Betere ondersteuning met een positieve kijk op gezondheid
Betere ondersteuning met een positieve kijk op gezondheid

Betere ondersteuning met een positieve kijk op gezondheid

25 april 2022

Betere ondersteuning met een positieve kijk op gezondheid

Bij het bepalen van zorg en ondersteuning wordt nog vaak gefocust op klachten en problemen, en hoe die opgelost kunnen worden. Door deze eenzijdige manier van kijken wordt de kwaliteit van leven niet altijd beter. Dat kan ook anders. Door de mens centraal te stellen in plaats van de aandoening, waarbij wordt uitgegaan van de kracht, wensen en mogelijkheden die iemand heeft.

Uitgaan van wat belangrijk voor iemand is

Gezondheid gaat om meer dan het lichaam. Hoe iemand zich voelt, de dagelijkse bezigheden, betekenisvol zijn voor anderen en kunnen genieten, zijn ook van invloed. Een goede kwaliteit van leven is ook mogelijk als niet alles vlot verloopt of als iemand een aandoening heeft. Daarvoor is het wel nodig om uit te gaan van wat voor iemand belangrijk is en hoe diegene kan omgaan met wat hij tegenkomt. Azora, Sensire en gemeente Oude IJsselstreek willen inwoners beter ondersteunen met een nieuwe werkwijze die hierop is gebaseerd.

Meneer Valk heeft een chronische longaandoening, hij ervaarde wat anders kijken naar gezondheid kan opleveren. Na een operatie mocht hij thuis herstellen met ondersteuning van een zuurstofapparaat en thuiszorg. Toen meneer Valk zich weer wat beter voelde, begon hij zich zorgen te maken. Zijn angst was om aan huis gebonden te blijven vanwege de zorg en zuurstof die hij nodig had. De professional die meneer Valk begeleidde, besprak met hem zijn wensen. Meneer Valk zou graag weer buiten willen wandelen, daar genoot hij altijd zo van. Naar aanleiding van deze wens werd samen met meneer Valk, zijn familie, een longverpleegkundige en een fysiotherapeut gekeken naar de mogelijkheden. Het resultaat was dat meneer enkele weken later zelfstandig stukjes kon wandelen met een rollator en een mobiel zuurstofapparaat. En omdat meneer Valk ontdekte dat hij op deze manier nog meer zelfstandig kon doen, was er ook snel minder thuiszorg nodig.

Doen wat nodig is

In de nieuwe werkwijze bespreken inwoners met een professional wat belangrijk voor hen is en wat verbeterd kan worden. Veel mogelijkheden om de kwaliteit van het leven te verbeteren zijn niet medisch van aard, daarom krijgen professionals de ruimte om te doen wat nodig is. Om deze nieuwe werkwijze te organiseren, werken Azora, Sensire en gemeente Oude IJsselstreek nauw samen in het netwerk samen sterk.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.