Bewoners Sensire locaties ontvangen boosterprik
Bewoners Sensire locaties ontvangen boosterprik

Bewoners Sensire locaties ontvangen boosterprik

18 november 2021

De bewoners van onze locaties die onder de specialist ouderengeneeskunde vallen behoren ontvangen het eerste van de groepen ouderen de ‘boostervaccinatie’ ontvangen in november en december. Een zeer welkome vaccinatie, waarvoor we veel aandacht hebben gevraagd. 

Bewoners van een verpleeghuis hebben vaak een immuunsysteem dat minder goed werkt, ook minder goed dan andere ouderen. Vaccins werken daardoor minder goed of minder lang. Nu corona weer om zich heen grijpt, zien we ook dat onze bewoners vaker en ernstiger ziek worden en het virus ook sneller door te lijken geven. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk te beginnen met de boostervaccinatie. Dat is in het belang van onze bewoners en ook van onze medewerkers: met een goede bescherming door het vaccin zijn we minder afhankelijk van andere maatregelen als afstand houden, beschermingsmiddelen en beperkingen van bezoek. En juist voor onze bewoners zijn die maatregelen ook erg ingrijpend. Daarom zijn we blij dat onze oproep (lees/bekijk hier en hier meer) voor een versnelde vaccinatie van verpleeghuisbewoners is beantwoord en we kunnen beginnen.

Voorbereidingen in volle gang

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 25 november starten met het toedienen van een vaccin aan de bewoners (die onder de zorg van onze specialisten ouderengeneeskunde vallen) van onze locaties, met uitzondering van de locaties van voormalig Sutfene. Daar kunnen we vanaf ongeveer 1 december de bewoners een vaccin toedienen. We starten later op deze locaties omdat de bewoners rond deze tijd net een griepvaccinatie hebben gekregen (indien van toepassing). Op advies van het RIVM en onze specialisten ouderengeneeskunde is een interval nodig van minimaal 1 week tussen de griepvaccinatie en boostervaccinatie.

Bewoners ontvingen begin deze week een uitnodiging.

Boostervaccinatie voor bewoners met zorg van de eigen huisarts

De boostervaccinaties voor mensen die onder de zorg vallen van de eigen huisarts worden georganiseerd door de GGD en niet door Sensire. Wel speelt Sensire een rol in het aanmelden van bewoners voor deze prik. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze mensen zeer binnenkort bij de GGD aanmelden voor een boostervaccinatie. De eerste groepen bewoners ontvangen dan vanaf medio december de boosterprik via de GGD. De bewoners worden hierover geïnformeerd door hun eigen (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige. 

Meer informatie over de boostervaccinatie

In de uitnodiging en op deze pagina staat meer informatie over de boostervaccinatie, hoe het zit met toestemming en andere relevante informatie. Ook wordt er antwoord gegeven op de meest gestelde vragen.


Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.