Visie op levenseinde
Visie op levenseinde

Visie op levenseinde

Omgaan met de terminale fase van bewoners is niet gemakkelijk. Niet voor u, niet voor uw naasten en ook voor de zorgprofessionals is dit een intensieve periode. 

Het multidisciplinaire team voor de locaties Het Spijk, De Lunette, De Borkel en De Beekdelle richt zich niet alleen op het verlichten van het lijden van u en uw naasten, maar ook op psychische, sociale en spirituele (levensbeschouwelijke) aspecten. Openheid, zorgvuldigheid, vertrouwen en goed overleg staan hoog in het vaandel evenals autonomie en eigen regie. Wensen en vragen met betrekking tot uw levenseinde zijn daarom ook gewoon bespreekbaar.

Team Palliatieve Zorg

De zorgprofessionals kunnen u begeleiden en ondersteunen in de laatste fase van uw leven. Daarnaast is er een palliatief zorgteam, bestaande uit speciaal opgeleide palliatief verpleegkundigen, verpleegkundigen, artsen, het team geestelijke verzorging en paramedici. U kunt desgewenst gebruik maken van hun kennis en kunde.

Geestelijke Verzorging

De geestelijk verzorgers kunnen u helpen bij het beantwoorden van vragen over ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Vanzelfsprekend zijn de geestelijk verzorgers nauw betrokken bij de zorg rondom levenseinde.

Lees meer over Geestelijke verzorging

Koppelbedden

Wij beschikken over koppelbedden. Er kan iemand blijven slapen, waardoor mensen écht even tijd samen hebben. Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aan kruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn en niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Het koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving.

Waakmanden

Er is aandacht voor wachten en waken in de laatste fase van uw leven. Hiervoor zijn waakmanden beschikbaar, een prettig hulpmiddel voor de familie om tijdens het waken bij een stervende dierbare in gesprek te gaan of gewoon samen stil te zijn.

In een waakmand zitten onder andere sfeerlichtjes, muziek, mooie afbeeldingen, gedichtenbundeltjes, massageolie en schrijf- en tekenmateriaal. Via de geestelijke verzorgers kunt u om meer informatie vragen.

Opbaren

Binnen Het Spijk, De Lunette, De Borkel en De Beekdelle zijn er mogelijkheden tot opbaren van de overledene in diens eigen slaapkamer. Mogelijkheden voor het verzorgen van de overledene wordt altijd in overleg met het zorgteam en eventueel de uitvaartverzorger besproken.

Afscheidsdienst

Onze geestelijk verzorgers kunnen op uw verzoek de afscheidsdienst, hetzij in de kerk of in het crematorium, voor u verzorgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze geestelijke verzorgers.

Herdenkingsbijeenkomsten

Vanuit de gedachte van de ‘laatste zorg’ wordt drie keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst in De Lunette in Zutphen georganiseerd. Binnen de locaties De Borkel in Gorssel, Het Spijk in Eefde en de Beekdelle in Warnsveld wordt minimaal eens per jaar een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de herdenkingsdienst herdenken wij gezamenlijk met eerbied en respect de bewoners die de afgelopen maanden overleden zijn op één van onze locaties.

De herdenkingsbijeenkomst wordt georganiseerd onze geestelijke verzorgers en heeft een open (niet religieus getint) karakter zodat eenieder zich er, ongeacht levensovertuiging, thuis voelt.

Praktische informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij uw zorgteam en/of bij het Advies- en Ontmoetingsplein in De Lunette in Zutphen.

Advies- en Ontmoetingsplein De Lunette
Coehoornsingel 3 , Zutphen
0575 – 59 44 46
info@sensire.nl