Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de medewerkers
Tevredenheid van de medewerkers

Tevredenheid van de medewerkers

In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn van onze mensen van groot belang. Daarom meten we geregeld hun tevredenheid.

Transformatie

In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor zaken waar zorgmedewerkers zelf invloed op uitoefenen, zoals zorg, welzijn, voeding en het eigen budget, bij de kleinst mogelijke organisatie eenheid. Dat betekent dat het team samen met de teamverpleegkundige instaat voor de kwaliteit. De teamverpleegkundige werkt mee en ziet in de dagelijkse gang van zaken en het contact met team en bewoners hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. Daarbij is de teamverpleegkundige zich bewust van alle verschillende aspecten van kwaliteit: de door de bewoner beleefde kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de teams (budgetresultaten, formatie) en de technische kwaliteit (beheersing van zorgrisico’s, hygiëne, veiligheid en comfort en het werken conform professionele standaarden en wet- en regelgeving). Waar nodig onderneemt ze actie, al of niet met ondersteuning. Teams werken samen in een cluster. In het cluster zorgt de senior verpleegkundige voor het aanbrengen van zinvolle verbanden, tussen de teams en binnen Wonen met Zorg. We werken stap voor stap toe naar zelfstandige clusters. De senior-teamverpleegkundige wordt de contractpartij voor de klantlijn en dit vraagt naast de professionele competenties ook competenties ten aanzien van autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap. Deze ontwikkeling vraagt om aanpassing van het profiel van de senior-teamverpleegkundige.

Met deze transformatie ontwikkelen we ons naar een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige eenheden. Waarbij de organisatie ondersteunend is in contracteren, innoveren en faciliteren, zodat de professional zelfstandig kan acteren.

Een score van 7,5

In het voorjaar van 2018 hebben we alle medewerkers van Sensire Wonen met Zorg gevraagd naar hoe tevreden zij zijn. We vinden het erg belangrijk om dit te meten ook omdat dit samenhangt met de tevredenheid van onze bewoners.

Met een score van 7,5 geven onze collega’s aan alles bij elkaar genomen tevreden te zijn over het werk. We zitten in een stijgende lijn na een 7,0 in 2016 en een 7,3 in 2017. De bewonerstevredenheid is de afgelopen periode ook gestegen. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat een goede relatie tussen medewerkers en bewoners bijdraagt aan goede zorgverlening.

In de theatertour in juni stonden we met een lach en een traan stil bij ‘leven zoals U wilt’ en hoe je als medewerker hierin het verschil kunt maken.

We willen voor medewerkers en bewoners zo min mogelijk verschillende gezichten, daarom investeren we in 2018 in onze woonbegeleiders 1 om de opleiding tot woonbegeleider niveau 2 te doen. Zodat zij ook bewoners kunnen helpen met zorgtaken en deze medewerkers samen met de verzorgende en verpleegkundige 1 team vormt in de zorg voor de bewoner.

In gesprek met elkaar

Tijdens deze laatste tevredenheidsmeting waren de vragen specifiek gericht op de thema’s werkdruk, werksfeer en communicatie. We hechten er waarde aan om open en transparant met elkaar te communiceren. Collega’s met verschillende functies worden betrokken bij projecten en de uitkomsten worden in een open sfeer met elkaar besproken.

Om te onderzoeken of de administratieve taken op een andere wijze kunnen worden ingevuld om de werkdruk te verlichten, wordt een werkgroep gestart. Deze werkgroep gaat in een pilotfase testen of een cluster-ondersteuner voor administratieve taken een meerwaarde is voor de teams binnen Wonen met Zorg.

Transformatie naar zelfstandige locaties

Binnen Sensire is de transformatie ingezet naar zelfstandige eenheden. In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor zaken waar zorgmedewerkers zelf invloed op uitoefenen, zoals zorg, welzijn, voeding en het eigen budget, bij de kleinst mogelijke organisatie eenheid. Dat betekent dat het team samen met de teamverpleegkundige instaat voor de kwaliteit. De teamverpleegkundige werkt mee en ziet in de dagelijkse gang van zaken en het contact met team en bewoners hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. Daarbij is de teamverpleegkundige zich bewust van alle verschillende aspecten van kwaliteit: De door de bewoner beleefde kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de teams (budgetresultaten, formatie) en de technische kwaliteit (beheersing van zorgrisico’s, hygiëne, veiligheid en comfort en het werken conform professionele standaarden en wet- en regelgeving). Waar nodig onderneemt ze actie, al of niet met ondersteuning. Teams werken samen in een cluster. In het cluster zorgt de senior verpleegkundige voor het aanbrengen van zinvolle verbanden, tussen de teams en binnen Wonen met Zorg. We werken stap voor stap toe naar zelfstandige clusters. De senior-teamverpleegkundige wordt in de toekomst de contractpartij voor de klantlijn en dit vraagt naast de professionele competenties ook competenties ten aanzien van autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap. Deze ontwikkeling vraagt om aanpassing van het profiel van de senior-teamverpleegkundige.

Met deze transformatie ontwikkelen we ons naar een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige eenheden. Waarbij de organisatie ondersteunend is in contracteren, innoveren en faciliteren, zodat de professional zelfstandig kan acteren.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.