Sensire presenteert nieuwbouwplan Den Ooiman.
Sensire presenteert nieuwbouwplan Den Ooiman.

Sensire presenteert nieuwbouwplan Den Ooiman

08 november 2021

De behoeften van bewoners en zorgverleners in het verpleeghuis veranderen sterk. Daarom werkt Sensire aan nieuwbouwplannen voor haar oudste locatie, Den Ooiman somatiek in Doetinchem. Het huidige gebouw is na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In het ontwerp wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw, dat in een latere fase wordt verwijderd. Over deze plannen gaat Sensire komende tijd uitgebreid in gesprek met alle betrokkenen.

Sensire werkt al langer aan aanpassingen van de voorzieningen van woonzorgcentrum Den Ooiman in Doetinchem. Afgelopen jaar werden de paviljoens (elders op het terrein) gerenoveerd: hier wonen mensen met een psychogeriatrische (vaak dementiegerelateerde) zorgvraag. “Sensire belooft ‘leven zoals u wilt’”, zegt Frederik Lindenhovius directeur Wonen met Zorg bij Sensire. “Daarmee bedoelen we dat we in alles wat we doen, willen aansluiten bij de eigen behoeften en gewoonten van mensen. Die behoeften veranderen. Het huidige pand is daar niet meer op aan te passen en is technisch gezien ook aan het eind van de levensduur.”

Deskundigen met een bouwachtergrond, zorgverleners van Sensire en andere betrokkenen kijken naar de wensen en mogelijkheden. Daarbij is ‘kleinschalig wonen’ het uitgangspunt. “De essentie is dat de bewoner zo veel mogelijk zichzelf kan en mag zijn”, legt Lindenhovius uit. “Dat lukt het beste in een intieme omgeving waar zorgprofessionals werken die de bewoners goed kennen en andersom. Kortom zorg die wordt geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving.”

Ontwerp

Op basis van deze inzichten is een ontwerp opgesteld waarin twee gebouwen staan getekend met elke 32 studio’s (4 groepen van 8 bewoners), dus 64 studio’s in totaal. Het plan is dat de nieuwbouw gerealiseerd wordt naast de bestaande bebouwing. De oudbouw wordt verwijderd na oplevering van de nieuwbouw en als de revalidatie locatie bij het nieuwe Slingeland is gerealiseerd: naar verwachting niet eerder dan in 2026. Op het terrein dat vrijkomt, kunnen in een latere fase woningen worden gebouwd voor diverse groepen inwoners. Lindenhovius: “Daarmee ontstaat een open, groene en inclusieve woonomgeving, die in verbinding staat met de bestaande wijk. Zo verkleinen we de afstand tussen bewoners van Den Ooiman en andere inwoners van Doetinchem.”

Bestemmingsplan wijziging

Deze combinatie van wonen met zorg is alleen mogelijk door ook te bouwen op delen van het terrein waar nu geen gebouwen staan, en door het realiseren van reguliere woningen op het terrein. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Sensire is hierover in gesprek met de gemeente Doetinchem en betrekt omwonenden hierbij. Naar verwachting wordt in november de aanvraag ingediend bij de gemeente. Afhankelijk van de bestemmingsprocedure is de planning dat er in het najaar van 2022 gestart kan worden met de bouw. De verwachte bouwtijd bedraagt 18 maanden.

Revalidatie verhuist

In het bestaande hoofdgebouw van Den Ooiman is een revalidatieafdeling van Sensire gevestigd. Op dit moment maakt Sensire met Klimmendaal revalidatiespecialisten plannen voor een gezamenlijke revalidatieafdeling nabij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis. Daarom is er geen revalidatieafdeling gepland in de nieuwbouw. Sensire biedt Klimmendaal revalidatiespecialisten ter overbrugging tijdelijk ruimte in de oudbouw van Den Ooiman. Zo kan de samenwerking op het gebied van revalidatie verder vorm krijgen en maken beide organisaties gebruik van elkaars faciliteiten. Gevolg daarvan is dat er tijdelijk ruimte nodig is in de oudbouw. De bewoners en medewerkers van afdeling Clematis met 21 bewoners verhuizen begin 2022 tijdelijk naar de recent gebouwde locatie in Gaanderen, waar ook de Slingebeek gevestigd is en het zorghotel gevestigd was.

Huiselijke sfeer

In de nieuwbouw komen bijvoorbeeld geen kantoorruimtes en restaurant terug. De gebouwen ademen daarmee niet meer de sfeer van een instelling, maar bewoners krijgen naar verwachting veel meer een huiselijk gevoel in de nieuwe studio’s en huiskamers. Geheel passend bij de huidige inzichten in de zorg en de visie van Sensire.


Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.