In gesprek met programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (VWS) over de Grachten Promenade
In gesprek met programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (VWS) over de Grachten Promenade

In gesprek met programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (VWS) over de Grachten Promenade

Afgelopen vrijdag 14 juni mochten we Jan Megens, programmadirecteur WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) bij het VWS en zijn collega Mathijs van der Horst op de Grachten Promenade in Zutphen ontvangen, vertelt Silke Rissewijck, projectleider bij Sensire. 

Silke: "Samen met Renée Wilke van onze Raad van Bestuur, enkele samenwerkers van de Grachten Promenade (zowel collega's als een naaste) en collega's van de beweging 'Anders Wonen' hadden we een mooie dialoog over een nieuw perspectief op de ouderenzorg." 

Het gesprek over de zoektocht naar Anders Wonen en werken binnen de Grachten Promenade gaf ruimte voor inspiratie en het delen van successen, maar zeker ook voor het bespreken van de dilemma's en worstelingen die Silke en de andere samenwerkers op de Grachten Promenade dagelijks tegenkomen. "Het vraagt heel wat en geeft ook veel mooie kansen om het perspectief en verwachtingen van verpleeghuiszorg die in de afgelopen decennia zijn opgebouwd om te draaien naar iets nieuws; een nieuwe vorm van samenwerken in een gemeenschap volgens de principes van community care, het verschuiven van verantwoordelijkheden, het inbedden van het continue dialoog en het kijken naar 'gewoon leven' in plaats van zorg in een thuis in plaats van een instituut." 

"Het was fijn om waardering te horen over de moed en lef bij alle betrokkenen en samenwerkers die deze zoektocht in het nieuwe perspectief zijn aangegaan", vervolgt Silke. "En goed om mee te kunnen geven op welke gebieden er soms nog een gebrek is aan dit lef om ook bestaande systemen te veranderen die ons nu soms belemmeren het perspectief te veranderen."

“Een inspirerende middag over moed en daadkracht om vanuit bestaande structuren tot gemeenschapszin en gelijkwaardigheid te komen tussen bewoners, professionals en betrokkene” ~ Jan Megens, programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen bij het VWS

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.