Renovatie Den Ooiman Paviljoens
Renovatie Den Ooiman Paviljoens

Renovatie Den Ooiman Paviljoens

Uw eigen wensen en behoeften, in een omgeving die bij u past: dat is wat mensen belangrijk vinden. Bij Sensire noemen we dat: Leven zoals u wilt. Dat willen we ook in de toekomst blijven waarmaken. Om dat, ook in de toekomst goed te kunnen (blijven) doen, was een renovatie van Den Ooiman PG nodig. 

Wanneer ervaren onze bewoners met dementie een prettige en veilige woonomgeving? Dat hebben we onderzocht. Belangrijk daarbij is de omvang van de woongroepen. Daarom hebben we vastgesteld dat woongroepen voor mensen met dementie in de toekomst uit niet meer dan acht bewoners mogen bestaan. Op die manier blijft de hoeveelheid prikkels binnen de perken en is er voldoende leefruimte.

Op dit moment wonen er meer dan acht bewoners per huiskamer op sommige woongroepen. Tegelijkertijd is er in de regio, en over het algemeen in Nederland, sprake van een groeiende, complexere zorgvraag. Dat heeft mede het gevolg dat er steeds vaker sprake zal zijn van ruimtegebrek in de gezamenlijke huiskamers, doordat er steeds meer en grote hulpmiddelen zoals rolstoelen en tilliften benodigd zijn. Bewoners verblijven dan ook steeds vaker in hun persoonsgebonden rolstoel of bed in de huiskamer.

Het was van belang te renoveren, zodat systemen en installaties op korte termijn aangepast en vernieuwd konden worden. Ook kunnen zorgprofessionals in een gemoderniseerde omgeving de zorg (blijven) bieden zoals u dat van ons gewend bent. In 2019 heeft een werkgroep een plan uitgewerkt voor de toekomst van Den Ooiman Paviljoens. Deze werkgroep bestond uit collega’s uit de zorg- en behandelteams en collega’s van de afdeling vastgoed. In 2022 wordt de renovatie afgerond. 


Samen met naasten kijken naar wat bij de bewoners past

Ook werden naasten van bewoners betrokken bij de renovatie- en verhuisplannen. Lees het verhaal van meneer Schneider, een naaste van een bewoner van De Boomgaard, over hoe er samen wordt gekeken naar wat bij de bewoners past. Én benadrukt hij het belang van het anticiperen op de generaties van de toekomst. Ook doet hij een oproep aan naasten om lid te worden van de familieraad om de belangen van de bewoners en naasten te behartigen. "Alleen kom je ergens, maar samen bereik je toch meer voor het collectief van de bewoners dan individueel."

Even binnenkijken bij Boslaan

Vóór de renovatie

Tijdens de renovatie

Na de renovatie

Op de vernieuwde locatiepagina van Den Ooiman PG vindt u foto's van de paviljoens na de renovatie. 

Vragen en antwoorden over de renovatie

  • De woongroepen zijn verkleind en de huiskamers zijn vergroot
  • De installaties zijn aangepast
  • We maken gebruik van een nieuw domoticasysteem
  • De laatste hand aan het plein wordt gelegd
  • Nieuw Akkerland: de dagvoorziening en de woongroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd is gecombineerd. Er is ruimte gekomen voor privé sanitair en er is nu extra ruimte voor activiteiten.

De renovatie in zijn geheel startte in september 2020 en wordt in 2022 afgerond. Vanwege corona moest er meerdere malen worden afgeweken van de oorspronkelijke planning. Op dit moment zijn alle woongroepen gerenoveerd en worden de laatste puntjes op de i gezet op de afdeling Weidepad en het plein grenzend aan de paviljoens.