Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier

Over bezoekverbod en tóch momenten van geluk

07 mei 2020

Medewerkers van Sensire verkeren in een duivels dilemma. Het bezoekverbod in onze huizen druist in tegen waar we voor staan: ‘Leven zoals u wilt’. Aan de ene kant willen we kwetsbare bewoners beschermen, aan de andere kant zo veel mogelijk kwaliteit van leven bieden. Contact met naasten is een wezenlijk onderdeel van die levenskwaliteit. Het is voor bewoners en naasten een groot gemis dat contact nu beperkt is.

“Een te snelle versoepeling van het bezoekverbod kan leiden tot een tweede piek en dat willen we voorkomen. Bewoners hebben veel contact met elkaar, waardoor één besmetting kan leiden tot een veelheid aan besmettingen in de woongroep. Het bezoeken van een bewoner is daarom geen individuele afweging. De focus ligt nu vooral op hygiëne en veiligheid, vandaar ook de verlenging van het bezoekverbod begin mei.” Aan het woord is Evelyn Lemmens, specialist ouderengeneeskunde​ en voorzitter van de Infectiepreventiecommissie van Sensire. “Op heel korte termijn zal versoepeling nog niet mogelijk zijn. En als er versoepeling mogelijk is, dan zal dit behoedzaam in hele kleine langzame stapjes gebeuren. Landelijk zal in een klein aantal locaties een proef worden gedaan met beperkt en gereguleerd bezoek. Als dit goed gaat, dan is de verwachting dat de mogelijkheden tot bezoek geleidelijk worden opgeschaald, ook bij Sensire. Hiervoor maken we een plan per locatie op basis van een landelijke handreiking.”

RAAMBELLEN MET BEWONERS

In de tussentijd zullen we contact tussen bewoners en naasten op verschillende manieren mogelijk maken. Alle woonzorgteams van Sensire maken gebruik van beeldbellen. Sommige locaties hebben de afgelopen weken ook ervaring opgedaan met raambellen, waarbij bewoners contact kunnen maken met naasten gescheiden door een raam. Raambellen is veilig, direct en voor een deel van de bewoners beter te begrijpen dan contact via een beeldscherm. Het raambellen breiden we de komende weken uit naar alle locaties van Sensire.

MOMENTEN VAN GELUK

Het is zowel voor bewoners, hun naasten als voor medewerkers op zijn zachtst gezegd niet makkelijk om met deze situatie om te gaan. Medewerkers van Sensire zetten hun beste beentje voor maar kunnen de warmte die familie brengt niet volledig vervangen. Samen zetten we de schouders eronder in de strijd tegen corona. Zo leveren ingrijpende omstandigheden ook mooie samenwerkingen en creatieve ideeën op. Zowel door medewerkers, naasten als ook lokale ondernemers wordt spontaan hulp aangeboden en ontstaan initiatieven, die momenten van geluk opleveren. Het loopt uiteen van raambellen, omapost, voorleesbrigades, beeldfietsen, aangeboden bloemen en gebak, mooie kindertekeningen tot livemuziek en geestelijke verzorging op afstand. Die momenten van geluk koesteren we en bundelen we op onze website. Heeft u ideeën of wilt u helpen om momenten van geluk te creëren? Neem dan contact op via het mailadres: momentenvangeluk@sensire.nl.

VRAGEN

Sensire merkt dat er veel vragen leven bij naasten en dat er behoefte is aan perspectief. Dat begrijpen we heel goed. Op de meest gestelde vragen geven we antwoord op onze website. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen of is het een algemene vraag hoe wij werken in tijden van corona? Neem dan contact op met de speciale hulplijn die is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De hulplijn is bereikbaar op 0314-659 222.

Voor vragen over de individuele situatie van een bewoner blijft contact met het team de aangewezen weg.

Voor reguliere vragen kunt u Sensire 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken via het algemene nummer : 0900-8856.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.