Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Renovatie Den Ooiman Paviljoens
Renovatie Den Ooiman Paviljoens

Renovatie Den Ooiman Paviljoens

Uw eigen wensen en behoeften, in een omgeving die bij u past: dat is wat mensen belangrijk vinden. Bij Sensire noemen we dat: Leven zoals u wilt. Dat willen we ook in de toekomst blijven waarmaken. Om dat, ook in de toekomst goed te kunnen (blijven) doen, wordt op dit moment Den Ooiman PG gerenoveerd. 

Waarom een renovatie?

Wanneer ervaren onze bewoners met dementie een prettige en veilige woonomgeving? Dat hebben we onderzocht. Belangrijk daarbij is de omvang van de woongroepen. Daarom hebben we vastgesteld dat woongroepen voor mensen met dementie in de toekomst uit niet meer dan acht bewoners mogen bestaan. Op die manier blijft de hoeveelheid prikkels binnen de perken en is er voldoende leefruimte.

Op dit moment wonen er meer dan acht bewoners per huiskamer op sommige woongroepen. Tegelijkertijd is er in de regio, en over het algemeen in Nederland, sprake van een groeiende, complexere zorgvraag. Dat heeft mede het gevolg dat er steeds vaker sprake zal zijn van ruimtegebrek in de gezamenlijke huiskamers, doordat er steeds meer en grotehulpmiddelen zoals rolstoelen en tilliften benodigd zijn. Bewoners verblijven dan ook steedsvaker in hun persoonsgebonden rolstoel of bed in de huiskamer.

Het is van belang te renoveren, zodat systemen en installaties op korte termijn aangepast en vernieuwd kunnen worden. Ook kunnen zorgprofessionals in een gemoderniseerde omgeving de zorg (blijven) bieden zoals u dat van ons gewend bent. In 2019 heeft een werkgroep een plan uitgewerkt voor de toekomst van Den Ooiman Paviljoens. Deze werkgroep bestond uit collega’s uit de zorg- en behandelteams en collega’s van de afdeling vastgoed.

Wat gaan we renoveren?

 • De woongroepen worden verkleind en de huiskamers worden vergroot
 • De installaties worden aangepast.
 • We gaan gebruik maken van een nieuw domoticasysteem.
 • Het plein wordt aangepast.
 • Nieuw Akkerland: de dagvoorziening en de woongroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd wordt gecombineerd. Er zal sprake zijn van privé sanitair en komt er extra ruimte voor activiteiten.

Wanneer gaan we renoveren? Aangepaste planning vanwege de coronapandemie:

 • De renovatie in zijn geheel start in september 2020 en zal in de zomer van 2021 klaar zijn.
 • De technische voorbereidingen voor de renovatie op Weidepad starten in september
 • 2020. De renovatie van Weidepad start in januari 2021 en zal in april 2021 gereed zijn.
 • De renovatie van de Boslaan en De Boomgaard start in september 2020 en zal in december 2020 gereed zijn.
 • De renovatie van Dorpsweg start in mei 2021 en duurt tot en met juli 2021.
 • Het plein wordt aangepast van maart 2021 en is afgerond in september 2021.

Verhuizing van de woongroepen

Om te kunnen renoveren en daarbij zo min mogelijk het dagelijks leven van bewoners te verstoren, is een verhuizing van de woongroepen van Den Ooiman Paviljoens noodzakelijk. Op dit moment verblijft de woongroep Weidepad op de locatie van Sensire in Gaanderen. De andere woongroepen verhuizen in het najaar intern.

Een grote impact

Sensire is zich zeker bewust van de impact die de renovatie en de daarmee gepaard gaande verhuizing op u kan hebben. De keuze om te verhuizen is gemaakt omdat het verblijven op de Den Ooiman Paviljoens tijdens de renovatie gewoonweg geen optie is. De renovatie brengt teveel overlast en daarmee onrust met zich mee. We willen het dagelijkse leefritme zo min mogelijk verstoren. Onze collega’s zorgen er graag voor dat de verhuizing goed en prettig verloopt. Het team van bekende gezichten verhuist mee.