Informatie over de dagvoorziening
Informatie over de dagvoorziening

Informatie over de dagvoorziening

Bezoek aan de dagvoorziening in coronatijd

In het begin van de coronapandemie was de dagvoorziening  wekenlang niet of op beperkte schaal door klanten te bezoeken. Een zware periode voor veel mantelzorgers. Nu is de dagvoorziening weer volledig te bezoeken.

We heten u van harte welkom! Wel zijn er per locatie en groep mogelijk veranderingen in de manier waarop we op dit moment de dagvoorziening organiseren. Daarnaast zijn we genoodzaakt ons te houden aan de landelijke coronamaatregelen. Hierover zijn de collega's van de dagvoorziening in nauw contact met u als klant en uw naasten. 

Voor uw en onze veiligheid

Om ervoor te zorgen dat u de dagvoorziening veilig en verantwoord kan bezoeken zijn er een aantal regels die we u moeten vragen in acht te nemen. Onder andere met betrekking tot het vervoer. Om ook ervoor te zorgen dat u prettig en veilig van huis naar de dagvoorziening wordt gebracht en andersom is er een aantal maatregelen die we moeten nemen, zoals het dragen van mondneusmaskers tijdens de rit. 

U leest hieronder meer over hoe u de dagvoorziening veilig kunt bezoeken en krijgt u antwoord op andere vragen die u mogelijk heeft: 

Bij corona gerelateerde klachten blijft u thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen bij de GGD. Dat geldt ook wanneer een eventuele huisgenoot klachten heeft. Ook dan wordt geadviseerd thuis te blijven en u te laten testen. Mocht uw huisgenoot corona hebben, dan moet u thuis in quarantaine conform de landelijke regels.

Tijdens uw taxirit naar de dagvoorziening draagt u een mondneusmasker. Taxibedrijven mogen met een vol busje rijden, mits we de basis coronamaatregelen in acht nemen. Bij binnenkomst en bij verplaatsingen bij  de dagvoorziening draagt u een mondneusmasker. Mocht u gebracht worden door uw naaste, dan moet hij/zij ook bij binnenkomst een mondneusmasker dragen. Zie het nieuwsbericht van 29 oktober.

Bij het organiseren van de activiteiten en maaltijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 1,5 meter afstand.

Indien u absoluut geen mondneusmasker kunt verdragen en het tijdens de rit ondoenlijk is om een mondneusmasker te dragen, dan is het mogelijk met maximaal vier passagiers in het busje te worden vervoerd zonder een mondneusmasker te dragen. Dit heeft uiteraard niet de voorkeur, maar geef het aan bij de voor u bekende contactpersoon van Dagvoorziening. De chauffeur draagt te allen tijde een mondneusmasker.

De medewerkers van de Dagvoorziening weten er van. Zij hebben dit ook doorgegeven aan het taxibedrijf. 

Sensire kiest ervoor om het bestaande beleid te handhaven: mondkapjes zijn verplicht onder bepaalde omstandigheden, voor zowel medewerkers als bezoekers. Lees ook het bericht hierover.

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Schroom niet en neem contact op met de voor u bekende contactpersoon van de Dagvoorziening. 

We weten als geen ander dat het voor vele mantelzorgers een zware periode is, waarin veel van u wordt gevraagd. We ondersteunen mantelzorgers graag door nauw in contact te zijn. Daarnaast wijzen we u graag op een paar voorzieningen waar u wellicht baat bij heeft in deze periode. Op de website dementie.nl zijn tips voor activiteiten en omgang te vinden en worden de meest gestelde vragen over corona, dementie en gezondheid beantwoord. Ook de Dementielijn 0800 - 5088 is dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur bereikbaar voor vragen en/of een luisterend oor.