Sensire verscherpt maatregelen rondom Corona
Sensire verscherpt maatregelen rondom Corona

Sensire verscherpt maatregelen rondom Corona

13 maart 2020

Sensire sluit dagvoorziening, beperkt bezoek en neemt preventieve maatregelen in thuiszorg en ondersteuning.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Dagelijks neemt Sensire nieuwe of aanvullende maatregelen om haar klanten, bewoners en medewerkers te beschermen.

Sensire baseert besluiten op richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid en werkt nauw samen met regionale zorgorganisaties. De eigen infectiepreventiecommissie die bestaat uit zorgprofessionals neemt daarbij de zorginhoudelijke beslissingen. Bij maatregelen worden medewerkers en klanten als eerste geïnformeerd. De beschikbare informatie wordt daarna gepubliceerd op www.sensire.nl/overcorona.

Wonen met Zorg

Voor het bezoek aan onze bewoners van Wonen met Zorg hebben we in de afgelopen week regelmatig nieuwe maatregelen genomen. Het bezoek aan bewoners en revalidanten wordt vanaf vandaag beperkt tot één persoon, eenmaal per dag. Ook voor dit bezoek blijft gelden dat klachten en terugkomst uit risicogebied betekent dat zij de locatie niet kunnen bezoeken.

Daarnaast stoppen we alle activiteiten voor groepen bewoners, zoals kerkdiensten, voorstellingen en andere evenementen. Ook worden de maaltijden in kleinere groepen georganiseerd. Hierbij kunnen geen bezoekers aansluiten. Tenslotte worden vrijwilligers alleen in bepaalde gevallen nog ingezet.

Dagvoorziening

Sensire volgt het advies van de overheid om bijeenkomsten met en bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat we per aanstaande maandag de dagvoorziening sluiten. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met 31 maart aanstaande, in afstemming met de wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de bezoekers. Dit is een ingrijpende maatregel die grote gevolgen heeft. Als het noodzakelijk is worden onze bezoekers thuis opgezocht door medewerkers van de dagvoorziening.

Zorg Thuis

Voor de zorg aan onze klanten aan huis geldt dat we actief op zoek gaan naar alternatieve manieren om de zorg te verlenen. Zo kan het zijn dat persoonlijk contact wordt vervangen door een telefoontje of een videogesprek met zorg op afstand. Ook kan het zijn dat er een extra beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Tenslotte kan het zijn dat de samenstelling van het zorgteam tijdelijk verandert. Sensire heeft met Zorgverlening op afstand veel ervaring opgedaan. Daarvan maken we de komende periode intensief gebruik. Daarmee hopen we capaciteit in de zorg vrij te maken en zowel medewerkers als klanten te beschermen. We beloven onze klanten er alles aan te doen om hen de zorg te bieden die nodig is, met alle deskundigheid, toewijding en professionaliteit die zij van ons mogen verwachten.

Medewerkers

Aan medewerkers van Sensire wordt door de overheid een extra beroep gedaan: door pas thuis te blijven als er naast verkoudheidsklachten ook sprake is van koorts, en door niet naar het buitenland te reizen. Medewerkers die in de doelgroep vallen zijn hierover actief geïnformeerd. Ook gelden er strenge richtlijnen voor bijeenkomsten van groepen zorgverleners, zowel binnen als buiten Sensire.

Daarnaast stimuleren we thuiswerken of werken op afstand voor medewerkers in niet-zorginhoudelijke functies en voor zorgprofessionals voor wie dat mogelijk is.

Waakzaam en nuchter

Als grootste zorgorganisatie in de regio kan Sensire bouwen op een omvangrijke groep zeer deskundige en toegewijde zorgprofessionals. Onze collega’s doen wat mogelijk is in het belang van de klant en worden door de organisatie daar naar onze uiterste inspanning in ondersteund. Via interne kanalen wordt 7 dagen per week actuele informatie en aangepaste richtlijnen en werkwijzen gedeeld. Samen zetten we de schouders eronder, in het volle besef dat het onze zorgverleners zijn die hierin zware lasten dragen. Daarom roepen we overheden, bedrijven en samenleving op onze zorgprofessionals en die van andere organisaties waar zij kunnen te ondersteunen en te waarderen.

Voor onze klanten, bewoners en belanghebbenden: waar mogelijk bent u persoonlijk of schriftelijk geïnformeerd. Deze brieven zijn terug te vinden op onze themapagina www.sensire.nl/overcorona

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.

Wellicht ook interessant voor u