Besmettingen met Coronavirus bij Sensire
Besmettingen met Coronavirus bij Sensire

Besmettingen met Coronavirus bij Sensire

25 maart 2020

In een aantal locaties van Sensire zijn bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Deze bewoners worden naar speciale afdelingen overgebracht. Ook zijn meerdere klanten in wijkverpleging en collega’s (hoogstwaarschijnlijk) besmet met het COVID-19 virus.

De verspreiding van het coronavirus verloopt nu ook in het werkgebied van Sensire in hoger tempo. De afgelopen twee dagen zijn bewoners van verschillende locaties van Sensire getest op coronabesmetting. Bij de onderstaande locaties bleek daarbij sprake te zijn van besmetting:

 • Den Ooiman (Doetinchem)
 • Martinushof (Twello)
 • De Benring (Voorst)

De besmette bewoners worden overgebracht naar een van de twee afdelingen die speciaal zijn ingericht voor de behandeling van besmette bewoners, verklaart directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs. “In Doetinchem en Twello zijn zogenaamde cohortafdelingen ingericht. Dit zijn afdelingen waar alleen mensen met coronabesmetting worden verpleegd, of mensen waarbij het beeld aangeeft dat er sprake is van corona.”

Als een bewoner besmet blijkt of verplaatst wordt naar de cohortafdeling, informeert het zorgteam de contactpersonen van de bewoners persoonlijk. Ook de contactpersonen van andere bewoners op dezelfde afdeling of in dezelfde huiskamer worden telefonisch geïnformeerd. “Dat zijn ingrijpende gesprekken”, zegt Van der Sijs. “Al helemaal omdat de contactpersonen op dit moment niet op bezoek kunnen komen. Het is bewonderenswaardig hoe onze collega’s en de naasten van onze bewoners daarmee omgaan: er is gelukkig ook veel begrip voor deze maatregel om bewoners binnen een specialistische afdeling zorg te bieden.”

Informeren

Op het moment dat een bewoner inderdaad besmet blijkt te zijn, worden alle bewoners van dezelfde huiskamer of afdeling uiterst nauwkeurig geobserveerd. Senior Teamverpleegkundige Judith van Zelst: “Natuurlijk houden we de gezondheid van bewoners altijd goed in de gaten, maar in deze situatie zijn we extra alert. Zo wordt minimaal twee keer per dag de temperatuur opgenomen. Maar vooral voor ouderen zegt dat niet alles, dus zijn we ook zeer alert op alle symptomen.” Zorgprofessionals van Sensire krijgen van de eigen infectiepreventie commissie voortdurend tips en adviezen. Ook krijgen ze informatie over de nieuwste inzichten rondom corona bij ouderen en kwetsbaren.

Cohortverpleging

Sensire verhuist besmette bewoners nu naar een van de twee afdelingen die daarvoor speciaal zijn ingericht: een afdeling in Doetinchem (Den Ooiman) en in Twello (Martinushof). “Dat betekent dat onze bewoners hun vertrouwde omgeving en soms ook hun eigen woonplaats moeten verlaten”, zegt Van der Sijs. “Dat druist echt in tegen onze principes waarin de eigen omgeving en gewoonten voorop staan. Maar door bewoners centraal op te vangen verminderen we de besmettingsrisico’s voor andere bewoners en medewerkers. Ook kunnen we hierdoor efficiënter omgaan met de persoonlijke beschermingsmiddelen. ”

Judith van Zelst: “In onze cohortafdelingen brengen we besmette bewoners bij elkaar. Dat is voor hen en voor ons echt anders dan we gewend zijn. We lopen rond in volledige bescherming en bewoners liggen samen op een zaal.”

Daarbij proberen zorgverleners het normale leven ook in deze omstandigheden zo veel mogelijk door te laten gaan, zegt Van Zelst. “Niet iedereen heeft evenveel last van de symptomen of is even ernstig ziek. Zo hebben we een huiskamer ingericht en proberen we ook contact te houden met de naasten, met de telefoon en via beeldbellen.”

Wijkverpleging

Ook in de wijkverpleging heeft Sensire steeds vaker te maken met klanten die besmet of mogelijk besmet zijn. Omdat de overheid terughoudend is met testen, is bij wijkzorgklanten niet altijd zeker of er sprake is van besmetting. Gespecialiseerde verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen maken in dat geval de afweging of een klant behandeld moet worden als iemand met corona besmetting. Daarnaast zijn er ook klanten waarbij besmetting wel is vastgesteld of die terugkomen uit het ziekenhuis. Die mix van situaties maakt dat alle medewerkers bijzonder alert zijn, zegt directeur Zorg Thuis Hanny Veenhuis. “Iedereen die bij de klant achter de deur komt bekijkt hoe de situatie bij onze klant is; nu in het bijzonder. Dat vraagt veel van hun professioneel signaleringsvermogen. Zij zijn alert bij ieder klantcontact en bij alle symptomen; zowel verzorgenden, VIG’ers als (wijk)verpleegkundigen. Steeds weer maken zij de afweging: hoe is de situatie en is afstemming met inhoudsdeskundigen nodig?”

Sensire zet voor deze klanten gespecialiseerde teams in die zich alleen bezighouden met de behandeling van coronapatiënten. Deze teams werken met de door het RIVM geadviseerde beschermingsmiddelen.

Zorgprofessionals

De huidige situatie heeft een grote impact op de circa 3000 zorgverleners bij Sensire, zegt bestuurder Renée Wilke. “Er zijn zorgen en er is onzekerheid. Maar wat overheerst is het gevoel dat we dit samen doen. De betrokkenheid en de bereidheid om te doen wat gedaan moet worden is om stil van te worden. Er zijn nu collega’s in de wijkverpleging en in de verpleeghuizen die uitsluitend zorg verlenen aan corona patiënten. Dag in dag uit in volledige bescherming: dat gebeurt niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in onze dorpen en in onze verpleeghuizen. Het zijn onze collega’s, onze dorps- en buurtgenoten: mensen met een gezin die hun verantwoordelijkheid nemen als zorgprofessional. Als organisatie en als samenleving zijn we al onze collega’s veel verschuldigd: onze dank en waardering, maar bovenal: dat we ons houden aan de maatregelen van de overheid. Daar helpen we onze zorgprofessionals het meest mee.”

Beschermingsmiddelen

Zorgprofessionals van Sensire maken gebruik van beschermingsmiddelen als de situatie daar om vraagt. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de inzichten uit de sector. Dat vraagt om een moeilijke, zorgvuldige afweging, want de schaarste aan maskers, schorten en spatbrillen neemt snel toe. De richtlijnen die Sensire hanteert zijn afkomstig van deskundigen uit de eigen infectiepreventie commissie. Daarom zijn we terughoudend in het gebruik van zelfgemaakte maskers of andere alternatieven die het besmettingsrisico niet of nauwelijks verkleinen en soms ook vergroten. Ook zetten we de beperkt beschikbare middelen in waar deze het hardst nodig zijn. Aanbiedingen voor chirurgische maskers, mondmaskers (FFP1), spatbrillen, medische (wegwerp-)schorten zijn bijzonder welkom!

Nieuwe besmettingen

Op basis van ervaringen elders in het land houdt Sensire er rekening mee dat het aantal besmettingen onder klanten, bewoners en zorgverleners in de komende periode fors zal toenemen. De infectie preventie commissie van Sensire houdt het aantal besmettingen nauwkeurig in het oog. Deze informatie wordt echter niet extern gedeeld, omdat cijfers snel verouderen en de privacy van onze bewoners voorop staat. Bij besmetting op kleinschalige locaties zou openbare informatie ook te snel herleidbaar zijn naar individuele klanten en bewoners. Uiteraard blijft Sensire haar klanten, bewoners, medewerkers en media actief informeren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
 • Yvonne Dijk
  25 maart 2020 | 18:03
  Is de wijk verpleging werkzaam in een vaste wijk? Of is de wijkverpleging uit bijvoorbeeld Voorst ook werkzaam in Zutphen of omgeving?
  • Nicole te Brake
   26 maart 2020 | 04:24
   Dag Yvonne, Over het algemeen is de wijkverpleging werkzaam in een vaste wijk, of beter gezegd: er is een vast zorgteam rondom een klant.
 • Marion
  25 maart 2020 | 17:03
  Mijn vraag : worden de huishoudelijke medewerkers van andere organisaties die bij deze cliënten de huishoudelijke zorg verlenen op de hoogte gebracht ?? Wens een ieder heel veel sterkte toe !
  • Nicole te Brake
   26 maart 2020 | 16:26
   Dag Marion, Wijkverpleegkundigen hebben geen totaaloverzicht van wie er bij een klant over de vloer komt. We vragen onze klanten om heel duidelijk aan te geven als er sprake is van besmetting.
 • Annie Navis
  25 maart 2020 | 14:20
  Heb geen vraag ook geen mening ,,, WENS ALLE BETROKKENEN > WEET DAT ER VOOR ALLEN GEBEDEN WORD >>
  • Nicole te Brake
   26 maart 2020 | 04:26
   Dag Annie, Bedankt voor uw medeleven, samen zetten we de schouders eronder de crisis te lijf te gaan!
 • Harry Kobessen
  16 april 2020 | 18:56
  Gezien op nu.nl blog 'Mondkapjes bij exitstrategie' Hoewel Van Dissel mondkapjes op dit moment niet nodig vindt, kunnen die wel een rol spelen bij de exitstrategie. Meerdere partijen in de Kamer willen weten of mondkapjes in de publieke ruimte niet alsnog nodig zijn. Er is in Nederland op dit moment sprake van schaarste. Er zijn bestellingen geplaatst om niet alleen te voldoen aan de vraag in de zorg, maar ook om in te zetten voor de exitstrategie. Mondkapjes moeten dan in de publieke ruimte worden gebruikt, bijvoorbeeld door mensen met een contactberoep zoals kappers. Wanneer dat zover is, is niet duidelijk. In dit kader bevreemd het me zeer dat mijn 87 jarige moeder, welke afhankelijk is van de thuiszorg, werken zonder beschermingsmiddelen. Wat zie ik nu niet goed?
  • Team Communicatie
   20 april 2020 | 17:36
   Goedemiddag meneer Kobessen, Bedankt voor uw bericht. We hebben u per mail van een nadere toelichting voorzien.

Wellicht ook interessant voor u