Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Innovatie
Innovatie

Innovatie

Het staat nooit stil

De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Zo zijn er steeds geavanceerdere vormen van Zorg op afstand, waardoor mensen die thuis wonen veel minder dan vroeger voor controles naar hun arts of ziekenhuis moeten.

Ook binnen de woonhuizen van Sensire zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen te zien. Zo opende in 2017 een compleet op de behoeften van mensen met Parkinson ingerichte woning, Oleander in Doetinchem. En in november 2018 de Boomgaard in Doetinchem, een woning gericht op mensen met dementie in combinatie met probleemgedrag.

Sensire in Twello en Voorst

Vanwege het faillissement van zorgorganisatie Trimenzo heeft Sensire op verzoek van de curator zorg gedragen voor de continuïteit van de zorgverlening aan de klanten van Trimenzo. Omdat Sensire in dit gebied al actief is met Zorg Thuis is een bod uitgebracht op de activiteiten van Trimenzo. Het bod bevatte vooral investeringen in kwaliteit van zorg, zoals scholing van medewerkers. De overname is op 15 november 2019 definitief goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De locaties Benring te Voorst, Grootenhuis en Martinushof te Twello zijn deel geworden van de klantlijn Wonen met zorg. Hier wonen ongeveer 100 bewoners. In 2019 is een start gemaakt met een traineeprogramma voor teamverpleegkundigen en is een ontwikkelplan opgesteld. Met ondersteuning van een lokale projectleider hebben de teams een start gemaakt met de ontwikkeling naar zelfstandige teams binnen Sensire. In 2019 is als eerste prioriteit bedrijfshulpverlening en medicatieveiligheid opgepakt.

Nieuwe locatie Sydehem

In oktober 2018 is de volledig gerenoveerde locatie Sydehem heropend. In januari 2019 was de officiële opening waar collega’s, familie en de bewoners aanwezig waren. Daarnaast waren ook de buurt en de plaatselijke schutterij vertegenwoordigd, om op deze manier echt een huis van het dorp te zijn. In 2019 is gestart met versterken van medezeggenschap en eigen regie van bewoners door spiegelgesprekken te voeren. Op Hettenheuvel heeft dit alleen met familie plaatsgevonden en op Montferland met familie en bewoners.

De bewoners van de PG-afdeling zijn naar de begane grond verhuisd, waardoor zij nu een binnentuin hebben waar gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast is de PG-afdeling ook vergroot van 14 naar 24 bewoners. De somatiek afdeling is wat verkleind en zijn verdeeld over de eerste en tweede verdieping. De bewoners op de somatiek afdeling kunnen nu gebruik maken van huiskamers, om zo ook een groter thuisgevoel te creëren bij de bewoners.

Domotica

Op locatie Sydehem is in 2019 een nieuw domotica systeem uitgeprobeerd om bewoners meer vrijheid te geven. Er werd per bewoner bekeken wat die kan en wat nodig is om zo te bepalen wat iemands leefcirkel is: voor de één is dit alleen de woning, voor de ander het hele huis en de tuin. De toegepaste techniek werkte echter niet naar tevredenheid, bleek uit een evaluatie met zorgprofessionals, bewoners en familieleden. Na een intensief verbetertraject is besloten om het systeem op het Sydehem te gaan vervangen voor een ander systeem. Het selectieproces is uitgevoerd door een werkgroep met zorgprofessionals en de verpleegkundig informatiekundige van Wonen met Zorg. Dit systeem wordt medio augustus 2020 geïnstalleerd op locatie.

Digitaal werken

In 2019 is het digitaal werken weer verder uitgerold. Op de verschillende afdelingen is verschillende zorgtechnologie ingezet. Zo zijn er op enkele locaties hoeken of nisjes ingericht om een dynamische prikkel af te geven. Elke hoek is ingericht aan de hand van een thema. Een voorbeeld is de ‘moederhoek’: hierin zijn een commode, poppen, een wieg en een wandelwagen te vinden. Daarnaast is er ook een ‘mannenhoek’ waar gereedschap en klusmateriaal te vinden is.

Een ander voorbeeld van de inzet van zorgtechnologie is de Qwiek.up. De Qwiek.up biedt de mogelijkheid om prikkels van bewoners te reguleren. Door beelden te projecteren die aansluiten op de persoonlijke behoeften en wensen van de bewoner, kan onder- of overprikkeling en daarmee diverse vormen van onbegrepen gedrag verminderd worden. Het kan bijvoorbeeld afleiding bieden tijdens een zorgmoment of beweging stimuleren.

Halverwege het jaar is er een pilot geweest met de Cardio Secure. Inmiddels zijn deze bij alle teams ingevoerd. Dit apparaat kan een digitale ECG (hartfilmpje) maken door middel van vier elektroden die op het lichaam van de bewoner geplakt worden. De Cardio Secur is verbonden en te bedienen met een mobiel device (bijvoorbeeld de Ipad). De resultaten van het hartfilmpje worden direct doorgestuurd naar de arts.

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Van regels naar relaties

"Met de kleinschalige woonvorm De Lindenhof, waar mensen met dementie wonen, is Sensire gestart met deelname aan het landelijke project 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties'. Dit project is erop gericht dat bewoners volwaardig blijven deelnemen aan de samenleving. Daarnaast kiest de zorgverlener ‘radicaal’ voor een leven waaraan de bewoner waardigheid en trots ontleent, en waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat leven. In 2019 is er een ambassadeur ‘Leven zoals U wilt’ aangetrokken om de vernieuwing binnen Sensire verder te brengen De werkende principes in het veranderproces zijn onderzocht, de resultaten worden meegenomen in een landelijke publicatie.

Een band met het dorp

Kleinschalige woonvorm Sensire De Lindenhof gaat bewoners en het dorp Vorden meer met elkaar verbinden. Teamverpleegkundige Barbera Storm: ‘We willen zorgen dat bewoners gewoon naar de bakker of de supermarkt in het dorp kunnen. Precies zoals ze vroeger gewend waren. In november 2019 heeft ook de Pelgrimhof stappen gezet om de verbinding met het dorp te zoeken. Hoe zorgen we dat mensen bij een verhuizing naar een verpleeghuis, zichzelf kunnen blijven, onderdeel van de samenleving en hun eigen netwerk. Dat begin met kennismaken.

Ook bij Sensire De Heikant in Wehl wordt voortdurend gekeken hoe we het gewone leven van mensen met dementie kunnen voortzetten in ongewone omstandigheden. Dat doen we met name door goed samen te werken met de naasten van onze bewoners door een continue dialoog, bijvoorbeeld de huiskamergesprekken. De gedachte bij de vernieuwing is dat het huis van Sensire weer het huis van de bewoners wordt. Waarbij de eigenheid van de bewoners en de locaties maken dat er altijd goed gekeken moet worden naar wat er bij de locatie en de bewoners past. En dit kan voor iedereen verschillend zijn.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.