Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de bewoners
Tevredenheid van de bewoners

Tevredenheid van de bewoners

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze klanten waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die u goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren.

Optimalisatie

Als je aan een verpleeghuis denkt, hebben mensen daar een bepaald beeld bij. Bijvoorbeeld het stigma van een verpleeghuis als: ‘het laatste station waar je niks meer te vertellen hebt’. Maar wij zien een verpleeghuis graag als een huis zoals thuis, waar je je leven kunt blijven leiden ‘net als thuis’. Zoals je dat gewend bent. In je eigen leefritme, eigen gewoonten en een zinvolle invulling van de dag. Waarbij iemand nog steeds deel uitmaakt van zijn of haar netwerk en andersom het netwerk een deel blijft uitmaken van iemands leven. Eigen verantwoordelijkheid en regie is hetgeen waar de bewoner en het netwerk ook steeds op aangesproken blijft.

Om dat te kunnen doen leren we iemand graag kennen. De persoon achter de zorgvraag. Want kwaliteit van zorg mag je van ons verwachten, kwaliteit van leven is waar we voor gaan. Maar dat doen we niet alleen. Vanuit de relatie met de bewoner en ook het netwerk van de bewoner geven we de zorg vorm. Want zij kennen hun naaste het beste en weten wat voor hem of haar belangrijk is. We gaan daarom altijd in dialoog en blijven de vraag ‘Wat vindt u ervan?’ stellen, om ervoor te zorgen dat de regie over iemands leven bij de bewoners en hun naasten zelf ligt. En ook blijft liggen, als de situatie verandert.   

Per doelgroep

Sensire onderzoekt op allerlei manieren de tevredenheid van de klanten van verschillende doelgroepen. Dit gebeurt als volgt:

  • Klanttevredenheidsonderzoek onder revalidanten aan het einde van de revalidatieperiode. De tevredenheid wordt gemeten door middel van de verbetermeter.
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die gebruik gemaakt hebben van het Eerstelijns Verblijf. Dit wordt ook gemeten door middel van de verbetermeter aan het einde van de verblijfsperiode.
  • Spiegelgesprekken. Hierbij worden naasten en waar mogelijk bewoners uitgenodigd om ervaringen te delen over hoe zij het dagelijks wonen en leven ervaren. Dit vindt plaats in het bijzijn van medewerkers, zij zitten achter de familie en mogen alleen luisteren. Aan het eind van de bijeenkomst mogen zij verdiepende vragen stellen.
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van de dagbegeleiding en dagbehandeling, dit doen zij met de verbetermeter.
  • Betekenisvolle dialoog. De bewoner of naaste, en verzorgende vult een korte lijst in met gespreksonderwerpen. Daarna worden de lijsten met elkaar vergeleken in het gesprek zelf. Als er verschillende uitkomsten zijn, is dit aanleiding om tijdens het gesprek te informeren en verbinden.

Objectief en actueel

Een objectieve bron van informatie over de resultaten van zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland. Dit is een instrument van de Nederlandse Patiëntenfederatie waarop u de beoordelingen van en reacties op onze woonlocaties kunt raadplegen. Op basis van de beoordelingen van mensen komt ook een algemeen prestatiecijfer voor Sensire tot stand. Op onze website zijn de scores van Zorgkaart Nederland bij elke woonlocatie te zien. We nodigen iedere bewoner of betrokkene van harte uit om ook een reactie of beoordeling te geven op Zorgkaart Nederland.

Het gemiddelde cijfer voor 2020 was een 8,7 en in 2019 was dit een 8,9.

De zorg die mijn oom krijgt vind ik goed. Er is een goede gepaste aandacht voor hem. Voordat hij hier kwam, was hij eenzaam, maar dat is helemaal verdwenen. Hij voelt zich nu prettig. De medewerkers gaan heel leuk met mijn oom om. Als ik iets wil vragen, dan kan ik die vraag makkelijk stellen. Het gebouw is wat ouder, maar het voelt voor mij knus en warm. Ik voel me daar direct thuis.
~Familielid van bewoner op de Bundeling~

Waar hebben we in 2020 aan gewerkt?

Wij willen van elke bewoner het levensverhaal kennen en weten wat belangrijk voor hem is. Onze klantbelofte is ‘Leven zoals u wilt’. Dit is niet altijd makkelijk met de beperkingen die iemand heeft, maar door de relatie aan te gaan leren we de bewoner kennen en kan de bewoner in ongewone omstandigheden zo gewoon mogelijk leven zoals hij dat wil. Eigen regie, van de bewoner en zijn netwerk, dat is waar Sensire voor staat en uitgangspunt in de zorg. Om dit uitgangspunt meer vorm te geven, doen wij als organisatie mee aan de Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, waarbij de zorg van regels naar relatiegerichte zorg gaat. In 2020 heeft Sensire een onderdeel met betrekking tot het onderzoek van Arienne van Staveren afgerond.

Om aan dit uitgangspunt van Radicale Vernieuwing te kunnen voldoen, is het belangrijk om de bewoner te kennen. De contactverzorgende heeft regelmatig contact, is nieuwsgierig en stelt open vragen om de bewoner goed te leren kennen, te weten welke levensvragen hem bezighouden en wat hem gelukkig maakt. De verzorgende gaat waar mogelijk op huisbezoek voordat de bewoner bij ons komt wonen, om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken. We merken namelijk dat er op de eerste dag van verhuizing veel op de bewoner af komt. Ons bewonersdossier PUUR helpt ons bij het leren kennen van de bewoner. Het dossier begint met de gewoonten van de bewoner in het dagelijks leven, zoals hij dat gewend is. Bewoner en naasten kunnen dagelijks meelezen en kunnen ook rapporteren. Er is een verschil gemaakt tussen persoonlijke afspraken en zorgafspraken zodat zowel zorgaspecten als welzijn een goede plek krijgen in de dagelijkse zorg voor de bewoner.

De bewoner en zijn vertegenwoordiger of familie is aanwezig bij het bewonersgesprek (voorheen multidisciplinair overleg) voert regie en is eigenaar van het eigen dossier. Hij krijgt daarbij ondersteuning van onze professionele kennis.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.