Certificaten en keurmerken
Certificaten en keurmerken

Certificaten en keurmerken

Professionele kwaliteit en veiligheid

Normen voor de zorg

Sensire laat zich extern auditen door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau. Zij toetsen op het kwaliteitssysteem en de daarbij behorende kwaliteitseisen en waarop we willen/kunnen leren en verbeteren. In januari en februari 2023 heeft de hercertificering voor de externe audit (ISO9001:2015) plaatsgevonden door het nieuw aangestelde bureau Certificering in de Zorg. is

In april 2023 is het rapport van de audit opgeleverd. Het algemene oordeel van de auditoren was positief. Sensire heeft trotse medewerkers die hebben laten zien waar ze voor staan gericht op klanten en op de organisatie. Er zijn ook diverse verbeterpunten meegegeven waar we het komende jaar mee aan de slag gaan. Een concreet voorbeeld hiervan is het meten van klanttevredenheid.

De certificaten zijn van toepassing op alle onderdelen van Sensire (de klantlijnen Zorg Thuis, Wonen met Zorg, Behandeling & Revalidatie en Yunio). Eind 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse tussentijdse audit die begin 2024 plaatsvindt. 

Aanvullende documenten

Het kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister V&V (Verpleging & Verzorging) is een digitaal systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden hoe ze met scholing en activiteiten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en hun deskundigheid blijven vergroten. Zij bouwen hiermee een persoonlijk portfolio op.

Sensire Wonen met Zorg heeft de afspraak dat verpleegkundigen en verzorgenden worden ingeschreven, als zij dat willen. In december 2023 stonden er 214 verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven in het kwaliteitsregister. Sensire zorgt voor de inschrijvingen en vergoedt deze. 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s transparant wil zijn over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.