Aangepaste bezoekregeling voor de locaties van Sensire
Aangepaste bezoekregeling voor de locaties van Sensire

Aangepaste bezoekregeling voor de locaties van Sensire

09 oktober 2020

Op dit moment is er in deze regio niet meer sprake van de fase ‘waakzaam’, maar ‘zorgelijk’. Dat heeft ons in nauwe afstemming met de cliëntenraad doen besluiten om het bezoek aan naasten te beperken om het risico op het verspreiden van het virus te verminderen.


Op bezoek blijven gaan

Er is gelukkig landelijk afgesproken dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk. De overheid zal geen centraal bezoekverbod afkondigen. We zullen steeds in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

In samenspraak met de cliëntenraad kiezen we voor maatregelen die de bewoners, u en de zorgprofessionals beschermen. Tegelijkertijd vinden we het erg belangrijk dat u, maar ook andere naasten, uw naaste kunt blijven bezoeken. Op basis van deze afwegingen is een bezoekregeling opgesteld waarin bezoek wordt beperkt, maar bewoners iedereen in zijn netwerk kan blijven zien en andersom.

U leest alles over deze bezoekregeling op deze pagina

Maatregelen

Samen doen we er alles aan COVID-19 buiten de deur te houden. Onze zorgprofessionals zijn doordrongen met de veiligheidsmaatregelen en hebben daarnaast toegang tot belangrijke informatie en maatregelen omtrent het virus, en staan zij in nauw contact met onze deskundige Infectie Preventie Commissie. 

Houd vol

De voorzorgsmaatregelen die we genoodzaakt zijn te nemen beperken ons in onze vrijheid. Iets wat ons als vrijgevochten Nederlanders erg raakt. Het wordt steeds moeilijker om het vol te houden en we hopen vurig op een einde aan dit virus. We zullen samen moeten blijven volhouden om elkaar en vooral onze ouderen te beschermen.

Het blijft belangrijk 1,5 meter afstand van anderen te blijven bewaren, thuis te blijven bij klachten, uw handen te wassen en te hoesten of niezen in uw elleboog. Wij hebben uw hulp hard nodig om uw naaste, uzelf en het zorgteam te blijven beschermen. Helpt u ons mee?

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
  • Communicatie Sensire
    22 december 2020 | 09:47
    Beste Hans, Helaas kunnen wij u op deze vraag geen antwoord geven. Zou u contact op kunnen nemen met uw zorgteam?