Na vaccinatie verruimende maatregelen bij locaties Sensire
Na vaccinatie verruimende maatregelen bij locaties Sensire

Na vaccinatie verruimende maatregelen bij locaties Sensire

10 maart 2021

Nu een groot deel van alle bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd is, reageren beroepsverenigingen in de ouderenzorg positief op het besluit van de overheid om - waar het kan - de bezoekregeling te versoepelen. Ook Sensire is blij met de ruimte om zelf te bepalen waar maatregelen veilig kunnen worden verruimd. In overleg met de infectiepreventiecommissie (IPC) en de cliëntenraad zijn versoepelingen mogelijk voor bewonersgroepen die hun tweede vaccinatie hebben ontvangen. De versoepelingen gaan twee weken na hun tweede vaccinatie in. 

Van één naar twee bezoekers per dag

Een van de versoepelingen betreft de bezoekregeling. De bezoekregeling voor bewoners die hun tweede vaccinatie hebben ontvangen is in goed overleg met de IPC en de cliëntenraad aangepast. Er mogen twee weken na de tweede vaccinatie van een bewonersgroep niet één, maar twee bezoekers (ook tegelijkertijd) per dag op bezoek komen.

Frederik Lindenhovius, directeur Wonen met Zorg bij Sensire: “Zoals ook in de media naar voren komt is er een dalende trend in het aantal besmettingen in verpleeghuizen. De vaccinaties van de bewoners en onze medewerkers lijken daarom effect te hebben. We zijn blij bewoners en hun naasten voorzichtig meer vrijheid te kunnen bieden, maar we blijven natuurlijk wel waakzaam. Net zoals in het hele land is nog niet iedereen in onze regio gevaccineerd en het virus is nog niet verdwenen. De bewoners behoren nog steeds tot een kwetsbare doelgroep.”

Beschermende maatregelen blijven van kracht

De verruimende maatregelen voor bewonersgroepen die volledig zijn gevaccineerd zijn veilig en verantwoord, maar de algemene beschermende maatregelen blijven van kracht: 1,5 meter afstand houden, een goede handhygiëne en het gebruik van een mondneusmasker in de algemene ruimten. En natuurlijk: blijf bij klachten thuis en laat u testen. Op de kamers/appartementen mag het mondneusmasker af als er 1,5 meter afstand wordt gehouden. U mag, wanneer u dat op 1,5 meter afstand kunt doen, samen een kop koffie drinken. Lees meer over de geldende maatregelen op deze pagina

Marco Repko, specialist ouderengeneeskunde bij Sensire: “Deze maatregelen blijven van kracht om deze kwetsbare doelgroep te blijven beschermen. Als we deze regels samen blijven volhouden durven we het aan om in kleine stappen en uiterst gecontroleerd te versoepelen. We houden in de gaten wat deze versoepelingen teweegbrengen. Als er ondanks vaccinatie toch een besmetting optreedt, heeft dit naar verwachting minder ernstige gevolgen. Het doel van vaccinatie is niet om besmettingen te voorkomen, maar het beschermen tegen ziek worden of overlijden aan Covid-19.”

Zoeken naar meer ruimte

Naast de verruiming van de bezoekersregeling wordt gezocht naar andere, kleine stappen naar meer vrijheid voor bewoners. Zo kan de ‘bubbel’ wat worden vergroot. Er kunnen bijvoorbeeld - twee weken na vaccinatie - twee bewonersgroepen samenkomen voor een activiteit. Het samenbrengen van grotere groepen bewoners of bewoners en anderen van buiten de locatie is op dit moment niet verantwoord. Het gaat de goede kant op, maar laten we dat vooral zo houden nu iedereen nog niet is gevaccineerd en we niet weten of vaccinatie ervoor zorgt dat we het niet kunnen verspreiden. Ten slotte wordt de quarantaineduur van tien dagen na contact met een Covid-19 besmet persoon verkort met vijf dagen. Op dag vijf moet een PCR-test uitwijzen of een bewoner weer uit quarantaine kan.

Annemieke Dalebout, senior teamverpleegkundige Het Grotenhuis in Twello: “Deze versoepelingen gaan mensen veel vreugde geven. Ook al waren er kleine dingen mogelijk, ik heb wel het idee dat mensen vereenzaamden. Het contact dat bewoners de afgelopen periode met familie hadden was goed, maar natuurlijk wel beperkt. Dat was zeker voor mensen met een grote familie wel lastig. Het is fijn dat nu na vaccinatie meer bezoek mogelijk is en niet alleen onder bijzondere omstandigheden.”

(De foto bovenaan de pagina is genomen vóór corona).

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
  • Anoniem
    9 juli 2021 | 23:18
    goede avond ik ben vrijwilligerswerk bij sensoren en ik zou graag wille weten wanneer ik weer mag zingen met de mensen op de pg afdeling en mee zingen in het koor moet nog eerst kijken of dat wat voor mij is bij voorbaat dank