Leven met een Stoma
Leven met een Stoma

Leven met een Stoma

Een stoma is een effectieve oplossing voor een medisch probleem, maar het leven met een stoma is niet altijd makkelijk. De stomaverpleegkundige helpt met praktische oplossingen en advies.

Zekerheid en waardigheid

Als u bij een ingreep in het ziekenhuis een stoma heeft gekregen, heeft u daar al de nodige uitleg en informatie gekregen. Maar het echte leven met een stoma begint dan pas. Hoe gaat u ermee om in uw dagelijkse leven? Loopt u tegen praktische problemen aan? En voelt u zich zo veilig en vertrouwd dat u even onbevangen als voorheen naar buiten gaat en andere mensen ontmoet?

Een stoma is een hele effectieve oplossing voor een medisch probleem. Dankzij moderne materialen en een grote variëteit aan soorten worden stoma’s steeds beter. Maar voor iedereen is het anders, ook emotioneel en voor de mensen om u heen.

De gespecialiseerd stomaverpleegkundige kan u helpen met advies en praktische oplossingen. Ook als u al langer een stoma hebt, kunnen er goede redenen zijn om hulp in te schakelen. Uiteindelijk gaat het bij een stoma niet alleen om de medische kant, maar ook om zekerheid en waardigheid.

Bij problemen zoek ik altijd persoonlijk contact. Vaak is er meer mogelijk dan mensen denken.
~Gedule Hermsen, stomaverpleegkundige bij Sensire~

Een oplossing die bij u past

De gespecialiseerd stomaverpleegkundige is in heel het werkgebied van Sensire de vraagbaak voor alles wat bij een stoma komt kijken.

Verpleegkundigen en wijkteams raadplegen haar voor advies op afstand, of vragen haar zelf te komen kijken als zich speciale situaties voordoen. U kunt ook zelf een afspraak met de stomaverpleegkundige maken.

De verpleegkundige houdt rekening met alle aspecten van een stoma. Ze heeft veel ervaring in het verbeteren van het comfort en gebruiksgemak. Ook als u het psychologisch moeilijk vindt om met een stoma om te gaan, kan zij u verder helpen.

De stomaverpleegkundige volgt alle ontwikkelingen op haar vakgebied en heeft in Nederland een uitgebreid netwerk van professionals die elkaar helpen en adviseren. Ze kent de verschillende materialen, zodat ze u echt een oplossing op maat kan bieden.

Er niet alleen voor staan

Soms kan het fijn en nuttig zijn om ook andere bronnen te raadplegen. Wilt u meer weten over het leven met een stoma, of wilt u ervaringen delen met anderen?

De Stomavereniging is een vereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. De vereniging is een platform voor het delen van ervaringen en advies en zet zich in voor de verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma ondervinden.

Op de website van de Stichting Stomaatje komt u eveneens andere mensen met een stoma tegen, en wordt op een positieve manier gepraat over alles wat komt kijken bij het leven met een stoma: het veranderende lichaam, de psychologische uitdagingen, seksualiteit… Voor mensen met een stoma, de mensen om hen heen en de professionals.

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in bredere zin in voor een ‘gezonde buik’ en neemt het daartoe ook op voor mensen met een stoma. De stichting financiert en stimuleert onderzoek en voorlichting om ziekten te kunnen voorkomen en genezen.

Praktische informatie

U kunt contact opnemen met de stomaverpleegkundige via het algemene telefoonnummer van Sensire: 0900 88 56. De stomaverpleegkundige belt u dan terug. Ook uw wijkverpleegkundige kan u met haar in contact brengen.

In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekering de hulp van een stomaverpleegkundige. Zij of uw wijkverpleegkundige informeert u daar graag over.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina