Sensire neemt maatregelen rondom coronavirus
Sensire neemt maatregelen rondom coronavirus

Sensire neemt maatregelen rondom coronavirus

05 maart 2020

Het aantal besmettingen met het Coronavirus in Nederland neemt toe. Voor Sensire is dat reden om aanvullende maatregelen te nemen om onze klanten en bewoners zo goed als mogelijk te beschermen.

Sensire biedt zorg aan mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Daarom nemen we maatregelen die onze klanten en bewoners waar mogelijk beschermen tegen een infectie. Daarbij volgt Sensire de algemene richtlijnen van het RIVM. Daarnaast werken de regionale zorgorganisaties samen in het vaststellen van een gezamenlijk beleid, zodat de maatregelen van de verschillende organisaties goed op elkaar aansluiten. Via brieven, e-mail, posters en flyers informeren we naasten en bezoekers over wat wel en niet te doen.

De maatregelen die Sensire neemt zijn erop gericht om het risico zoveel mogelijk te beperken. In al het dagelijks werk zijn medewerkers doordrongen van het belang van hygiënemaatregelen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Veel maatregelen die we nu nemen zijn voor medewerkers en bewoners bekend; ook bij risico op ‘gewone’ virusuitbraken worden deze maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn in de huidige situatie afdoende: het afsluiten van onze locaties voor bezoekers heeft volgens deskundigen op dit moment geen meerwaarde zolang er geen concrete verdenking is.

Bezoekers, naasten en leveranciers wordt gevraagd om goed bij zichzelf na te gaan of een bezoek aan een van onze locaties verstandig is. Mensen die recentelijk in een risicogebied zijn geweest of symptomen hebben die lijken op het coronavirus wordt dringend verzocht onze locaties te mijden. Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers. Alle medewerkers van Sensire hebben toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met actuele informatie en ondersteunende middelen.

Meer informatie over maatregelen vindt u op onze speciale themapagina www.sensire.nl/overcorona

Update 4 maart: Zoals aangekondigd in onze brief wilden we op onze locaties desinfectiezuilen plaatsen. Hier zien we van af, omdat:

  • Handen wassen is effectiever dan desinfecteren, zie ook de berichtgeving en instructie op de website van het RIVM [klik op de link om te openen].
  • Er is schaarste op de desinfectiemiddelen, we vinden het belangrijk dat deze middelen beschikbaar blijven voor onze medewerkers. 

Wellicht ook interessant voor u