Sensire stopt met mondmaskers en 1,5 meter  in verpleeghuiszorg
Sensire stopt met mondmaskers en 1,5 meter in verpleeghuiszorg

Sensire stopt met mondmaskers en 1,5 meter in verpleeghuiszorg

09 juni 2021

Sensire stopt met het gebruik van mondmaskers in de zorg aan bewoners in de verpleeghuizen en laat in bepaalde situaties ook de 1,5 meter regel los. Daarmee verlagen we de drempel tot contact tussen bewoners en medewerkers en komt er meer ruimte voor vormen van contact die voor bewoners zo belangrijk zijn. In de wijkverpleging en bij vormen van behandeling en revalidatie blijft het mondmasker wel in gebruik. 

Als een van de eerste zorgorganisaties in de regio begon Sensire in april vorig jaar met het gebruik van mondmaskers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels is de situatie in verpleeghuizen ingrijpend veranderd. Zo kregen alle bewoners en zorgmedewerkers de gelegenheid om zich te laten vaccineren. Voor Sensire is dat reden om per 10 juni het gebruik van mondneusmaskers en het handhaven van de 1,5 meter regel door zorgverleners in bepaalde situaties te laten vervallen. Klik hier voor de maatregelen rondom het gebruik van mondneusmaskers bij Sensire in detail. 

Naast alle voordelen heeft het gebruik van mondmaskers ook een keerzijde. Vooral bewoners met psychogeriatrische zorgvraag hebben grote moeite om vertrouwde zorgverleners te herkennen. Ook non-verbale signalen zoals een glimlach komen niet over. Daarnaast vormt het urenlang gebruik van een mondmasker een zware fysieke belasting voor zorgmedewerkers.

Succesvolle proef

Na succesvolle afronding van een eerste proef met werken zonder masker, is nu besloten om de nieuwe werkwijze bij alle verpleeghuizen van Sensire door te voeren. Daarbij is intensief afgestemd met cliëntenraden, medezeggenschapsraden en deskundigen op gebied van infectiepreventie.

“De uitkomsten van onze proef op De Borkel waren heel positief”, zegt directeur Mariëlle Bus. “Zowel zorgverleners als cliëntenraden reageerden heel enthousiast.” Regieverpleegkundige Wijnie Nieboer vult aan: “In het contact tussen medewerkers en bewoners vallen opeens heel veel drempels weg, en je ziet direct wat voor positieve impact dat heeft op het welzijn van bewoners. En niet in het laatst: ook voor medewerkers is het een opluchting om in de huiskamers en op afdelingen gewoon met elkaar te kunnen optrekken, zonder rekening te houden met de anderhalve meter-regel.”

Zorgvuldig beoordeeld

Met verpleegkundigen en infectiepreventie deskundigen is zorgvuldig beoordeeld in welke situaties er gestopt kan worden met het gebruik van maskers en het houden van de 1,5 meter. Zo worden masker en 1,5 meter nog wel toegepast in openbare ruimten waar verschillende functies en bezoekersstromen bij elkaar komen. Ook hanteren artsen en paramedici hun eigen gedragslijn.

Volgens Specialist Ouderengeneeskunde Linda Hiddink neemt Sensire een weloverwogen besluit. “We hebben alle voor- en nadelen uitgebreid met elkaar besproken. Medewerkers en familie zijn zich bewust van eventuele risico’s, maar we zijn er ook van overtuigd dat deze risico’s opwegen tegen de winst in welzijn voor bewoners.” Ook helpen de lessen uit een recente uitbraak onder gevaccineerde bewoners op De Heikant in Wehl. “Daar hebben we gezien dat vaccins niet immuun maken voor het virus, maar dat de gezondheidsrisico’s voor gevaccineerde mensen, ook kwetsbare ouderen, na vaccinatie enorm veel minder zijn. Juist die uitbraak geeft ons het vertrouwen dat we deze maatregel weloverwogen kunnen doorvoeren. En tenslotte: er is geen verbod op het gebruik van een masker. Iedereen die dat wil, kan gebruik blijven maken van een masker en wordt daarin ook gefaciliteerd.”

Wijkzorg en dagbehandeling

Niet overal binnen Sensire wordt nu gestopt met het gebruik van beschermingsmiddelen. Zorgverleners in verpleeghuizen die veel bewoners zien op verschillende locaties, blijven gebruikmaken van beschermingsmiddelen. Ook op de dagvoorziening blijft het bestaande beleid gehandhaafd.

Datzelfde geldt voor de 1400 medewerkers van Sensire die zorg leveren aan huis: ook in de wijkverpleging en thuiszorg voor 5000 klanten blijft het masker in gebruik. “In de zorg thuis hebben we te maken met een heel andere situatie”, zegt directeur Zorg Thuis Hanny Veenhuis. “We hebben geen zicht op de vaccinatiegraad van onze medewerkers en klanten, en daarnaast hebben we te maken met een jongere doelgroep.” Vooralsnog volgt Sensire in de wijkverpleging de landelijke richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van mondneusmaskers in de openbare ruimte. “Zowel onze infectiepreventiecommissie als de verantwoordelijk verpleegkundigen waren hierover unaniem. We realiseren ons dat mondmaskers belastend zijn, zeker nu het weer warmer wordt, dus verruimen we de mogelijkheden voor zorgverleners om tussen zorgmomenten door van masker te wisselen. Op het moment dat de landelijke vaccinatiegraad hoog genoeg is, zal het landelijke beleid voor gebruik van maskers veranderen en gaat Sensire daarin mee.”

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.