Nieuwbouwproject Den Ooiman gaat volgende fase in met indienen omgevingsvergunning
Nieuwbouwproject Den Ooiman gaat volgende fase in met indienen omgevingsvergunning

Nieuwbouwproject Den Ooiman gaat volgende fase in met indienen omgevingsvergunning

21 maart 2023

In november 2021 kondigde zorgorganisatie Sensire de nieuwbouw van het hoofdgebouw van Den Ooiman in Doetinchem aan. Het langverwachte nieuwbouwproject gaat nu - na enige vertraging - de volgende fase in. Het ontwerp is afgerond en de omgevingsvergunning ingediend.

Indienen omgevingsvergunning

Met het indienen van de omgevingsvergunning is de volgende fase van het project aangebroken. De gemeente Doetinchem beoordeelt de vergunning en bepaalt of het project voldoet aan de geldende regels en voorschriften. Als de vergunning wordt verleend, kan de bouw - naar verwachting medio 2024 - van start gaan. De verwachte bouwtijd bedraagt 16 - 18 maanden.

"We zijn blij dat we nu de omgevingsvergunning hebben ingediend", aldus Nick Hagenbeek, Manager vastgoed, facilitair & ICT van Sensire. "We zijn ervan overtuigd dat we bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige locatie die bijdraagt aan het bieden van passende huisvesting en zorg aan kwetsbare ouderen."

Ontwerp nieuwbouw

Het ontwerp van de nieuwe gebouwen is tot stand gekomen na een intensief ontwerpproces waarbij de wensen van de gemeente zijn meegenomen. Ook de buurt van Den Ooiman is geraadpleegd. In het ontwerp van de nieuwbouw wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw. Het hoofdgebouw wordt in een latere fase verwijderd en maakt plaats voor twee wooncomplexen. Het resultaat is een eigentijds ontwerp in een groene, inclusieve woonomgeving.

Met de nieuwbouw wil Sensire inspelen op de veranderende zorgvraag, waarin bewoners zo veel mogelijk hun eigen leefstijl kunnen behouden. Geheel passend bij de huidige inzichten in de zorg en de visie van Sensire.


Revalidatie verhuist

De revalidatieafdeling die nu nog gevestigd is in Den Ooiman, verhuist nabij het nieuw te bouwen Slingeland Ziekenhuis aan de A18. Vorige maand tekenden de bestuurders van Sensire en Klimmendaal een overeenkomst voor samenwerking in de klinische en poliklinische revalidatie op deze nieuw te bouwen locatie.

Ook interessant