Versoepelingen bezoekregeling op onze locaties vanaf 26 juni
Versoepelingen bezoekregeling op onze locaties vanaf 26 juni

Versoepelingen bezoekregeling op onze locaties vanaf 26 juni

25 juni 2021

Vanaf 26 juni geldt landelijk dat je geen mondneusmasker meer hoeft te dragen in publieke ruimten en er is geen maximum aantal aan bezoekers dat thuis op bezoek mag komen. Naar aanleiding van deze versoepelingen past Sensire ook haar bezoekregeling aan. 

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt af. Daarnaast zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Daarom heeft het kabinet besloten om de mondneusmaskerplicht in openbare ruimten af te schaffen en het maximum aantal bezoekers los te laten per 26 juni. Sensire volgt dit advies, met een uitzondering voor de afdelingen Behandeling en Revalidatie, en Hofpoort. 

Voor bezoekers aan onze locaties Wonen met Zorg geldt dat zij geen mondneusmasker meer hoeven te dragen. Wel blijft het erg belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Voor het bezoek aan onze locaties Behandeling en Revalidatie en Hofpoort geldt dat bezoek geen mondneusmasker hoeft te dragen in publieke/centrale ruimten, maar nog wel op de afdelingen zelf. Voor deze afdelingen wordt een uitzondering gemaakt omdat er een sneller verloop is van mensen die bij ons revalideren en weer naar huis gaan. Daarnaast kan de vaccinatiegraad van de mensen die bij ons komen revalideren wisselend zijn, omdat zij wel of niet al door de huisarts of via de GGD zijn gevaccineerd.

Voor alle locaties geldt dat er geen sprake meer is van een maximum aantal bezoekers. 

Voor onze zorgprofessionals blijft wat betreft de mondneusmaskers gelden zoals eerder gecommuniceerd in dit bericht.

Mondneusmaskers in de huiskamers

Ook in de huiskamers van Wonen met zorg kan het mondneusmasker af en blijft 1,5 meter afstand houden belangrijk. Hierbij is de grootte van de huiskamer bepalend voor het aantal mensen dat hier kan verblijven. Voor afdelingen Behandeling en Revalidatie en Hofpoort is bezoek in de huiskamer nog niet mogelijk.

Wanneer dragen van een mondneusmasker wel gewenst is

Voor bezoek (en ook voor onze zorgprofessionals) is het natuurlijk toegestaan om een mondneusmasker te dragen, als mensen zich daar prettig bij voelen. Ook kunnen we bezoek vriendelijk verzoeken een mondneusmasker te dragen als het houden van 1,5 meter afstand in sommige situaties of op sommige plekken niet lukt.

Meer informatie over de maatregelen

U leest meer informatie over alle maatregelen op deze webpagina

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.