Een nieuwe kijk op de wijk
Een nieuwe kijk op de wijk

Een nieuwe kijk op de wijk

De wijkverpleging is volop in verandering. Dat heeft impact op organisaties, financiers en professionals. Sensire benadert die beweging vanuit een eigen perspectief: Wijkverpleegkundig Meesterschap. Hierin is de wijkverpleegkundige in staat om integraal verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, inzet van middelen en bedrijfsvoering van de dagelijkse zorgverlening rondom de klant. Dat vraagt om anders denken en doen in inrichting van de organisatie, positionering van professionals en financiering van zorg.

Steeds vaker merken we dat onze aanpak interesse oproept bij ketenpartners, zorgprofessionals en financiers. Ook zien we dat de brede dialoog over Wijkverpleegkundig Meesterschap helpt om actuele thema’s als bekostiging van de wijkverpleging, werken met cliëntprofielen en professionele zeggenschap handen en voeten te geven.

Daarom organiseert Sensire een reeks bijeenkomsten over wijkverpleging in beweging. De eerste bijeenkomst, op 22 juni a.s., gaat over de introductie van cliëntprofielen in de wijkverpleging. Het definitieve programma is nog in voorbereiding, maar u kunt in elk geval rekenen op bijdragen van:

  • Maarten van Rixtel, Raad van Bestuur Sensire
  • Daphne Donders, directeur Zorg Thuis
  • Noortje Schlattmann en Vanessa Schroer, wijkverpleegkundigen

Genodigden voor deze bijeenkomst zijn zorgorganisaties betrokken bij de nieuwe doelgroep bekostiging, geïnteresseerde zorgorganisaties, zorgverzekeraars, hogescholen, NZA, V&VN, etc. Bent u geïnteresseerd in het onderwerp en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met uw contactpersoon binnen Sensire.