Certificaten en keurmerken
Certificaten en keurmerken

Certificaten en keurmerken

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Professionele kwaliteit en veiligheid

Normen voor de zorg

Sensire laat zich graag extern auditen door een onafhankelijke geaccrediteerd bureau. Zij toetsen op het kwaliteitssysteem en de daarbij behorende kwaliteitseisen en waarop we willen/kunnen leren en verbeteren. In september 2021 heeft de externe kwaliteitsaudit (ISO 9001/NTA 8009) en de informatiebeveiliging (NEN 7510) plaatsgevonden voor Sensire, Yunio en NAAST. De oud-Sutfene locaties zijn hierin meegenomen in de driejaarcyclus van oud-Sensire. De locatiebezoeken konden dit jaar gelukkig weer echt op locatie plaatsvinden.

Het algemene oordeel van de auditoren was heel positief. Sensire heeft trotse medewerkers die hebben laten zien waar ze voor staan gericht op klanten en op de organisatie. Voor Wonen met Zorg zijn er geen verbeterpunten aangekaart. Het managementsysteem is beoordeeld als zijnde effectief en in overeenstemming met de norm(en) gebaseerd op de audit-steekproef. Vanwege het positieve resultaat van de audit hoeft er geen follow-up audit plaats te vinden.

De certificaten zijn van toepassing op alle onderdelen van Sensire (de klantlijnen Zorg Thuis, Wonen met Zorg (woonzorg, behandeling, revalidatie en dagvoorziening), inclusief NAAST (zorg op afstand) en Yunio (jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijk Werk).

Aanvullende documenten

Het kwaliteitsregister V&V

Op de hoogte blijven

Het Kwaliteitsregister V&V (Verpleging & Verzorging) is een digitaal systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden hoe ze met scholing en activiteiten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en hun deskundigheid blijven vergroten. Zij bouwen hiermee een persoonlijk portfolio op.

Sensire Wonen met Zorg heeft de afspraak dat verpleegkundigen en verzorgenden worden ingeschreven, als zij dat willen. In december 2021 stonden er 300 verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven in het kwaliteitsregister. Sensire zorgt voor de inschrijvingen en vergoedt deze. 

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.