Tijdelijk verblijf
Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf ELV en Wlz-crisiszorg

ELV

Wanneer het als gevolg van uw kwetsbare gezondheid tijdelijk niet verantwoord is dat u in uw eigen woonomgeving bent, kunt u in aanmerking komen voor tijdelijk verblijf, ook wel eerstelijnsverblijf (ELV) laag of hoog complex genoemd, op een aantal woonzorglocaties van Sensire. Het doel van uw tijdelijk verblijf is dat u weer naar uw eigen woonomgeving terugkeert.

U komt in aanmerking voor een eerstelijnsverblijf laag complex als u een aandoening heeft en uw aandoening zodanig is dat u kortdurend zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig heeft. U komt in aanmerking voor eerstelijns verblijf hoog complex als uw situatie complexer is en u intensieve zorg, begeleiding en verzorging nodig heeft. Bij beiden is uw situatie zodanig dat opname in het ziekenhuis of medisch specialistische behandeling niet aan de orde is. Het doel van uw tijdelijke verblijf is dat u weer naar uw eigen woonomgeving terugkeert.

Op de volgende woonzorglocaties kunt u tijdelijk verblijven:

  • Den Ooiman in Doetinchem
  • Het Wehmepark in Vorden
  • De Lunette in Zutphen
  • Het Spijk in Eefde
  • Oldershove in Wehl

Wlz-crisiszorg

Ook kunt u bij ons tijdelijk verblijven als er zogenaamde ‘Wlz-crisiszorg’ nodig is. Dit gaat om Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft al een WLZ indicatie of komt hiervoor in aanmerking. In crisissituaties, zoals wanneer uw gezondheid plotseling verslechtert, wordt deze zorg ingezet om directe ondersteuning te bieden. De focus ligt op uw specifieke behoefte en omstandigheden. Het doel is om snel passende zorg te verlenen en complicaties te voorkomen.

U verblijft tijdelijk op een van onze locaties:

  • Den Ooiman in Doetinchem
  • De Lunette in Zutphen

Coördinatiepunt ELV en Wlz-crisiszorg

In het werkgebied van Sensire zijn er drie Coördinatiepunten voor Kortdurend Verblijf. Er is een coördinatiepunt voor de regio West-Achterhoek (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude-IJsselstreek), de regio Oost-Achterhoek (Aalten, Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk) en in de regio Zutphen (Brummen, Lochem, Zutphen). Zorgorganisaties hebben samen met de ziekenhuizen en de huisartsen van deze regio’s gezamenlijk deze coördinatiepunten opgezet. Bij de coördinatiepunten kunnen verwijzers zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, SEH artsen en het transferbureau van de ziekenhuizen, mensen aanmelden voor zowel het eerstelijnsverblijf (ELV), revalidatie (GRZ) als voor Wlz-crisiszorg. Onafhankelijke zorgconsulenten zorgen vervolgens voor een goed onderzoek naar wie welke prioriteit in het ontvangen van zorg heeft en zorgen voor een juiste indicatie van zorgbehoeften. Door deze vernieuwende aanpak krijgen ouderen sneller een passende plek. De coördinatiepunten staat niet alleen in contact met Sensire, maar kunnen ook verwijzen naar andere aanbieders binnen óf buiten de regio.  

Revalideren bij Sensire

Bij Sensire kunt u terecht voor revalidatie na een ziekenhuisopname of een incident in de thuissituatie, en voor paramedische behandelingen bij lichamelijke en mentale problemen. Er zijn tal van faciliteiten. Daarbij kijken we samen met u niet alleen naar wat er medisch mogelijk is, maar ook naar wat voor u gewenst en draaglijk is, waardoor u weer thuis kunt blijven wonen. Uiteindelijk gaat het om uw kwaliteit van leven. U leest alles over een tijdelijk verblijf om te revalideren bij Sensire op deze webpagina.

Logeren

Het is daarnaast mogelijk om bij ons te logeren na een operatie of wanneer uw mantelzorger gedurende een periode geen zorg kan geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over tijdelijk verblijf, revalideren of logeren? U kunt altijd contact met Klantinstroom & Advies opnemen via telefoonnummer 088 - 260 6000