Sensire en Slingeland Ziekenhuis slaan brug tussen geriatrische revalidatie en ziekenhuiszorg
Sensire en Slingeland Ziekenhuis slaan brug tussen geriatrische revalidatie en ziekenhuiszorg

Sensire en Slingeland Ziekenhuis slaan brug tussen geriatrische revalidatie en ziekenhuiszorg

14 december 2023

Om ervoor te zorgen dat ouderen na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk kunnen herstellen en tegelijkertijd onder toezicht blijven van hun arts in het ziekenhuis, liggen er plannen om naast het nieuwe Slingeland Ziekenhuis aan de A18 ook een centrum voor geriatrische en medisch-specialistische revalidatiezorg te realiseren. Vandaag tekenden de bestuurders Renée Wilke (Sensire) en Jeltje Schraverus (Slingeland Ziekenhuis) hiervoor de overeenkomsten.

Samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst

Met de samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst spreken zorgorganisatie Sensire en het Slingeland Ziekenhuis met elkaar af om ieder hun eigen nieuwe huisvesting gelijktijdig en gecoördineerd te realiseren, met dezelfde ontwerpende partners. Omdat Sensire het revalidatiecentrum realiseert op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis, zijn er ook afspraken gemaakt over het gebruik en de overdracht van de grond. Daarnaast heeft Sensire afspraken gemaakt met Klimmendaal revalidatiespecialisten om in het nieuwe centrum samen te werken en kennis te delen.

Samenwerken aan de zorg van de toekomst

Ontwikkelingen als vergrijzing, complexere ziektebeelden, innovatie en krapte op de arbeidsmarkt leiden ertoe dat zorg in de toekomst op een andere manier moet én kan worden ingericht. De bouw van een nieuw ziekenhuis biedt kansen om die toekomstbestendige zorgomgeving te creëren. Jeltje Schraverus: “De realisatie van een geriatrisch en medisch specialistisch revalidatiecentrum naast het nieuwe Slingeland Ziekenhuis is een mooi voorbeeld van hoe we zorg in samenwerking met onze zorgpartners slimmer kunnen inrichten. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier laagdrempelige en kwalitatief goede zorg blijven bieden in de Achterhoek."

Juiste zorg op de juiste plek

Sensire en het Slingeland Ziekenhuis slaan letterlijk een brug tussen beide zorginstellingen. Renée Wilke geeft aan: “Een patiënt kan straks na opname sneller door naar het revalidatiecentrum om te herstellen, omdat de behandelend arts in de buurt blijft en straks via een loopbrug van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum kan lopen, waardoor we letterlijk meer samenhang creëren om naadloos samen te werken. Tegelijkertijd komt er in het ziekenhuis sneller ruimte vrij voor de behandeling van nieuwe patiënten, doordat revaliderende ouderen sneller naar een locatie in de buurt kunnen. Zo bieden we samen de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek.”.

Revalideren doe je samen

Marleen van der Sijs, directeur Behandeling en Revalidatie Sensire: "Dagelijks zetten onze collega’s zich in om de revalidanten te ondersteunen richting (meer) zelfstandigheid. We werken vanuit de visie dat de revalidant zijn eigen regie behoudt. We geloven in de veerkracht van de revalidant én de onmisbare bijdrage van naasten, samenwerkende zorgprofessionals en een betrokken samenleving. Want revalideren doe je samen."

Sensire en Klimmendaal

Op o.a. locatie Den Ooiman in Doetinchem werken Klimmendaal revalidatiespecialisten en Sensire samen en maken ze gezamenlijk gebruik van de beschikbare faciliteiten. Deze samenwerking gaat verder dan alleen gedeelde ruimtes. Beide zorgorganisaties delen ook kennis en ervaring op het gebied van revalidatie met elkaar. Deze samenwerking versterkt de kwaliteit van de zorg.