Renovatie Den Ooiman Paviljoens
Renovatie Den Ooiman Paviljoens

Renovatie Den Ooiman Paviljoens

Uw eigen wensen en behoeften, in een omgeving die bij u past: dat is wat mensen belangrijk vinden. Bij Sensire noemen we dat: Leven zoals u wilt. Dat willen we ook in de toekomst blijven waarmaken. Om dat, ook in de toekomst goed te kunnen (blijven) doen, wordt op dit moment Den Ooiman PG gerenoveerd. 

Wanneer ervaren onze bewoners met dementie een prettige en veilige woonomgeving? Dat hebben we onderzocht. Belangrijk daarbij is de omvang van de woongroepen. Daarom hebben we vastgesteld dat woongroepen voor mensen met dementie in de toekomst uit niet meer dan acht bewoners mogen bestaan. Op die manier blijft de hoeveelheid prikkels binnen de perken en is er voldoende leefruimte.

Op dit moment wonen er meer dan acht bewoners per huiskamer op sommige woongroepen. Tegelijkertijd is er in de regio, en over het algemeen in Nederland, sprake van een groeiende, complexere zorgvraag. Dat heeft mede het gevolg dat er steeds vaker sprake zal zijn van ruimtegebrek in de gezamenlijke huiskamers, doordat er steeds meer en grote hulpmiddelen zoals rolstoelen en tilliften benodigd zijn. Bewoners verblijven dan ook steeds vaker in hun persoonsgebonden rolstoel of bed in de huiskamer.

Het is van belang te renoveren, zodat systemen en installaties op korte termijn aangepast en vernieuwd kunnen worden. Ook kunnen zorgprofessionals in een gemoderniseerde omgeving de zorg (blijven) bieden zoals u dat van ons gewend bent. In 2019 heeft een werkgroep een plan uitgewerkt voor de toekomst van Den Ooiman Paviljoens. Deze werkgroep bestond uit collega’s uit de zorg- en behandelteams en collega’s van de afdeling vastgoed.

Samen met naasten kijken naar wat bij de bewoners past

Ook worden naasten van bewoners betrokken bij de renovatie- en verhuisplannen. Lees het verhaal van meneer Schneider, een naaste van een bewoner van De Boomgaard, over hoe er samen wordt gekeken naar wat bij de bewoners past. Én benadrukt hij het belang van het anticiperen op de generaties van de toekomst. Ook doet hij een oproep aan naasten om lid te worden van de familieraad om de belangen van de bewoners en naasten te behartigen. "Alleen kom je ergens, maar samen bereik je toch meer voor het collectief van de bewoners dan individueel."

Even binnenkijken

Boslaan

Vóór de renovatie

Tijdens de renovatie

Na de renovatie

Op deze pagina vindt u binnenkort foto's van de paviljoens na de renovatie. 

Vragen en antwoorden over de renovatie

 • De woongroepen worden verkleind en de huiskamers worden vergroot
 • De installaties worden aangepast.
 • We gaan gebruik maken van een nieuw domoticasysteem.
 • Het plein wordt aangepast.
 • Nieuw Akkerland: de dagvoorziening en de woongroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd wordt gecombineerd. Er zal sprake zijn van privé sanitair en komt er extra ruimte voor activiteiten.

In verband met de corona pandemie is de planning aangepast: 

 • De renovatie in zijn geheel startte in september 2020 en zal naar verwachting in februari 2022 afgerond zijn.
 • De renovatie van de Boslaan en De Boomgaard startte in september 2020 en is afgerond in maart 2021.
 • De renovatie van Akkerland 1 startte in december 2020 en zal in juni 2021 naar verwachting gereed zijn.
 • De renovatie op Weidepad startte in maart 2021 en zal naar verwachting begin juli 2021 gereed zijn.
 • De renovatie van Dorpsweg start in juli 2021 en duurt naar verwachting tot en met november 2021.
 • De renovatie van Akkerland 2 start in juli 2021 en zal naar verwachting in november 2021 gereed zijn.
 • Het aanpassen van het plein zal doorlopend ingepast worden in bovenstaande planning. 

Om te kunnen renoveren en daarbij zo min mogelijk het dagelijks leven van bewoners te verstoren, is een verhuizing van de woongroepen van Den Ooiman Paviljoens noodzakelijk. Op dit moment verblijft de woongroep Weidepad op de locatie van Sensire in Gaanderen. De andere woongroepen verhuizen intern. 

Sensire is zich zeker bewust van de impact die de renovatie en de daarmee gepaard gaande verhuizing op u kan hebben. De keuze om te verhuizen is gemaakt omdat het verblijven op de Den Ooiman Paviljoens tijdens de renovatie gewoonweg geen optie is. De renovatie brengt teveel overlast en daarmee onrust met zich mee. We willen het dagelijkse leefritme zo min mogelijk verstoren. Onze collega’s zorgen er graag voor dat de verhuizing goed en prettig verloopt. Het team van bekende gezichten verhuist mee. Judith van Zelst, senior teamverpleegkundige Den Ooiman PG:

"Natuurlijk wil je eigenlijk niemand laten verhuizen, maar met zo’n noodzakelijke, ingrijpende renovatie is dat onvermijdelijk. Als onze bewoners tijdelijk verhuizen moet je met sommige dingen heel goed rekening houden. Zoals het gewoon door laten gaan van het dagelijks leven met vaste gewoonten en vaste gezichten van zowel collega’s als andere bewoners. Ook zorgen we ervoor dat de voor hen herkenbare spullen meeverhuizen. Ook gaan we graag met naasten in gesprek om hen te laten meedenken in hoe we het zo aangenaam mogelijk kunnen maken voor hun naasten. De inbreng van familie is onmisbaar.”