Vaccinatie van bewoners start op 25 januari
Vaccinatie van bewoners start op 25 januari

Vaccinatie van bewoners start op 25 januari

19 januari 2021

Op 25 januari kunnen we starten met het vaccineren van bewoners op de locaties van Sensire. De specialisten ouderengeneeskunde van Sensire: “Afgelopen weekend is hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we direct maandag de vaccins konden bestellen. Op maandag 25 januari aanstaande kunnen we de vaccins in ontvangst nemen.” Op 25, 26, 27 en 28 januari worden de bewoners die toestemming hebben gegeven gevaccineerd.

Cliëntenraad Sensire: “Wat zijn we er trots op, dat we als medewerkers en cliëntenraad de organisatie voor de vaccinatie van de bewoners binnen Sensire zo snel voor elkaar gekregen hebben! Petje af voor de goede samenwerking en het proactieve beleid om snel te kunnen vaccineren.”

Individuele afwegingen om te vaccineren

Vrijdag 15 januari bereikte ons een bericht over kwetsbare Noorse ouderen die zijn overleden na de eerste vaccinatie met het Pfizer vaccin. We begrijpen dat dit bericht vragen kan oproepen.

Naar aanleiding van dit bericht heeft Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, contact opgenomen met het RIVM en met het Ministerie van VWS. Op dit moment ziet het RIVM geen aanleiding om de uitvoering van het vaccinatieschema aan te passen. Uiteraard volgen het RIVM, het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en het Lareb (bijwerkingencentrum) de ontwikkelingen op de voet.

Bewoners en/of hun naasten beslissen zelf over wel of niet vaccineren. Alleen bewoners die door middel van een toestemmingsformulier toestemming hebben gegeven ontvangen een vaccinatie. Hierbij wordt ieders privacy bij de keuze om wel of niet te vaccineren gerespecteerd. Daarnaast beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts zorgvuldig en bij iedere bewoner individueel of het medisch verantwoord is om te vaccineren. De specialisten ouderengeneeskunde van Sensire:

“Er wordt zoveel mogelijk risico uitgesloten. Dit gebeurt op basis van contra indicaties uit de bijsluiter en landelijke richtlijnen van het RIVM en Verenso. Wanneer er zorgen zijn over het risico dat een bewoner loopt om het vaccineren, wordt er contact met de naaste opgenomen. Als naasten zelf zorgen hebben over de kwetsbaarheid van hun naaste, adviseren we hen ook om deze te bespreken met de specialisten ouderengeneeskunde of de eigen huisarts, in overleg met het zorgteam.”

Informatie over vaccinatie van bewoners met zorg van de huisarts

Voor bewoners die vallen onder de huisarts bereiken ons ook steeds meer berichten dat er voorbereidingen gaande zijn bij de huisartsen(posten). Zodra daarover meer bekend is worden die bewoners geïnformeerd.

‘Prikteams’

Op dit moment zijn de voorbereidingen en het formeren van ‘prikteams’ in volle gang. Een prikteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, en twee tot vier collega's gespecialiseerd in het vaccineren en klaarmaken van het vaccin. Deze collega’s zijn zoals dat heet ‘bevoegd en bekwaam’ in het klaarmaken van een vaccin en het vaccineren. 

Informatie om een goede keuze te maken

Op deze pagina vindt u informatie over het vaccinatieprogramma voor bewoners en de hierbij voor u belangrijke thema’s, zoals onder andere de veiligheid, het waarom van vaccineren, informatie over het vaccin, hoe het vaccineren in zijn werk gaat. Het gaat hier voornamelijk om betrouwbare informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodat u en uw naaste weten waar u aan toe bent en een goede afweging kunt maken om wel of niet te vaccineren. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.