bent en er is geen kans meer op genezing, kan goede begeleiding de rust en ruimte scheppen om de dingen te doen die belangrijk zijn voor u en de mensen om u heen. De gespecialiseerd verpleegkundige kan u bijstaan.

Samen keuzes maken

Als er geen kans meer is op genezing kunnen er veel emoties loskomen en staan u en de mensen om u heen voor een grote opgave. Samen komt u voor keuzes te staan: Hoe maak ik het ziekteproces zo draaglijk mogelijk, hoe wil ik mijn tijd besteden, wat wil ik nog doen? En ook: hoe is het voor de mensen om mij heen, en hoe kunnen zij straks verder?

De gespecialiseerd verpleegkundige geeft in samenwerking met uw arts en wijkverpleegkundige informatie, advies en zorg, zoals voor het verminderen van klachten als pijn of vermoeidheid.

Er gaat ook veel aandacht naar de begeleiding van u en de mensen om u heen. Steeds draait het daarbij om de vraag wat voor u nog belangrijk is om te doen en hoe u en uw naasten uw afscheid een goede plaats kunnen geven.

Emoties zijn logisch

Het is van belang om te beseffen dat omgaan met een afscheid voor iedereen heel persoonlijk is. Soms is degene die ziek is de eerste die vindt dat het ‘genoeg’ is geweest, maar zijn de mensen eromheen daar nog helemaal niet aan toe. Het is logisch dat dat gevoelens van verdriet, angst, machteloosheid of boosheid oplevert.

De gespecialiseerd verpleegkundige heeft ervaring met het pad dat mensen afleggen in de palliatieve fase. Als mensen hun emoties durven toe te laten, kan dat het begin zijn van de verwerking van die emoties en het accepteren van de situatie.

Daarmee kunnen de rust en ruimte ontstaan om samen te doen wat er nog moet gebeuren, tegen elkaar te zeggen wat er nog moet worden gezegd en afscheid te nemen.

In het beste geval blijven de overlevenden niet slechts in treurnis achter, maar kunnen ze ook verder in hun leven. Zo kan ook degene die ziek is tot op het laatste moment nog heel veel te geven hebben.

Wat willen we nog doen? Hoe gaan de anderen straks verder? Ik wil de deur openzetten naar dat gesprek.
~Netty Flierman, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie palliatieve zorg~

Voor u

De gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen in hun laatste fase. Soms is de verpleegkundige al aanwezig bij het gesprek waarin u het slechte nieuws krijgt. Ze geeft verpleegkundige hulp en advies en loopt mee met u en uw naasten.

De verpleegkundige zal met u bespreken hoe u deze fase het liefst door wilt gaan en wat u nog belangrijk vindt om te doen. Dat is vaak te ondersteunen met praktische maatregelen.

Zo kan pijnbestrijding de gevolgen van de ziekte verlichten, wat meer rust geeft. Anderen zullen misschien bewust kiezen voor minder pijnbestrijding, om helder te blijven en bijvoorbeeld meer gesprekken met mensen te kunnen voeren.

Voor uw naasten

De verpleegkundige besteedt ook aandacht aan de mensen om u heen. Wat is voor hen nog belangrijk om te doen? En hoe zien zij hun leven na uw overlijden?

Bij dat soort vragen komen vaak een hoop emoties boven. Maar erover praten kan ook helpen de situatie te verwerken en te accepteren. Zodat ook zij het afscheid een plaats kunnen geven.

Praktische informatie

U kunt contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg via het algemene telefoonnummer van Sensire: 0900 8856. De verpleegkundige belt u dan terug. U kunt ook een verwijzing krijgen via de specialist, huisarts of uw (wijk)verpleegkundige.

Voor uzelf zijn er geen kosten verbonden aan een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige. Uw zorgverzekeraar vergoedt het gesprek volledig.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina

    Wellicht ook interessant voor u