Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Leren en verbeteren
Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Sensire is niet de enige zorgorganisatie die zich steeds wil blijven ontwikkelen. Samen met de collega’s Carintreggeland en Carinova halen we de banden aan om van elkaar te leren.

In 2018 begonnen we met kwartaalgesprekken per cluster om in te zoomen op de kwaliteitsresultaten. De kwaliteitsgegevens werden per cluster verzameld en geïnterpreteerd in een dialoog tussen senior teamverpleegkundige, teamverpleegkundige en collega’s uit de teams. Door deze terugkerende gesprekken werden eerder afgesproken acties geëvalueerd en aan de hand van de huidige gegevens nieuwe acties opgesteld. De dialoog heeft als doel om het proces in het cluster te monitoren en waar nodig te stimuleren.

Verhoging kwaliteit in de teams

Om de teamverpleegkundige goed te ondersteunen om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren is in de strategische personeelsplanning 2017 gesteld om minimaal 0,8 FTE aan verpleegkundigen in een team per 16 bewoners te hebben. Eind 2018 is dit streven nog niet op alle teams gehaald. We leiden waar mogelijk verzorgenden op tot verpleegkundigen en volgen per cluster de inzet van verpleegkundigen op.Samenwerking per clusterIn de transformatie naar zelfstandige clusters merken we ook binnen de samenwerking met de behandelaren een verschuiving. Door meer aanwezigheid op locatie worden behandelaren meer en laagdrempeliger ingezet. Samen worden verbeteronderwerpen per cluster uitgewerkt en opgepakt. Zo werd het kwaliteitsjaarplan per cluster door verpleegkundigen en behandelaren samen gemaakt.

Van elkaar leren

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft Sensire uitgedaagd om de collegiale banden aan te halen met twee andere zorgaanbieders. Samen gaan we een ‘lerend netwerk’ vormen.

Dicht bij elkaar. Vandaar ook de keuze voor Carintreggeland (Twente) en Carinova (onder meer in Salland). Ze werken niet in de Achterhoek, maar zijn toch voldoende dichtbij voor een echte uitwisseling.

Onderwerpen die overal spelen

In oktober 2017 ontmoetten de bestuurders van Carintreggeland, Sensire en Carinova elkaar en spraken zij uit dat zij een open samenwerking willen bewerkstelligen tussen de drie organisaties op het gebied van leren, ontwikkelen en kwaliteitsverbetering, zoals dit in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is bedoeld.[1] Deze samenwerking wordt tot nu toe als positief ervaren door alle drie de organisaties. Het jaar 2018 stond in het teken van de verkenning over de vormgeving van het lerend netwerk. Concrete resultaten die hieruit voort zijn gekomen:

  • Algemene kennis en informatie uitwisseling tussen artsen, zorgmedewerkers, cliëntenraden, VAR/PAR m.b.t. verschillende onderwerpen, zoals BOPZ, medicatieveiligheid, familieparticipatie en behandeling;
  • Kijkje in de keuken bij de collega organisatie door verschillende medewerkers;
  • Incidentele / acute vraagstukken waarbij objectieve ondersteuning is geboden, bijvoorbeeld bij incidenten/calamiteiten onderzoek;
  • Brainstorm m.b.t. de thema’s binnen het lerend netwerk;
  • Speeddates tussen medewerkers;
  • Symposium over technologie, bevoegd en bekwaam en informele zorg.
  • Delen in kleine groepjes levert energie op!

[1] Bestuurlijke afspraken lerend netwerk Carinova, Carintreggeland en Sensire, Hengelo 23 oktober 2017

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.