Samenwerken aan zorg in gemeente Oude IJsselstreek
Samenwerken aan zorg in gemeente Oude IJsselstreek

Samenwerken aan zorg in gemeente Oude IJsselstreek

28 maart 2022

De inwoner centraal als het gaat om zorg en ondersteuning, wie kan daar nu tegen zijn? Toch lopen mensen in de praktijk tegen allerlei drempels op. Inwoners hebben te maken met een wirwar aan wetten, partijen, regels, domeinen, geldstromen en voorwaarden. Dit willen Azora, Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek oplossen door samen te werken.

Wat is nodig om gezond te zijn

Vanuit meerdere beleidsterreinen en organisaties zal worden samengewerkt aan de gezondheid van inwoners. Niet hoe de zorg georganiseerd is staat centraal, maar wat mensen kunnen en nodig hebben om gezond te zijn. Inwoners kunnen daarbij met professionals samenwerken aan hun gezondheid, onafhankelijk van hun achtergrond of de manier waarop de zorg gefinancierd wordt.

Binnen de gemeente Oude IJsselstreek werken professionals die verantwoordelijk zijn voor zorg en gezondheid bijvoorbeeld samen met mensen die verantwoordelijk zijn voor inkomensondersteuning of huisvesting. Ook wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het doel is dat mensen zo zelfstandig mogelijk blijven en daarin zo goed mogelijk worden ondersteund.

Een voorbeeld van hoe zo’n samenwerking er in de praktijk uitziet, is de situatie van mevrouw Pieterse. Toen er zorgen ontstonden over het huishouden van mevrouw Pieterse, vroeg de familie huishoudelijke ondersteuning voor haar aan bij de gemeente. Een professional ging bij mevrouw Pieterse langs om te bespreken wat ze precies nodig had. Al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Het lukte mevrouw bijvoorbeeld ook niet om zelfstandig te douchen. Na wat doorvragen bleek dat mevrouw Pieterse al een tijdje niet meer over de rand van haar bad kon stappen. Daarom werd, naast de benodigde huishoudelijke ondersteuning, ook een professional ingeschakeld die met mevrouw bekeek wat zij nodig had om weer zelfstandig onder de douche te kunnen.

Intenties voor de toekomst

Azora, Sensire en de gemeente gaan samenwerken om zorg en ondersteuning eenvoudiger te organiseren. Professionals krijgen daarin de ruimte om te doen wat nodig voor inwoners. In de nieuwe werkwijze wordt de uitvoer van de wetten WIz, Wmo en Zvw (Wet Langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet) geïntegreerd. De juiste zorg en aanpak verschilt per persoon en kan ook in de tijd veranderen. De nieuwe werkwijze gaat steeds uit van wat inwoners zelf kunnen. Azora, Sensire en de gemeente willen op deze manier de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.