De Lindenhof voorzichtig open voor bezoek
De Lindenhof voorzichtig open voor bezoek

De Lindenhof voorzichtig open voor bezoek

08 mei 2020

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Er wordt gestart met het gecontroleerd openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen in Nederland. Eén van deze 25 huizen is De Lindenhof in Vorden, een locatie van Sensire. 

In De Lindenhof mogen naasten van bewoners onder zeer strikte voorwaarden weer op bezoek komen. Vanaf 11 mei is het toegestaan dat één naaste per bewoner per week op afspraak op bezoek komt. Alle 1e contactpersonen van de bewoners worden hierover voor maandag 11 mei telefonisch benaderd.

Strikte voorwaarden

Voorafgaand aan het bezoek wordt de bezoeker gebeld door een teamverpleegkundige met vragen over zijn of haar gezondheid. Als de bezoeker niet besmet lijkt te zijn met een virus, dan wordt er een afspraak ingepland voor bezoek en worden de verdere voorwaarden met de bezoeker gedeeld.

De Lindenhof

De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. De directeur Publieke Gezondheid van de GGD-regio beslist welke verpleeghuislocatie mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling. In de regio Noord- en oost Gelderland is de keuze gevallen op verpleeghuis De Lindenhof in Vorden. In de Lindenhof zijn momenteel geen bewoners besmet. Sensire zoekt graag samen met partners naar oplossingen om bezoek weer mogelijk te maken.

In De Lindenhof wonen 21 mensen met dementie verdeeld over 3 woongroepen. In de Lindenhof werkt het zorg- en behandelteam nauw samen met familie en vrijwilligers om bewoners hun dagelijks leven zoveel mogelijk voort te kunnen laten zetten zoals zij dat gewend zijn. De Lindenhof is de fijnste plek om te wonen als het thuis niet meer gaat, zegt het team van dit huis in Vorden. De Lindenhof heeft een reputatie als vernieuwer in de zorg voor mensen met dementie.

Bezoekverbod

De Lindenhof is net als andere locaties van Sensire voor bezoek gesloten sinds 16 maart om bewoners en medewerkers te beschermen tegen COVID-19. De impact van deze maatregel is groot. Ondanks de noodzaak druist het bezoekverbod in tegen waar we voor staan: ‘Leven zoals u wilt’. Aan de ene kant willen we kwetsbare bewoners beschermen, aan de andere kant zo veel mogelijk kwaliteit van leven bieden. Contact met naasten is een wezenlijk onderdeel van die levenskwaliteit. Het is voor bewoners en naasten een groot gemis dat contact nu beperkt is. Medewerkers van Sensire zijn dan ook hoopvol dat deze voorzichtige eerste stap in Vorden ertoe leidt dat bewoners van andere huizen op korte termijn ook weer bezoek mogen ontvangen.

Bezoekverbod in andere locaties

Als deze voorzichtige bezoekregeling in de praktijk goed werkt, dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek kan plaatsvinden. Het kabinet besluit hierover in de week vóór 25 mei. Deze voorzichtige openstelling voor bezoek geldt dus tot 25 mei in deze regio alléén voor De Lindenhof. In andere locaties van Sensire blijft het bezoekverbod voorlopig onveranderd van kracht. Lees meer over het bezoekverbod en alternatieve mogelijkheden voor contact in ons eerdere bericht

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
  • Hetty
    8 mei 2020 | 20:26
    Mijn schoonmoeder zou ik graag meenemen naar ons huis om koffie te drinken dan is ze even weg.mag dit ook?ik zal zorgen dat we met andere 2en blijven