Certificaten en keurmerken
Certificaten en keurmerken

Certificaten en keurmerken

Professionele kwaliteit en veiligheid

Normen voor de zorg

Sensire laat zich rondom kwaliteit en veiligheid graag extern auditen door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau. Omdat de certificering cyclus van 3 jaar af zou lopen, heeft Sensire zich in januari en februari 2023 opnieuw laten hercertificeren voor de ISO9001:2015. Dit jaar door een ander bureau: Certificatie in de Zorg. Certificatie in de Zorg heeft als doel om de daadwerkelijke kwaliteit te waarderen. Het betreft dus niet vooral het ‘afvinken’ van de ISO normen, maar juist het van betekenis willen zijn voor de klant, medewerkers en omgeving. Certificatie in de Zorg onderzoekt dan ook wat de waarde van de zorg is voor de klant en wat de bijdrage is van de manier waarop dit georganiseerd is. Daarmee is de certificering niet langer een theoretische verhandeling, maar draagt het ook echt bij aan de waarde voor de klant en het succes van de organisatie. 

Conclusie audit 2023

Sensire heeft hercertificering behaald! Een resultaat waar we trots op zijn! Het algemene oordeel van de auditoren was erg positief. Sensire heeft trotse medewerkers die hebben laten zien waar ze voor staan gericht op klanten en de klantbelofte ‘Leven zoals u wilt’.
In 2024 en 2025 vindt er weer een tussentijdse audit plaats. Daarnaast heeft Sensire ook interne audit (visitatie) systemen opgezet, waarin collega’s elkaar visiteren om de kwaliteit van zorg met elkaar te waarderen.

Het certificaat is van toepassing op alle onderdelen van Sensire (de klantlijnen Zorg Thuis, Wonen met Zorg, Behandeling & Revalidatie, Yunio (jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijk Werk) en alle ondersteunende afdelingen/processen.

Aanvullende documenten

Het kwaliteitsregister V&V

Op de hoogte blijven

Het Kwaliteitsregister V&V (Verpleging & Verzorging) is een digitaal systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden hoe ze middels scholing en activiteiten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en hun deskundigheid blijven vergroten. Zij bouwen hiermee een persoonlijk portfolio op.

Sensire vindt het belangrijk dat collega’s ingeschreven staan in het kwaliteitsregister en stimuleert de collega’s dan ook om op de hoogte te blijven. 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s transparant wil zijn over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.