Tevredenheid van de vrijwilligers
Tevredenheid van de vrijwilligers

Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Vrijwilligers bij Sensire

Sensire is erg blij met een grote groep betrokken, bevlogen en tevreden vrijwilligers. Met passie en overgave zijn zij jaar in jaar uit beschikbaar voor onze bewoners en maken zij het mede mogelijk dat onze bewoners ‘Leven zoals zij dit willen’. Daarmee betekenen zij veel voor de bewoners. Dat is voor veel vrijwilligers ook de reden waarom ze vrijwilligerswerk doen. Ze doen het voor de bewoner. Om hun fijne momenten te bezorgen. Maar het biedt voor de vrijwilligers tevens een zinvolle invulling van de dag en de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Het jaar 2022

In 2022 zijn de meeste vrijwilligers, na de jaren van corona, weer actief geworden met hun taken bij Sensire. Eind 2021 waren 375 vrijwilligers bij de locaties van Oud Sutfene ingeschreven. In de loop van 2022 zijn er vrijwilligers vertrokken en hebben zich weer nieuwe vrijwilligers aangemeld. Eind 2022 stonden 379 vrijwilligers ingeschreven. Voor Oud-Sensire waren dit er 652 eind 2021. De teamregisseur (Oud-Sensire) is, in samenspraak met het zorgteam, verantwoordelijk voor de werving en selectie van de vrijwilligers.. De werving van vrijwilligers gebeurt met name op lokaal niveau (vrijwilligerscentrales, weekbladen etc.). Bij Oud-Sutfene waren vooral de Coördinatoren Activiteiten en Welzijn actief op het terrein van werving en selectie van vrijwilligers in samenspraak met de Medewerkers activiteiten en welzijn.

Vrijwilligers zijn in 2022 ingezet bij activiteiten zoals wandelen, vissen, klassieke muziek luisteren, creatieve middagen, muziek maken, zwembadbezoek, koken, gespreksgroepen, kerkdiensten en bij de dagbeleving. Activiteiten op basis van de wens en behoefte van de bewoners. De meeste activiteiten waar de vrijwilligers bij de oud-Sutfene locaties bij betrokken waren, zijn in 2022 door de Medewerkers en Coördinatoren activiteiten en welzijn georganiseerd en uitgevoerd. Door de harmonisatie Functiehuis Wonen met Zorg is de functie van Medewerker activiteiten en welzijn komen te vervallen. In 2022 zijn de vrijwilligers hierover geïnformeerd. In de loop van 2023 zullen de vrijwilligers gekoppeld worden aan Aandachtsvelders vrijwilligers en zullen hun taken herzien worden aan de hand van de wensen van de bewoners, dien naasten en de mogelijkheden van de afdelingen.

De contacten met de vrijwilligers hebben in 2022 plaatsgevonden door te bellen, te mailen, kaartjes te sturen en of door locatienieuwsbladen met hen te delen. Ook hebben op de oud-Sutfene locaties informele vrijwilligersbijeenkomsten plaatsgevonden Alle ingeschreven vrijwilligers hebben hun kerstpakket op locatie op kunnen halen of hebben thuis een kerstpakket ontvangen.

Harmonisatie vrijwilligersbeleid

In 2021 is gestart met de harmonisatie van het vrijwilligersbeleid. Dit proces heeft zich in 2022 voortgezet. In 2023 zal het nieuwe vrijwilligersbeleid vastgesteld worden.

Vrijwilligers worden vooral ingezet op het gebied van welzijn. De visie van Sensire m.b.t. welzijn is gewijzigd. Daar waar oud-Sutfene voorheen ook organiserend en uitvoerend was op het terrein van activiteiten en welzijn, wordt in de nieuwe visie aangegeven dat de activiteiten vooral van de bewoner en diens naasten zijn. Dit heeft ook invloed op de rol en de taken van de vrijwilligers. Met het nieuwe vrijwilligersbeleid en de harmonisatie Functiehuis Wonen met Zorg zal er aan de inzet van vrijwilligers wat aangepast gaan worden. In de regio oud-Sensire heeft deze verandering een aantal jaren geleden al plaatsgevonden. 

Scholing aandachtsvelders vrijwilligers

In 2021 hebben in Zuid de aandachtsvelders vrijwilligers een scholing gevolgd met e-learning en een cursus middag. De e-learning is na evaluatie aangepast.

Contact vrijwilligerscoördinatoren collega instellingen

Ook in 2022 hebben de coördinatoren activiteiten en welzijn een aantal keren een overleg gehad met coördinatoren vrijwilligerswerk van het Netwerk Platform Coördinatoren Vrijwilligerswerk: GGnet, Zozijn, Stichting Welzijn Lochem, Perspectief, IJsselzorg, Den Bouw en Zorggroep Sint Maarten. 

Ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht.
~Vrijwilliger Sensire~

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.