Certificaten en keurmerken
Certificaten en keurmerken

Certificaten en keurmerken

Professionele kwaliteit en veiligheid

Normen voor de zorg

Sensire laat zich graag extern auditen door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau. Zij toetsen op het kwaliteitssysteem en de daarbij behorende kwaliteitseisen en waarop we willen/kunnen leren en verbeteren. Eind 2022 is de keuze op een nieuw auditbureau gevallen: Certificatie in de Zorg (CidZ) wat betreft de ISO 9001/NTA 8009. In december 2022 heeft er een workshop plaatsgevonden, waarbij de audit thema’s opgehaald zijn voor heel Sensire. De locatiebezoeken stonden voor begin 2023 op de planning. Er is ‘hybride’ geaudit: sommige gesprekken hebben online plaatsgevonden, maar er zijn ook 4 locaties van Sensire bezocht.

Begin 2023 is het concept rapport van de audit opgeleverd. Het algemene oordeel van de auditoren was heel positief. Sensire heeft trotse medewerkers die hebben laten zien waar ze voor staan gericht op klanten en op de organisatie. Er zijn ook diverse verbeterpunten meegegeven waar we het komende jaar mee aan de slag gaan. Een concreet voorbeeld hiervan is het meten van klanttevredenheid.

De certificaten zijn van toepassing op alle onderdelen van Sensire (de klantlijnen Zorg Thuis, Wonen met Zorg, Behandeling & Revalidatie en Yunio).

Conclusie audit 2023

Sensire heeft hercertificering behaald! Een resultaat waar we trots op zijn! Het algemene oordeel van de auditoren was erg positief. Sensire heeft trotse medewerkers die hebben laten zien waar ze voor staan gericht op klanten en de klantbelofte ‘Leven zoals u wilt’.
In 2024 en 2025 vindt er weer een tussentijdse audit plaats. Daarnaast heeft Sensire ook interne audit (visitatie) systemen opgezet, waarin collega’s elkaar visiteren om de kwaliteit van zorg met elkaar te waarderen.

Het certificaat is van toepassing op alle onderdelen van Sensire (de klantlijnen Zorg Thuis, Wonen met Zorg, Behandeling & Revalidatie, Yunio (jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijk Werk) en alle ondersteunende afdelingen/processen.

Aanvullende documenten

Het kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister V&V (Verpleging & Verzorging) is een digitaal systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden hoe ze met scholing en activiteiten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en hun deskundigheid blijven vergroten. Zij bouwen hiermee een persoonlijk portfolio op.

Sensire Wonen met Zorg heeft de afspraak dat verpleegkundigen en verzorgenden worden ingeschreven, als zij dat willen. In december 2022 stonden er 309 verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven in het kwaliteitsregister. Sensire zorgt voor de inschrijvingen en vergoedt deze. 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s transparant wil zijn over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.