Omgaan met grenzen aan beschikbare zorg en ondersteuning
Omgaan met grenzen aan beschikbare zorg en ondersteuning

Omgaan met grenzen aan beschikbare zorg en ondersteuning

16 mei 2022

De vraag om zorg en ondersteuning neemt in snel tempo toe, terwijl de beschikbaarheid ervan afneemt. Dit komt doordat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen en zij vaker gezondheidsproblemen hebben. Ook zijn er steeds minder werkende mensen beschikbaar om voor een steeds grotere groep mensen met gezondheidsproblemen te zorgen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van zorg is het nodig dat ook andere manieren worden gevonden om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Zoals hen ondersteunen bij meer zelf doen, meer zelf regelen en werken aan herstel en gezondheid.

Werken aan herstel, gezondheid en benutten van eigen mogelijkheden is niet voor iedereen vanzelfsprekend of eenvoudig. Daarom werken gemeente Oude IJsselstreek, Azora en Sensire nauw samen om inwoners te ondersteunen met zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Inwoners bespreken daarbij samen met professionals wat belangrijk voor hen is en wat verbeterd kan worden. Veel mogelijkheden om de kwaliteit van het leven te verbeteren zijn niet medisch van aard, daarom krijgen de professionals ruimte om te doen wat nodig is om inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.