Bezoek meer dan welkom!
Bezoek meer dan welkom!

Bezoek meer dan welkom!

30 juni 2020

We zijn verheugd dat de deuren van de locaties van Sensire per 1 juli open gaan voor meer bezoek. Wel met een aantal voorwaarden, waaronder de 1,5 meter afstand regel. Iedere bezoeker – zonder corona gerelateerde klachten – is weer welkom om op bezoek te komen, tijdens de bezoektijden die gelden in de betreffende locatie. De eerste contactpersonen worden in deze dagen op de hoogte gebracht van de wijze waarop we meer bezoek kunnen toelaten.

Sinds 5 mei zijn er in onze locaties geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Langzaam gaan we gelukkig weer naar een meer toegankelijke situatie. Sinds een paar weken is het op beperkte schaal mogelijk om op bezoek te gaan. Nu is de volgende fase aangebroken. Conform de handreiking bezoekregeling verpleeghuizen starten we vanaf 1 juli aan fase 3. Vanaf dan is het niet meer nodig om een afspraak te maken om op bezoek te komen. U bent van harte welkom gedurende de bezoektijden die gelden in de locatie waar uw naaste woont. U hoeft ook geen mondneusmasker meer te dragen, mits u 1,5 meter afstand in acht houdt. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u uiteraard binnen gelaten door de gastvrouw of een verzorgende.

Wat betekent het voor u?

Hieronder geven we puntsgewijs aan wat deze nieuwe fase voor u als bezoeker betekent. Hoe dit exact uitpakt verschilt per locatie en hoort u via het zorgteam waar u contact mee heeft. 

Vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners gelden de volgende voorzorgsmaatregelen voor het bezoek:

  • Geen beperking meer op het aantal bezoekers, maar maximaal twee bezoekers tegelijkertijd binnen de afgesproken bezoektijden. Zo kunnen we de 1,5 meter afstand waarborgen.
  • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij klachten niet op bezoek gaat. Bij de entree wordt u herinnerd aan de zelfcheck op corona-gerelateerde klachten.
  • Bij vragen we u uw handen te desinfecteren en registreert u uw bezoek in een daar aanwezig logboek. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie voor het bron- en contactonderzoek.
  • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement of buiten, maar niet in de gezamenlijke huiskamers of restaurants.
  • We blijven de vier hoofdregels volgen: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, handhygiëne en thuis blijven bij corona gerelateerde klachten.
  • Indien de bezoeker binnenshuis de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen, dient een mondneusmasker gedragen te worden (deze stellen wij beschikbaar bij binnenkomst).
  • In overleg kunt u uw naaste ophalen voor bezoek elders. Het verzoek is wel om dit in beperkte mate te doen en in kleine kring (maximaal 4 mensen binnenshuis).

Wandelen

Buiten wandelen mag ook weer met meer dan twee bezoekers, zolang ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gewaarborgd. Een uitzondering geldt voor de bezoeker die een rolstoel duwt, dat mag binnen 1,5 meter. Onder deze voorwaarden zijn er geen mondneusmaskers meer nodig.

RISICO OP BESMETTING

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze locaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. Dit vragen wij niet alleen in het belang van uw naaste, maar ook in het belang van andere bewoners en zorgmedewerkers. Bij klachten is het advies om u te laten testen via de GGD (0800-1202) en pas bij een negatief testresultaat weer op bezoek te komen. Bij een nieuwe uitbraak van het virus in de locatie gaat de betreffende afdeling in quarantaine en stopt tijdelijk het bezoek, totdat er geen sprake meer is van besmettingsrisico.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over andere maatregelen die we nemen? Dan verwijzen we u graag naar de veelgestelde vragen op onze website. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.