Zorg en ondersteuning door Samen Sterker Thuis
Zorg en ondersteuning door Samen Sterker Thuis

Zorg en ondersteuning door Samen Sterker Thuis

13 januari 2023

Voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek is vorig jaar een geheel nieuwe vorm van zorg en ondersteuning gestart. Azora, Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de handen ineen geslagen en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om de inwoners nu - maar ook in de toekomst - de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Samen vormen zij het organisatienetwerk  “Samen Sterker Thuis”. Deze beweging is ingezet vanuit de overtuiging dat zorg en ondersteuning anders én beter kan voor inwoners. Het doel is om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten in een traject van 8 - 12 weken.

Team met professionals

Een team van wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten is voorjaar 2022 gestart. Alle teamleden zijn in dienst van een van de drie samenwerkende partijen. Zij krijgen vanuit de drie organisaties de ruimte om dat te doen wat nodig is voor de inwoner. Regels en geldstromen zijn daarbij niet leidend.

Voor wie?

Samen Sterker Thuis richt zich in principe op mensen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en een (nieuwe) hulpvraag hebben. Komt er een vraag voor zorg of ondersteuning binnen bij Azora, Sensire of de gemeente? Dan bespreken de teamleden of de vraag van de inwoner aansluit bij het Samen Sterker Thuis-traject of dat het toch gaat om een vraag waarbij ondersteuning via de gebruikelijke weg moet worden ingezet.

Het huisbezoek

Het traject start altijd met een huisbezoek. Er wordt de tijd genomen om samen met de inwoners te onderzoeken wat zij belangrijk vinden en bij hen past. Wat de eigen mogelijkheden zijn en wat er nodig is om iets te behouden of te behalen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Aan de hand daarvan wordt er samen toegewerkt naar een plan. Hierbij gaat het team uit van wat inwoners zelf kunnen en welke vaardigheden men kan aanleren. Als het na overlijden van een partner bijvoorbeeld niet lukt om zelf te koken, wordt daarvoor naar een alternatief gezocht of gekeken hoe de inwoner dit kan leren. Iets leren kost tijd vandaar dat het traject tot maximaal 12 weken duurt. Als ondersteuning nodig is, wordt dit georganiseerd in overleg met de inwoners, op een manier die voor hen het best passend is.

Interesse?

Inwoners van Oude IJsselstreek die in aanmerking denken te komen voor ondersteuning door Samen Sterker Thuis, kunnen zich op de gebruikelijke manier aanmelden bij Azora, Sensire of de gemeente Oude IJsselstreek. Het team van Samen Sterker Thuis overlegt dan of de vraag bij hen past of toch op de reguliere manier wordt behandeld.