Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem
Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem

Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem

De stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem heeft ten doel: het verlenen van financiële steun aan de stichting “Sensire". In het bijzonder voor uitgaven ten behoeve van cliënten, die uit de gewone middelen niet kunnen worden bekostigd. De financiële steun is in het bijzonder bedoeld voor de locaties van de stichting in en om Zutphen / Lochem.

Gerealiseerde projecten

Onderstaand een aantal voorbeelden van gerealiseerde projecten in 2021:

 • Bijdrage tillift fluisterboot Zutphen
 • Deurstickers en muurbekleding Lunette
 • Dierenweide Spijk
 • Duofietsen Bornhof en Beekdelle
 • Inrichting bioscoopzaal Lunette
 • Looproute Lunette
 • Werkgroep 4-5 mei

Uw steun is welkom!

U kunt helpen door donateur te worden of op incidentele basis onze projecten te ondersteunen. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op: NL92 ABNA 0642 0715 86. 

Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem is een ANBI stichting. Dat houdt in dat uw schenkingen en donaties fiscaal aftrekbaar zijn en vrij van schenkingsrechten. U kunt de stichting ook opnemen in uw testament.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vijf leden:

 • Dhr. G. Dijkstra - voorzitter
 • Dhr. H. Holtermann - penningmeester
 • Dhr. N. Hagenbeek - secretaris
 • Mevr. L. Biemond - lid
 • Dhr. S. Weesjes - lid

Jaarrekening

De jaarrekening van de stichting treft u hier aan.

Praktische informatie

Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem
P/a Zutphen-Emmerikseweg 129A
7223 DC Baak
E-mail 
vriendenvansensire@gmail.com 

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina