Eerste inspiratiebijeenkomst 'Een nieuwe kijk op de wijk'
Eerste inspiratiebijeenkomst 'Een nieuwe kijk op de wijk'

Eerste inspiratiebijeenkomst 'Een nieuwe kijk op de wijk'

Sinds 2022 experimenteert de Nederlandse Zorgautoriteit met een bekostiging van de wijkverpleging op basis van cliëntprofielen. Doel is om een model te ontwikkelen dat de huidige financieringsmethodiek, waarbij zorgaanbieders betaald krijgen voor elk uur zorg dat ze hebben geleverd, kan vervangen.
Sensire neemt deel aan de tweede pilot binnen het experiment. Hoe staat het ervoor met het cliëntprofielenmodel? Wat werkt, wat moet nog beter? Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Werken met nieuwe cliëntprofielen in de zorg’ op 22 juni deelden directeur Zorg Thuis Daphne Donders, wijkverpleegkundigen Noortje Schlattmann en Vanessa Schroer en bestuurder Maarten van Rixtel namens Sensire hun verhaal én hun visie op de toekomst van de zorg.

De inspiratiebijeenkomst ‘Werken met nieuwe cliëntprofielen in de zorg’, op 22 juni in het Koelhuis in Zutphen, was de eerste van een serie dialoogsessies die Sensire organiseert voor collega-zorgaanbieders, beleidsmakers, beroeps- en brancheverenigingen en andere partijen in de zorg. De sessies zijn bedoeld om samen na te denken over de toekomst van de zorg, en om ervaringen, lessen en goede voorbeelden met elkaar te delen. De gespreksleider van deze eerste bijeenkomst was Lenneke Bosscher, wijkverpleegkundige bij Sensire.

De wijkverpleging in Nederland staat voor flinke uitdagingen. De bevolking vergrijst, mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Hoe zorgen we dat al die mensen het leven kunnen leiden dat ze willen leiden, ook als ze ondersteuning nodig hebben? En hoe betalen we dat? Het huidige financieringsmodel – het zogenoemde p*q-model – volstaat niet om de zorg van de toekomst te kunnen vormgeven. De directe koppeling tussen geleverde zorg en financiering biedt zorgaanbieders bijvoorbeeld geen ruimte om juist te helpen voorkómen dat mensen professionele zorg inschakelen. De rode draad tijdens de inspiratiebijeenkomst is dan ook: er is niet alleen een andere bekostiging nodig, maar ook een fundamenteel andere kijk op zorgverlening én op de organisatie van zorg. 

Hieronder een uitgebreid verslag van de drie gegeven presentaties. 

Download de longread ‘Werken met nieuwe cliëntprofielen in de zorg’

Steeds vaker merken we dat onze aanpak interesse oproept bij ketenpartners, zorgprofessionals en financiers. Ook zien we dat de brede dialoog over Wijkverpleegkundig Meesterschap helpt om actuele thema’s als bekostiging van de wijkverpleging, werken met cliëntprofielen en professionele zeggenschap handen en voeten te geven. Daarom organiseert Sensire een reeks bijeenkomsten over wijkverpleging in beweging. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 22 juni over de introductie van cliëntprofielen in de wijkverpleging.
Genodigden voor deze bijeenkomst zijn zorgorganisaties betrokken bij de nieuwe doelgroep bekostiging, geïnteresseerde zorgorganisaties, zorgverzekeraars, hogescholen, NZA, V&VN, etc. Bent u geïnteresseerd in Sensire en haar aanpak? en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met uw contactpersoon binnen Sensire voor volgende bijeenkomst in het najaar.