Bewoners Sensire locaties ontvangen tweede boosterprik
Bewoners Sensire locaties ontvangen tweede boosterprik

Bewoners Sensire locaties ontvangen tweede boosterprik

05 maart 2022

De bewoners van onze locaties die onder de specialist ouderengeneeskunde vallen behoren tot een van de eerste groepen ouderen die een tweede boostervaccinatie kan ontvangen.

Bewoners van een verpleeghuis hebben vaak een immuunsysteem dat minder goed werkt, ook minder goed dan andere ouderen. Vaccins werken daardoor minder goed of minder lang. Nu alle maatregelen in de samenleving buiten het verpleeghuis zijn losgelaten krijgt corona meer kans om om zich heen te grijpen. De kans dat bewoners vaker en ernstiger ziek worden en het virus ook sneller door kunnen geven wordt groter. Daarom is het van belang om een tweede boostervaccinatie te laten toedienen. Dat is in het belang van onze bewoners en ook van onze medewerkers: met een goede bescherming door het vaccin zijn we meer weerbaar nu maatregelen als het afstand houden en de beperkingen van bezoek niet meer gelden. Dat is natuurlijk erg fijn, maar brengt wel wat meer risico’s mee. Dat is mede de reden waarom we mondneusmaskers blijven dragen en dat ook aan het bezoek blijven vragen. Lees hier meer over het blijven dragen van mondneusmaskers.

Voorbereidingen in volle gang

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 24 maart starten met het toedienen van een vaccin aan de bewoners van onze locaties. Ook zal er gevaccineerd worden op 25, 28 en 29 maart. Bewoners krijgen via het zorgteam te horen op welk moment het prikteam de locatie aandoet.

Bewoners worden op dit moment geïnformeerd over het laten toedienen van een tweede boostervaccinatie.

Meer informatie over de boostervaccinatie

In de uitnodiging en op deze pagina staat meer informatie over de (tweede) boostervaccinatie, hoe het zit met toestemming en andere relevante informatie. Ook wordt er antwoord gegeven op de meest gestelde vragen.

Boostervaccinatie voor bewoners met zorg van de eigen huisarts

De boostervaccinaties voor mensen die onder de zorg vallen van de eigen huisarts worden georganiseerd door de GGD en niet door Sensire. Wel speelt Sensire een rol in het aanmelden van bewoners voor deze prik. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze mensen binnenkort bij de GGD aanmelden voor een boostervaccinatie. Deze zal door de GGD worden toegediend. Ook deze groep bewoners wordt op dit moment hierover geïnformeerd.  

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.