De Lunette Behandeling en Revalidatie
De Lunette Behandeling en Revalidatie

De Lunette Behandeling en Revalidatie

De Lunette is niet zomaar een woonzorgcomplex, u vindt hier een breed scala aan diensten onder één dak. Zo ook Behandeling en Revalidatie met vele faciliteiten waar u goed kunt revalideren en herstellen.

Het Behandel- en Revalidatiecentrum

Het Behandelcentrum is gespecialiseerd in de professionele behandeling van ouder wordende mensen en chronisch zieken. U kunt bij ons terecht voor revalidatie na ziekenhuisopname. Maar ook voor paramedische behandeling, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of begeleiding op psychosociaal vlak. Er zijn verschillende faciliteiten zoals een grote fysiotherapiepraktijk, oefenruimtes voor individuele behandeling en beweeggroepen en een therapeutisch verwarmd zwembad.

In het centrum kunt u terecht voor kortdurende zorg (kdz), maar er is ook een CVA revalidatie-unit. Wij werken hierbij nauw samen met de orthopeden, longartsen, neurologen, klinisch geriaters en dermatologen van het Gelre Ziekenhuis. Zij komen u dan ook nog geregeld bezoeken. Het revalidatiecentrum is een initiatief samen met Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Paramedische behandelcentrum

Hebt u een beperking op lichamelijk gebied? Of spelen er meerdere lichamelijke en mentale problemen? Het Behandelcentrum Sensire in De Lunette in Zutphen heeft verschillende soorten therapie en behandeling, gegeven door therapeuten met kennis van behandeling van senioren en mensen met een chronische ziekte.

De paramedische diensten u vindt bij ons zijn: diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en ouderenpsychologie. Al onze therapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedereen is welkom bij ons Behandelcentrum.

De Flank: afdeling voor kortdurende revalidatie

De Flank is een tijdelijk verblijf voor 21 cliënten die niet thuis kunnen revalideren, te ernstige klachten hebben of in beeld gebracht moeten worden met betrekking tot terugkeer naar huis of een andere passende woonvorm. De cliënt staat in het middelpunt; de zorg wordt verleend vanuit het oogpunt waar de kansen voor de cliënt liggen. Elke cliënt heeft zijn eigen doel en met behulp van verschillende disciplines en wordt ondersteund in het behalen van realistische doelen. Zelfzorg en eigen regie is het uitgangspunt van waaruit de zorg verleend wordt. Samen met de cliënt streeft de afdeling naar een optimale gezondheid en dragen wij bij aan een zo autonoom mogelijk leven voor onze revalidanten. De nadruk van de zorgverlening ligt bij het ondersteunen bij alledaagse zelfzorg. Een veilig terugkeer naar huis is onze uitgangspositie en waar dit niet mogelijk is, streven wij naar een passende woonvorm waar de zorgvrager zich veilig en thuis voelt.

Hoornwerk en Bastion

U kunt op afdelingen Hoornwerk en Bastion terecht voor behandeling en revalidatie na bijvoorbeeld een operatie of ziekte en u zich voorbereidt op een (snelle) terugkeer naar huis. U heeft hier een indicatie voor geriatrische revalidatie voor nodig. Deze krijgt u via uw huisarts, spoedarts of behandelend arts in het ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde met een specialisatie in geriatrische revalidatie, beoordeelt of u in aanmerking komt voor opname en verblijf.

  • Klinische revalidatie 
    Klinische revalidatie houdt in dat u voor een bepaalde periode wordt opgenomen op onze revalidatieafdeling. Middels gerichte behandeling, begeleiding en verzorging streven we naar verbetering van uw zelfredzaamheid. Gedurende de opname richten we ons vooral op het stimuleren van uw mogelijkheden, uiteraard rekening houdend met uw beperkingen. Revalideren wil dan ook zeggen dat we samen met u, met een gerichte behandeling, begeleiding en verzorging in korte tijd een verbetering van zelfredzaamheid nastreven. Revalidanten verblijven gemiddeld drie tot zes weken op onze afdeling.
  • Ambulante revalidatie
    Na uw klinische revalidatie, bestaat er de mogelijkheid om thuis verder te revalideren met de therapeuten van het Behandelcentrum De Lunette. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met u of u hiervoor in aanmerking komt.
  • COPD-revalidatie
    Naast de reguliere revalidatie biedt afdeling Hoornwerk een revalidatieprogramma aan gericht op COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Dit revalidatieprogramma is ontwikkeld met onder andere longartsen en longverpleegkundigen. Het programma duurt drie weken, waarvan u de eerste 5 dagen bent opgenomen op de afdeling. In de periode daarna, komt u terug op onze polikliniek om uw behandelingen te vervolgen. Het revalidatieprogramma is gericht op onder andere energieverdeling, zelfredzaamheid en het omgaan met de ziekte. 

Therapeutisch zwembad

In De Lunette vindt u een therapeutisch zwembad. Met een watertemperatuur van 34 graden is het een ideaal oefenbad voor mensen met gewrichtsproblemen, ook wel hydrotherapie genoemd. Dit is een vorm van oefen- of fysiotherapie die in het water wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de gewichtloosheid van het lichaam in water en de warmte van het water. Hierdoor is hydrotherapie uitermate geschikt voor patiënten met reumatische klachten, neurologische aandoeningen, spierziekten en patiënten die gebonden zijn aan een rolstoel of voor wie het trainen in een oefenzaal te belastend is.

Een tillift en een beweegbare vloer maken het bad voor bijna iedereen toegankelijk.

De bewoners en revalidanten van Sensire maken gebruik van het zwembad. Daarnaast kunnen particulieren een abonnement nemen op de beweeggroep Geroswim. In een kleine groep doet u onder leiding van een fysiotherapeut of bewegingsagoog gevarieerde oefeningen om de beweeglijkheid van gewrichten en de kracht van de spieren in stand te houden of te verbeteren. Voor mensen die niet van water houden, is er ook een beweeggroep geroswim.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over revalidatie, (para)medische behandeling of beweeggroep bij De Lunette of wilt u eens een kijkje komen nemen? U kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. De medewerkers van het Behandelcentrum De Lunette in Zutphen geven graag de informatie die u nodig hebt. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 0575 - 59 41 71 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail stellen: frontoffice@sensire.nl.

De Lunette
Coehoornsingel 3
Zutphen

De behandelingen zijn op individuele basis (consulten) en in groepsverband. De behandelingen kunnen particulier afgenomen worden, of onderdeel zijn van de dagbehandeling of revalidatietraject.

Voor informatie over wachttijden kunt u contact opnemen met medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0575 - 59 44 46 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail stellen: opname@sensire.nl.

De kosten voor behandeling kunnen onderdeel zijn van uw zorgarrangement als u op basis van een Wlz-indicatie bij ons verblijft. Hetzelfde geldt wanneer u voor revalidatie bent opgenomen. Als u zelfstandig woont en gebruik maakt van onze behandeldiensten, is vergoeding afhankelijk van uw basis zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering.
Klik hier als u meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. 

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Sensire is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina